Groep 4A

LeerkrachtNaomi Lorjé (ma t/m vr)

 

Gym: Dinsdag en donderdag

Muziek: Maandag

Wetenschap & techniek: Vrijdag

 

Klassenouders: Mandy Meijer (Isabella) en Petra Guijt (Ties)

AC-ouder: Natascha Chotkan (Mira)

Luizenpluizers: Sanja Taslaman (Una) en Nadia Oujamaa (Emna) 

BERICHTEN

28 sep 2021 - Oktober 2021

Wat is er de afgelopen weken hard gewerkt in groep 4, en wat een indrukken hebben de leerlingen opgedaan!

 

We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met de lessen van 'de vreedzame school'. Samen met klasgenoten en de leerkracht is er gesproken over omgangsvormen met elkaar en over afspraken die wij met elkaar maken. ‘Wij horen bij elkaar’ was een term die dagelijks voorbij kwam. Ook het oplossen van ruzies en conflicten is besproken en door middel van toneelstukjes visueel gemaakt. 

 

Rekenen

Wij zijn inmiddels blok 1 aan het afronden en bereiden ons voor op blok 2. De doelen van blok 2 vindt u onder het kopje 'oktober'. 

 

Schrijven

In groep 4 leren de kinderen hoe de hoofdletters geschreven worden. De hoofdletter A t/m H hebben ze al geleerd. De komende weken leert groep 4 de hoofdletters I t/m P.

 

Lezen

Natuurlijk wordt er heel wat gelezen in de klas. Iedere ochtend bij binnenkomst lezen de kinderen 5 minuten uit hun eigen leesboek of uit een Donald Duck. Daarnaast werken wij met de methode Leesestafette en lezen wij ook veel klassikaal en aan elkaar voor. De komende weken gaan wij op deze voet verder. 

Voor thuis is de leesbingokaart geintroduceerd, een functionele en leuke manier om het lezen te bevorderen. 

 

Het Museon

Vorige week hebben de groepen 4 een bezoek gebracht aan Het Museon. Deze les ging over elektriciteit. De kinderen hebben ontdekt hoe een stroomkring werkt en geexperimenteerd met een zelfgebouwde stroomkring. 

 

Herfst

De komende weken werken wij aan het project 'De Herfst' en werken wij o.a. aan de 21-eeuwse vaardigheden d.w.z. samenwerken, presenteren, inzet van een I-Pad en mediawijsheid. De kerndoelen van dit project zijn: 

  • Planten en dieren passen zich aan, aan de seizoenen.
  • Platen hebben voor groei; voedsel, water en licht nodig.

 

Spelling

De aankomende periode oefenen wij in de klas met het luchtwoord, het plankwoord, het eer-oor-eur-woord en het aai-ooi-oei-woord.

Klik eens op de volgende link, om meer te horen en te weten te komen over de diverse categorieen. 

 

Op naar weer een gezellige en leerzame maand met elkaar!

 

Met vriendelijke groet,

 

Naomi Lorje


24 aug 2021 - September 2021
Beste ouders en/of verzorgers,
Lieve kinderen uit groep 4a,

 

Ik hoop dat jullie een lekkere zomervakantie hebben gehad en dat jullie hebben genoten van de vrijheid en het zonnetje. 

Alle meesters en juffen zijn al aan de slag om de start van het nieuwe schooljaar succevol te maken. We kijken uit naar alle kinderen en willen iedereen maandag 30 augustus hartelijk verwelkomen.

 

Belangrijke zaken voor alle ouders:

Gym:

- dinsdag en donderdag

Graag allemaal passende gymschoenen, een short en het gym t-shirt meenemen in hun gymtas. 

In groep 4 ontvangt uw kind een nieuw gymshirt van de leerkracht. Echter, de shirts komen later binnen dus graag het oude shirt meegeven naar school.

 

Expressie:

- maandagochtend: muziek 

- vrijdagmiddag: wetenschap en techniek

 

Ophalen van uw kind om 14.55 uur

Wij horen het graag wanneer uw kind op bepaalde dagen door iemand anders opgehaald wordt. U kunt dit doorgeven via de mail: nlorje@statenkwartier.lucasonderwijs.nl 

 

Schoolprogramma

 

De Vreedzame school

De eerste twee weken gaan we intensief aan de slag met het eerste thema van DVS ' We horen bij elkaar'. Deze lessen staan in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.

 

STAAL taal

Het algemene taaldoel van het startthema is 'spreken, luisteren en schrijven om te communiceren : informatie uitwisselen'. De kinderen maken kennis met beeldtaal als schriftsysteem en leren met behulp van bronnen zelf een tekst te schrijven. In de expressiefase presenteren ze nieuwe spelregels en spelen ze het Staal-spel of wordt er op een andere expressieve wijze gepresenteerd.

Van impressie...
Themafilm: een kind belandt nietsvermoedend op de eerste schooldag na de vakantie in een levend bordspel.
Woordenschat: de kinderen leren alle nieuwe woorden hierover.
Taal verkennen: pictogrammen en spelen met letters en woorden.

Spreken en luisteren: afspraken maken en een denkgesprek voeren.
Schrijven:een informatieve tekst schrijven met behulp van een bron en een spelopdracht schrijven.

>.... naar expressie

Spelregels bij Staal-spel maken en presenteren

 

STAAL spelling
De kinderen maken kennis met het hakwoord en het speciaal hakwoord. Eind groep 3 hebben sommige kinderen al hiermee gewerkt.

 

Hakwoord :

Een hakwoord is een klankzuiver 1 lettergrepig woord. Bij een hakwoord analyseert het kind een woord in klanken en schrijft vervolgens van links naar rechts de bijbehorende letter op. In de lessen staan de hakwoorden in de betreffende hak-kaartkleur.

REGEL: Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Speciaal hakwoord: bij de mkmm-woorden wordt speciale aandacht gegeven aan de combinaties van de medeklinkers waar je wel eens een /u/ tussen hoort, maar niet schrijft. Je schrijft dus 'kerk'en niet 'keruk'of 'kerrek'.

REGEL: Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
Verder leren de kinderen de woorden met ei en au a.d.h.v. een plaat en d.m.v. een rap/versje/liedje.

 

Zingwoord:

Dit zijn de woorden met -ng.Bv. bang, zang en gang.
Regel: Zingwoord. Net als bij ding-dong.

 

Luchtwoord: Dit zijn woorden met çht'. In de meeste gevallen wordt na een korte klank (a,o, e, u, i) cht geschreven. Uitzondering is de tegenwoordige tijd van werkwoorden met twee g's. De belangrijkste zijn : hij ligt, hij legt en hij zegt.
REGEL: Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt en hij zegt.

Hieronder vindt u de categoriekaart met de bijbehorende pictogrammen/afbeeldingen.


 

Pluspunt rekenen

We werken dit schooljaar met de vernieuwde versie van onze methode van Pluspunt.
De kinderen krijgen een basisles die ze eerst maken en vervolgens werken de kinderen aan een eigen taak aangepast op hun ontwikkelingsniveau. De kinderen werken met de getallen t/m 100 en leren deze te plaatsen op de getallenlijn.

 

Alle doelen kunt u rechts op de website van 4a lezen onder het kopje:

Pagina's van 4a ---> doelen september

 

Ik kijk uit naar de eerste schooldag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naomi Lorjé