Groep 4A

LeerkrachtNaomi Lorjé (ma t/m vr)

 

Gym: Dinsdag en donderdag

Muziek: Maandag

Wetenschap & techniek: Vrijdag

Klassenouders: Ouders Boris
AC-ouder: Emmeke (moeder Aiden)
Luizenpluizers: Susanne (moeder Julie) en Esmeralda (moeder Delicia)

BERICHTEN

30 jan 2023 - Februari 2023
Beste ouders/verzorgers van 4a,


Er is de afgelopen maand hard gewerkt in groep 4. Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, engels, Cito afnames.... Het zijn drukke weken geweest.

 

Taal
Wij zijn gestart met een nieuw thema: Lekker.
Wij leren o.a. hoe wij een recept moeten schrijven en werken toe naar een receptenboek.
Ook is onlangs het Plusschrift voor Taal geintroduceerd. 

 

Rekenen
Wij bevinden ons momenteel in blok 6. Dit blok gaat grotendeels over de tafels. Dus mocht u thuis zin hebben om de tafels te oefenen? Heel graag. Wij bevinden ons nu bij de tafel van 3,4,5 en een enkele leerling 6.
www.tafelsoefenen.nl
www.tafeldiploma.nl

Ook maken wij momenteel sommen als 18 + 18 op de getallenlijn.
Dus 18 (dan 10 erbij, dan 2, dan 6). Dit tekenen wij met boogjes op de getallenlijn.

 

Lezen
Wijn zijn gestart met een pilot. Volgend schooljaar gaan wij over op een ander methode voor technisch lezen. Momenteel werken wij met Leesestafette versie 2. Voor de kerstvakantie heb ik een week lang gewerkt met Leesestafette versie 3. Deze week werken wij een week lang met de methode 'Karakter'. Later in het jaar volgt er een keuzemoment.

 

Spelling

Alle spellingregels (12 regels) zijn inmiddels aangeboden. De komende maanden staan in het teken van herhalen van deze spellingregels en leren wij nog enkele uitzonderingen op spellingregels. 

Zo hebben wij onlangs het "Langermaakrijtje eindigend op B" aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan woorden als: eb - heb -web - schub.

 

Wereldoriëntatie
Wij starten volgende week met thema 'De buurt'. Wij leren o.a. plattegronden lezen en ontwerpen. Wij gaan ook schatkaarten maken. Mijn vraag aan u: Mocht u thuis een voorbeeld hebben van een plattegrond? Geef het dan z.s.m. mee aan uw kind (bv van uw huis, de dierentuin, een wegenkaart, een bungalowpark, schatkaart etc).

D.m.v. de website www.futurenl.org zijn wij binnen dit thema ook bezig met digitale geletterdheid. 

 

Op vrijdag 10 februari staat er een disco-avond gepland voor de kinderen van groep 4 met als thema Black en White.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naomi Lorje


01 jan 2023 - Januari
Beste ouders/verzorgers van 4a,


Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar en een gelukkig, liefdevol 2023 toegewenst. De maand december ligt inmiddels achter ons. En wat was het een gezellige maand met elkaar!

 

We hebben kerststukjes gemaakt, een crea-knutseldag gehad en een gezellige kerstviering waar de mooiste liedjes werden gezongen gehad. Ook het kerstdiner vol met lekkere hapjes was een succes! Dank aan alle ouders die mee hebben geholpen!

 

Op maandag 9 januari hervatten wij maar wat graag het nieuwe schooljaar. Wij gaan verder in blok 5 van rekenen en taal (thema Nodig). De doelen voor rekenen en taal voor de komende periode vindt u hiernaast.

Bij spelling zullen wij de laatste categorie, die aangeboden wordt in groep 4, behandelen. Dit is het achtervoegsel.

 

Regel:

Achtervoegsel –ig: Ik hoor ug, maar ik schrijf ig. (gelukkig, gezellig etc.)
Achtervoegsel –lijk: Ik hoor luk, maar ik schrijf lijk (waarschijnlijk, eerlijk etc.)

 

Half januari staan de Citotoetsen alweer op de agenda. 

 

Hartelijke groet,

 

Naomi Lorje