Groep 4A

LeerkrachtNaomi Lorjé (ma t/m vr)

 

Gym: Dinsdag en donderdag

Muziek: Maandag

Wetenschap & techniek: Vrijdag

Klassenouders: Ouders Boris
AC-ouder: Emmeke (moeder Aiden)
Luizenpluizers: Susanne (moeder Julie) en Esmeralda (moeder Delicia)

BERICHTEN

01 mei 2023 - Mei
Beste ouders/verzorgers,

 

April was een kort maandje i.v.m. de meivakantie. We hebben een gezellige Paasviering gehad, een leerzaam bezoek aan het Kunstmuseum en natuurlijk weer veel gewerkt. 

 

**Spelling**

Bij spelling zijn we momenteel nog bezig met blok 7. De kinderen leren dat een woord meerdere categorieen kan hebben en herhalen alle spellingsregels. Ook leren zij wat enkelvoud en meervoud is en hoe je woorden schrijft met -eren, -elen, -enen aan het eind. Ook blijven wij oefenen met het vinden van werkwoorden en zelfstandig naamwoorden in zinnen. 

 

**Rekenen**

Bij rekenen zijn we bezig met blok 9. We werken aan het volgende doel: 'rijgen met teveel'. Bijvoorbeeld: 34+18 wordt 34+20-2. Deze strategie gebruiken we ook bij minsommen. Bijvoorbeeld: 47-39 wordt 47-40+1.

Ook besteden wij momenteel aandacht aan de laatste tafels. Namelijk de tafel van 7 en 8. Het is belangrijk dat de kinderen de aangeleerde tafels ook blijven herhalen, zodat ze deze niet vergeten. 

 

**Wereldorientatie**

Na de vakantie beginnen we met een nieuw thema. De lessen zullen gegeven worden aan de hand van de methode Blink. Deze zijn wij momenteel aan het uitproberen. Voor volgend schooljaar zullen wij als team een keuze maken met welke methode wij doorgaan voor Wereldorientatie. 

 

 

**Belangrijke data**

24 april t/m 5 mei: meivakantie

17 mei: sportdag

18 en 19 mei: Hemelvaart (kinderen vrij)

29 mei: Tweede pinksterdag (kinderen vrij)

30 mei: Studiedag (kinderen vrij)

 

Bijgaand treft u de doelen voor de komende periode aan.

 

Met vriendelijke groet,

Naomi Lorjé


31 mrt 2023 - april 2023
Beste ouders,

 

Juffen- en Meestersdag

 

Wat hebben wij toch een aantal gezellige weken achter de rug. Onlangs heb ik mijn verjaardag gevierd met kids van 4a. We hebben oud-hollandse spellen gespeeld, een ski poppetje geknutseld, een stoelengedans gedaan en heb ik getrakteerd!

 

Kunstzinnige weken

Tegelijkertijd stonden ook de Kunstzinnige weken in de agenda. Wij hebben deelgenomen aan een Brazilaanse parade en hebben een Portugees liedje ingestuurd. We speelden er ook een instrumentje bij. De kids konden kiezen uit een sambal of een gitaartje.

 

De Grote Rekendag

Ook kijken wij met veel plezier terug op De Grote Rekendag met als thema Afval. Zo leerden wij over reclycling en afval scheiden en hebben wij van afval rekenspelletjes ontworpen en gespeeld. 

 

Schoolfotograaf

Maandag 3 dinsdag 4 april komt de schoolfotograaf langs en worden er prachtige foto's gemaakt.

 

Pasen

Wij werken toe naar Pasen, leren over het Paasverhaal. Ook staat er een knutselochtend op het programma en organiseren we een Paaslunch.

 

Er wordt uiteraard ook hard gewerkt in de groep. Bijgaand ook de doelen voor de aankomende periode.

 

Hartelijke groet,

 

Naomi Lorje


01 mrt 2023 - Maart 2023
Beste ouders/verzorgers,

 

We hopen dat iedereen heerlijk heeft genoten en nog aan het genieten is van de voorjaarsvakantie. Na de vakantie zullen wij van start gaan met een nieuw thema van taal, namelijk thema: 'slapen'. Voor de vakantie hebben wij thema 'lekker afgesloten en hebben wij heerlijke smoothies gemaakt.

 

**Spelling**

Voor spelling gaan wij verder met blok 6. De kinderen leren dat een woord meerdere categorieen kan hebben en herhalen alle spellingsregels. Ook leren zij klankgroepenwoorden met een lange klank aan het eind schrijven. Met als uitzondering de ee (zee,nee, slee).

 

**Rekenen**

Na de vakantie starten we met een korte herhaling en ronden we blok 7 af. Daarna zullen wij met blok 8 verdergaan en werken aan het volgende doel: 'optellen tot en met 100 met de strategie rijgen in maximaal 3 sprongen'. 

 

**Wereldorientatie**

Voor wereldorientatie hebben we voor de vakantie het thema 'de buurt' afgesloten. De kinderen weten nu wat een plattegrond is, hoe je een legenda maakt en hoe je kaarten kunt aflezen. Tot aan de meivakantie zullen we nieuwe methodes gaan uitproberen en hierbij leuke thema's gebruiken. Ook juf Marieke (stagiaire) zal een actieve rol hebben bij de WO-lessen. 

 

 

**Belangrijke data**

13-16 maart: Ontwikkelgesprekken

22 maart: Juffen/meestersdag

 

 

Bijgaand treft u de doelen voor de komende periode aan.

 

Met vriendelijke groet,

Naomi Lorjé


30 jan 2023 - Februari 2023
Beste ouders/verzorgers van 4a,


Er is de afgelopen maand hard gewerkt in groep 4. Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, engels, Cito afnames.... Het zijn drukke weken geweest.

 

Taal
Wij zijn gestart met een nieuw thema: Lekker.
Wij leren o.a. hoe wij een recept moeten schrijven en werken toe naar een receptenboek.
Ook is onlangs het Plusschrift voor Taal geintroduceerd. 

 

Rekenen
Wij bevinden ons momenteel in blok 6. Dit blok gaat grotendeels over de tafels. Dus mocht u thuis zin hebben om de tafels te oefenen? Heel graag. Wij bevinden ons nu bij de tafel van 3,4,5 en een enkele leerling 6.
www.tafelsoefenen.nl
www.tafeldiploma.nl

Ook maken wij momenteel sommen als 18 + 18 op de getallenlijn.
Dus 18 (dan 10 erbij, dan 2, dan 6). Dit tekenen wij met boogjes op de getallenlijn.

 

Lezen
Wijn zijn gestart met een pilot. Volgend schooljaar gaan wij over op een ander methode voor technisch lezen. Momenteel werken wij met Leesestafette versie 2. Voor de kerstvakantie heb ik een week lang gewerkt met Leesestafette versie 3. Deze week werken wij een week lang met de methode 'Karakter'. Later in het jaar volgt er een keuzemoment.

 

Spelling

Alle spellingregels (12 regels) zijn inmiddels aangeboden. De komende maanden staan in het teken van herhalen van deze spellingregels en leren wij nog enkele uitzonderingen op spellingregels. 

Zo hebben wij onlangs het "Langermaakrijtje eindigend op B" aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan woorden als: eb - heb -web - schub.

 

Wereldoriëntatie
Wij starten volgende week met thema 'De buurt'. Wij leren o.a. plattegronden lezen en ontwerpen. Wij gaan ook schatkaarten maken. Mijn vraag aan u: Mocht u thuis een voorbeeld hebben van een plattegrond? Geef het dan z.s.m. mee aan uw kind (bv van uw huis, de dierentuin, een wegenkaart, een bungalowpark, schatkaart etc).

D.m.v. de website www.futurenl.org zijn wij binnen dit thema ook bezig met digitale geletterdheid. 

 

Op vrijdag 10 februari staat er een disco-avond gepland voor de kinderen van groep 4 met als thema Black en White.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naomi Lorje


01 jan 2023 - Januari
Beste ouders/verzorgers van 4a,


Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar en een gelukkig, liefdevol 2023 toegewenst. De maand december ligt inmiddels achter ons. En wat was het een gezellige maand met elkaar!

 

We hebben kerststukjes gemaakt, een crea-knutseldag gehad en een gezellige kerstviering waar de mooiste liedjes werden gezongen gehad. Ook het kerstdiner vol met lekkere hapjes was een succes! Dank aan alle ouders die mee hebben geholpen!

 

Op maandag 9 januari hervatten wij maar wat graag het nieuwe schooljaar. Wij gaan verder in blok 5 van rekenen en taal (thema Nodig). De doelen voor rekenen en taal voor de komende periode vindt u hiernaast.

Bij spelling zullen wij de laatste categorie, die aangeboden wordt in groep 4, behandelen. Dit is het achtervoegsel.

 

Regel:

Achtervoegsel –ig: Ik hoor ug, maar ik schrijf ig. (gelukkig, gezellig etc.)
Achtervoegsel –lijk: Ik hoor luk, maar ik schrijf lijk (waarschijnlijk, eerlijk etc.)

 

Half januari staan de Citotoetsen alweer op de agenda. 

 

Hartelijke groet,

 

Naomi Lorje