Groep 4A

Leerkracht: Marinka van Straaten (ma t/m vr)

 

Gym: Dinsdag en donderdag

Muziek: Maandag

Wetenschap & techniek: Vrijdag

Klassenouders: Angela Mulder (moeder van Daphne)
AC-ouder: Lisette Taminiau (moeder van Tycho)
Luizenpluizers: Minke Boender (moeder van Olivier) en Ingeborg Bovendeur (moeder van Zayne)

BERICHTEN

01 dec 2023 - December
Beste ouders van groep 4a,

 

Wat is het toch een geweldige tijd.... Sinterklaastijd! Afgelopen week heeft iedereen z'n schoen gezet! De Piet heeft z'n schoen laten staan en daarom hebben wij de schoen volgestopt met tekeneningen en cadeaus. Op een donderdagmorgen waren ineens alle tekeningen verdwenen.

We hebben verlanglijstjes geschreven en hebben stomboten geknutseld. 

 

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat op dinsdag 5 december Sinterklaas ook in de klas een kijkje komt nemen en een praatje maakt met de kinderen.

Vanaf woensdag 6 december richten wij ons volledig op het komende Kerstfeest.

 

Rekenen

Wij werken momenteel uit blok 4. d.w.z. wij zijn bezig met het leren van de tafels. We doen dit door sommen visueel te maken. Door het werken met kleine blokjes leren kinderen het verschil tussen 3x5= en 5x3= 

Voor de overige doelen verwijs ik u graag naar het tabblad rechts op de pagina onder het kopje documenten.

Een keersom is een lange plussom, want 3x5 is 5 + 5 + 5.

 

Ook rekenen wij nu op de getallenlijn in grote stappen bijvoorbeeld: 56 + 40 = (4 stappen van 10 erbij dus 66, 76, 86, 96)

 

Spelling

In groep 4 leren wij 12 spellingregels. Op dit moment hebben wij 10 van de twaalf spellingregels geleerd.

De meest recente regels zijn:

- Eeuw-ieuw woord: ik denk aan de /u/ (leeuw, schreeuw of nieuw) 

- Langermaakwoord: ik hoor een -t aan het eind dus langermaken, dan hoor je of je een d of t moet  schrijven, zoals paard of haard of stift

- voorvoegsel /be/ /ge/ /ver/ Ik hoor de /u/ maar ik schrijf de /e/ zoals begin, verhaal of gebak

 

Lezen

Wij werken momenteel uit het tweede boekje van Karakter, op leesniveau M4. Nog voor de kerstvakantie nemen wij een kleine leestoets om te signaleren of we op de goed weg zijn.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Marinka van Straaten


01 nov 2023 - November 2023
Beste ouders,

 

Oktober was een hele fijne schoolmaand met de KinderBoekenWeek en ouders, opa's en oma's die kwamen voorlezen.

Oktober was ook de maand van de ontwikkelingsgesprekken. We kijken met een fijn gevoel terug op deze gesprekken. 

 

Onlangs is meester Friso in groep 4A begonnen. Hij is een eerstejaarst Pabostudent en is op donderdag in de klas aanwezig. Friso verzorgt op donderdag ook 1 of 2 lessen. Marinka is dan in de klas aanwezig.

 

Na de herfstvakantie zijn we verder gegaan met het thema “Onderweg”  van taal. De woorden die daarbij horen staan op de website, net als de doelen voor taal, spelling en rekenen. Wij starten deze week met thema "Klein." 

Met rekenen hebben we blok 2 afgerond. In blok 3 (zie doelen hiernaast) waarin we gaan rekenen tot 100. We gaan ook klokkijken tot op een kwartier nauwkeurig. Een hele uitdaging! Mocht u thuis willen oefenen? Heel graag! Tip: Maak een klok van papier en twee stroken als wijzers. Het helpt kinderen vaak om het voor zich te zien. 

Al veel kinderen hebben de tafel van 2 en 10 behaald. We zijn begonnen met het oefenen van de tafel van 5. Dit kunt u thuis ook oefenen met uw kind (op volgorde en door elkaar.)

 

In de loop van de maand treffen we de voorbereidingen voor de aankomst van de Sint. We houden iedereen op de hoogte van de plannen. Altijd een spannende en leuke tijd van het jaar om naar uit te kijken!

 

Met vriendelijke groet,

 

Marinka van Straaten


01 okt 2023 - oktober

Wat is er de afgelopen weken hard gewerkt in groep 4 en wat een indrukken hebben de leerlingen opgedaan.

We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met onze methode 'De Vreedzame School.' Samen met klasgenoten en de leerkracht is er gesproken over omgangsvormen met elkaar, over afspraken die wij met elkaar maken. ‘Wij horen bij elkaar’ was een term die dagelijks de revue passeerde. Alle leerlingen hebben een taak toebedeeld gekregen waar men verantwoordelijk voor is.

 

Rekenen

Wij zijn inmiddels blok 1 aan het afronden en bereiden ons voor op blok 2. De doelen van blok 2 vindt u hier op de website.

 

Schrijven

In groep 4 leren wij hoe er hoofdletters geschreven worden. Hoofdletter A t/m H hebben we al geleerd. De komende weken leren wij de hoofdletters I t/m P.

 

Lezen

Natuurlijk wordt er heel wat gelezen in de klas. Zo werken we met de nieuwe methode Karakter, deels op hoog tempo. We doen dit op een leuke en leerzame manier in de vorm van levellezen. De eerste ronde lezen we door te zitten op de grond, de tweede ronde door te staan op de grond, de derde ronde door te staan op de stoel en de laatste ronde door te staan op de tafel. 

 

Ook mag je lezen in je eigen leesboek.

Het blijft van belang om ook thuis vaak hardop met uw kind te lezen. Tip: Bezoek de bibliotheek. Hoe meer leeskilometers de kinderen maken hoe beter. Ook is leesplezier belangrijk. Laat uw kind een boek lezen, waarvan het onderwerp hem/haar aanspreekt.  

 

Spelling

Den aankomende periode oefenen wij in de klas met het Luchtwoord, het Plankwoord, het eer-oor-eur-woord en het aai-ooi-oei-woord.

Klik eens op de volgende link, om meer te horen en te weten te komen over de diverse categorieen. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Marinka van Straaten


14 aug 2023 - augustus / september 2023
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Lieve kinderen uit groep 4A,

 

Ik hoop dat jullie een fijne zomervakantie hebben gehad! 

Alle meesters en juffen zijn al aan de slag om de start van het nieuwe schooljaar succevol te maken.

Ik kijk ernaar uit om alle kinderen en ouders te leren kennen. Graag verwelkom ik alle kinderen op maandag 21 augustus. 

 

Belangrijke zaken voor alle ouders:

Gym:

- Dinsdag en donderdag

Graag passende gymschoen, een short en het gym t-shirt meenemen in de gymtas. 

 

 Expressie:

- Maandag: Muziek 

- Vrijdag: Wetenschap en techniek

 

Aanschaf schoolmateriaal

Alle kinderen hebben een elastiekmap en lege etui nodig,dus graag aanschaffen. Verder krijgt uw kind de overige benodigdheden van school.

 

Ophalen van uw kind om 14.55 uur

Ik hoor het graag wanneer uw kind op bepaalde dagen door iemand anders opgehaald wordt. U kunt dit doorgeven via de mail: mvstraaten@statenkwartier.lucasonderwijs.nl 

 

Schoolprogramma

 

De Vreedzame school

De eerste twee weken gaan we intensief aan de slag met het eerste thema van DVS 'We horen bij elkaar'. Deze lessen staan in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.

 

STAAL taal

Het algemene taaldoel van het startthema is 'spreken, luisteren en schrijven om te communiceren: informatie uitwisselen'. De kinderen maken kennis met beeldtaal als schriftsysteem en leren met behulp van bronnen zelf een tekst te schrijven. In de expressiefase presenteren ze nieuwe spelregels en spelen ze het Staal-spel of wordt er op een andere expressieve wijze gepresenteerd.

Van impressie...
Themafilm: Een kind belandt nietsvermoedend op de eerste schooldag na de vakantie in een levend bordspel.
Woordenschat: De kinderen leren alle nieuwe woorden hierover.
Taal verkennen: Pictogrammen en spelen met letters en woorden.

Spreken en luisteren: Afspraken maken en een denkgesprek voeren.
Schrijven:Een informatieve tekst schrijven met behulp van een bron en een spelopdracht schrijven.

>.... naar expressie

Spelregels bij Staal-spel maken en presenteren

 

STAAL spelling
De kinderen maken kennis met het hakwoord en het speciaal hakwoord. Eind groep 3 hebben sommige kinderen al hiermee gewerkt.

 

Hakwoord:

Een hakwoord is een klankzuiver 1 lettergrepig woord. Bij een hakwoord analyseert het kind een woord in klanken en schrijft vervolgens van links naar rechts de bijbehorende letter op. In de lessen staan de hakwoorden in de betreffende hak-kaartkleur.

REGEL: Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Speciaal hakwoord: bij de mkmm-woorden wordt speciale aandacht gegeven aan de combinaties van de medeklinkers waar je wel eens een /u/ tussen hoort, maar niet schrijft. Je schrijft dus 'kerk'en niet 'keruk'of 'kerrek'.

REGEL: Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
Verder leren de kinderen de woorden met ei en au a.d.h.v. een plaat en d.m.v. een rap/versje/liedje.

 

Zingwoord:

Dit zijn de woorden met -ng. Bv. bang, zang en gang.
Regel: Zingwoord. Net als bij ding-dong.

 

Luchtwoord: Dit zijn woorden met cht. In de meeste gevallen wordt na een korte klank (a, o, e, u, i) cht geschreven. Uitzondering is de tegenwoordige tijd van werkwoorden met twee g's. De belangrijkste zijn: hij ligt, hij legt en hij zegt.
REGEL: Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt en hij zegt.

Hieronder vindt u de categoriekaart met de bijbehorende pictogrammen/afbeeldingen.


 

Pluspunt rekenen

We werken dit schooljaar met de digitale versie van onze methode van Pluspunt.
De kinderen krijgen een basisles die ze eerst maken en vervolgens werken de kinderen aan een eigen taak aangepast op hun ontwikkelingsniveau. De kinderen werken met de getallen t/m 100 en leren deze te plaatsen op de getallenlijn.

 

Alle doelen kunt u rechts op de website van 4a lezen onder het kopje:

Pagina's van 4a ---> doelen september

 

Ik kijk uit naar de eerste schooldag en om iedereen te leren kennen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Marinka van Straaten