Onze school

Statenkwartier is een school met 16 groepen. Er zijn 4 kleutergroepen (2 groepen 1 en 2 groepen 2), twee groepen 3 t/m 8. Wij bieden de leerlingen de lesstof per leerjaar aan. De kinderen krijgen veel zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Zo is er tijd om leerlingen die dat nodig hebben extra uitleg te geven. Alle lokalen beschikken over digitale schoolborden en we werken met Ipads in de groep. We beschikken over specifieke expertises t.a.v. hoogbegaafdheid en rekenen en ontwikkelen dat nu t.a.v. lezen, taal en gedrag.