Groep 1C

Leerkracht: Sophie Janssen (di, wo, vr) en Fiona Luzac (ma, di, do)

 

Gym: Donderdag

Muziek: Dinsdag

 

Klassenouder

AC-ouder

Luizenpluizers: 

BERICHTEN

18 feb 2021 - maart 2021
Beste ouders/ verzorgers van groep 1C,

 

Welkom op de website, hier kunt u lezen waar wij in de klas mee bezig zijn.

 

Maart

Op 1 maart starten de eerste kinderen in de klas. Wij kijken er erg naar uit! Er komen ook al een aantal kinderen wennen in deze week. Als zij 4 jaar zijn geworden, stromen ze in bij ons in de klas. In de eerste weken zullen we ons veel bezighouden met het wennen in de klas, elkaar leren kennen en bekend worden met de gebruiken en routines op school.

 

Schatkist

Ook gaan wij starten met Schatkist, doormiddel van deze methode leren kleuters spelenderwijs de wereld om zich heen begrijpen. Pompom is het centrale karakter binnen Schatkist en het vriendje van de kinderen. Schatkist werkt met ankers. In elk anker legt Pompom de kinderen een ‘probleempje’ voor. Vanuit deze centrale probleemstelling gaan de kinderen gezamenlijk op zoek naar oplossingen. In het eerste anker maken de kinderen kennis met Pompom en zijn familie en vrienden: oma en poes Snoes, de buurjongen Tim, zijn nichtje Loeloe en Zoem de bij.

 

Wat beleven we met Pompom? 

Pompom gaat bij oma op bezoek en ontmoet daar zijn nichtje Loeloe. Als oma even naar de buren is, verkennen ze samen het huis van oma. ‘Niet op zolder komen!’, heeft oma gezegd. Maar wat zou er op de zolder zijn?  Pompom en Loeloe gaan op avontuur en vinden een schatkist. Wat zou daarin zitten? 

 

In dit anker leert Pompom ook Zoem kennen. Zoem de bij woont in de tuin van oma. De buurjongen Tim maakt voor Zoem een echt bijenhotel. Wie komen daar logeren? 

 

We praten verder over vriendjes. Vriendjes van Pompom, van Zoem én van de kinderen zelf. Ruziemaken en samen spelen horen daarbij. 

Oma is nieuwsgierig naar de avonturen van Pompom. Daarom gaat Pompom samen met oma voortaan een dagboek bijhouden. 

 

Wat doen we in de groep? 

 • Pompomkrijgt een plaats bij ons in de groep. 
 • We lezen het ankerverhaal voor: ‘Zwemmen op zolder’ (geschreven door Erik van Os & Elle van Lieshout, met illustraties van Katrien Van Schuylenbergh).
 • We gaan op zoek naar … de schatkist!
 • We praten over ruziemaken en vriendjes zijn. We leren de klasregel: ‘samen spelen, zij aan zij, samen delen hoort daarbij’.
 • De kinderen gaan samen met Zoem op zoek naar vriendjes die in het bijenhotel komen logeren. De vriendjes hebben allemaal hun eigen naam en logeren in hun eigen (letter)kamer. De kinderen leren goed te luisteren naar geluiden en maken kennis met diverse klanken en letters. In het anker Start ontdekken de kinderen van alles rondom de /z/ van Zoem.
 • De kinderen leren de week- en de jaarkalender te gebruiken.

 

Hoe kunt u aansluiten bij het anker? 

Nadat het anker een week in de klas is opgestart, kunt u met uw kind het volgende doen: 

 

Samen praten 

 • Vraag uw kind iets te vertellen over de personen op de foto in deze brief. Wie zijn dat? Vertel er eens iets over?
 • Vraag uw kind naar het avontuur van Pompom. Wat heeft Pompomgevonden op de zolder van oma? 
 • Kijk samen met uw kind voor of na schooltijd in het dagboek waarin we de avonturen van Pompom Praat er thuis op een rustig moment over verder.
 • Bekijk samen thuis een aantal familiefoto’s. Wie is jouw familie? Vertel erover en beantwoord vragen van uw kind. Heeft uw kind ook een ‘nichtje’, net zoals Pompom?

 

Samen doen 

 • Ga thuis met uw kind ook op zoek naar ‘schatten’. Wat is voor u een ‘schat’? En wat is een ‘schat’ voor uw kind? Maak samen een mooi doosje waarin jullie de mooiste schat bewaren. Geef deze een speciale plaats in huis.
 • Speel ‘Zoek de schat …’. Neem een voorwerp dat jullie gaan zoeken, bijvoorbeeld een mooie steen. Dit is de schat. Verstop de schat terwijl uw kind niet kijkt. Geef uw kind kleine aanwijzingen tijdens het zoeken. Bijvoorbeeld: ‘loop naar de boom’ of moeilijker: ‘loop twee stappen naar voren’ of nog moeilijker: ‘kijk naast de bank’. Laat uw kind de schat ook eens voor u verstoppen en vraag ook eens om een aanwijzing.
 • Ga samen in de tuin of in een park zitten. Sluit de ogen twee of drie minuten. Spreek een signaal af als de minuten voorbij zijn. Luister naar de geluiden en bespreek daarna: Wat heb je gehoord? Vertel ook wat u hebt gehoord. Hoorden jullie hetzelfde?

 
De Vreedzame School 
Naast het thema Start van Schatkist, werken wij in de komende periode aan blok 1; ‘We horen bij elkaar van De Vreedzame School. 
In dit blok werken we met elkaar aan een fijne groep waar iedereen elkaar kent en waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. 
 
U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van deze vragen: 
- Met wie heb je vandaag gespeeld? 

- Welke kinderen zitten er allemaal bij jou in de klas? 

- Wat vind je leuk om op school te doen? Is er ook iets wat je niet leuk vindt? 

- Welke regels en afspraken zijn er bij jou in de groep? Bijvoorbeeld: tijdens eten en drinken, naar de wc gaan, in de kring zitten, spelen en werken? Kun je er eentje voordoen? 

- Welke taak heb jij al gedaan in de klas? En welke taak wil je graag doen? 

- Waarmee heb je een ander kind geholpen? 

- Waarmee wil je thuis helpen? 

- Zullen we elkaar een opsteker geven? 

- Kun je laten zien hoe ‘Stop! Hou op!’ gaat? 

 

Wist u dat?

- Wij elke donderdag gymmen met meester Jimmy? De eerste paar weken zullen de kinderen alleen hun schoenen verwisselen voor gymschoenen. Zij gymmen dus in hun normale kleding.

- Wij elke dinsdag muziekles hebben van onze vakleerkracht Nick?

- U contact met ons kunt opnemen als u zich wil opgeven als AC-ouder, contactouder of luizenpluizer?

- U ons kunt mailen als jullie vragen hebben?

Juf Sophie: sjanssen@statenkwartier.lucasonderwijs.nl

Juf Fiona: fluzac@statenkwartier.lucasonderwijs.nl