Groep 4B

LeerkrachtStefan Zandbergen (ma,wo,do,vrij) en Cynthia Boek (di)

Zij-instromer: Maaike Slabbers

 

Gym: dinsdag en donderdag

Muziek: Maandag

Wetenschap en Techniek: vrijdag

Klassenouders: Elphidha (Elodie)
AC-ouder: Lisette (Charlotte) Carianne (Belle)
Luizenpluizers:  Lisette (Charlotte) , Tamara (Amelie) Rene (Bo-Louise)

 

BERICHTEN

31 jan 2023 - Februari 2023
Beste ouders,
Er is de afgelopen hard gewerkt in groep 4. Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, engels, Cito afnames.... Het zijn drukke weken geweest.

 

Taal
Wij zijn gestart met een nieuw thema: Lekker.
Wij leren o.a. hoe wij een recept moeten schrijven en werken toe naar een receptenboek.
Ook is onlangs het Plusschrift voor Taal geintroduceerd. 

 

Rekenen
Wij bevinden ons momenteel in blok 6. Dit blok gaat grotendeels over de tafels. Dus mocht u thuis zin hebben om de tafels te oefenen? Heel graag. Wij bevinden ons nu bij de tafel van 3,4,5 en een enkele leerling 6.
www.tafelsoefenen.nl
www.tafeldiploma.nl

Ook maken wij momenteel sommen als 18 + 18 op de getallenlijn.
Dus 18 (dan 10 erbij, dan 2, dan 6). Dit tekenen wij met boogjes op de getallenlijn.

 

Lezen
Wijn zijn gestart met een pilot. Volgend schooljaar gaan wij over op een ander methode voor technisch lezen. Momenteel werken wij met Leesestafette versie 2. Voor de kerstvakantie heb ik een week lang gewerkt met Leesestafette versie 3. Deze week werken wij een week lang met de methode 'Karakter'. Later in het jaar volgt er een keuzemoment.

 

Spelling

Alle spellingregels (12 regels) zijn inmiddels aangeboden. De komende maanden staan in het teken van herhalen van deze spellingregels en leren wij nog enkele uitzonderingen op spellingregels. 

Zo hebben wij onlangs het "Langermaakrijtje eindigend op B" aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan woorden als: eb - heb -web - schub.

 

 

Wereldoriëntatie
Wij starten volgende week met thema 'De buurt'. Wij leren o.a. plattegronden lezen en ontwerpen. Wij gaan ook schatkaarten maken. Mijn vraag aan u: Mocht u thuis een voorbeeld hebben van een plattegrond? Geef het dan z.s.m. mee aan uw kind (bv van uw huis, de dierentuin, een wegenkaart, een bungalowpark, schatkaart etc).

D.m.v. de website www.futurenl.org zijn wij binnen dit thema ook bezig met digitale geletterdheid. 

 

Op vrijdag 10 februari staat er een disco-avond gepland voor de kinderen van groep 4 met als thema Black en White.

 

Maaike Karamati

Cynthia Boek

Stefan Zandbergen

 


29 dec 2022 - Januari 2023

Beste ouders en kinderen van groep 4B,

De decembermaand vol feest zit er weer op. Na het vertrek van de Sint kwam de kerstboom de klas in. Naast de gewone lessen hebben we tijdens de kerst-knustel-ochtend heerlijk geknutseld en tijdens de kerstviering in de gymzaal het lied One big World gezongen.

 


Na de kerstvakantie beginnen we weer fris aan het tweede deel van het schooljaar. In de tweede week beginnen we met de Cito toetsen. We zullen de toetsmomenten afwisselen met ontspanning, maar ook de gewone lessen lopen door.


Met rekenen gaan we verder met de tafels van 2, 5 ( 3 en 4), de getallenlijnen en de begrippen ‘even’ en ‘oneven’. Ook gaan we aan de slag met klokkijken en rekenen met geld. Dingen die ook goed thuis op speelse wijze geoefend kunnen worden.


Het nieuwe thema van taal is ‘Nodig’ en gaat over dingen die onmisbaar zijn. Woorden die daarbij centraal staan zijn onder andere de behoefte, noodzakelijk, nuttig, dierbaar, spoorloos en broodnodig. We gaan verdwenen voorwerpen beschrijven, goede vragen formuleren en overdrijven met taal.


Maar eerst nog even genieten van een tweede weekje kerstvakantie! Na de vakantie mogen de kinderen weer een boek meenemen dat zij in de vakantie gelezen hebben. 


Hartelijke groet,


Stefan Zandbergen

Cynthia Boek


30 okt 2022 - November 2022
Beste ouders/verzorgers,

 

Na een prettige herfstvakantie zijn we de afgelopen week weer hard aan het werk gegaan in groep 4b.

Rekenen, taal, schrijven, spelling, engels, verkeer, lezen ...... we hebben het maar druk!

Voor het vak wereldoriëntatie starten wij met thema 'Kriebelfeestjes'. Thema 'het weer' is voor nu afgerond!

 

Het was de afgelopen periode bijzonder prettig te merken dat leerlingen zo enthousiast werden van de Kinderboekenweek. Bedankt voor de leuke leesfoto's. Mocht uw kind enthousiast aan het lezen zijn? Maak dan een foto of filmpje en stuur het mij toe. Ik merk in de groep dat kinderen dit razend interessant vinden.

 

Rekenen

Wij bevinden ons momenteel in blok 3. We gaan optellen en aftrekken door middel van aanvullen t/m een tiental en aftrekken vanaf een tiental. We gaan ook verder met klokkijken; de wijzers van de klok aflezen en plaatsen bij kwart voor en kwart over een heel uur.

 

Spelling

Met spelling hebben de kinderen weer een aantal nieuwe categorieën geleerd, zoals de eer-, oor-, eur-woorden en de aai-, ooi-, oei-woorden.

Elke week leert uw kind weer nieuwe spellingscategorieën. De komende periode herhalen wij categorie 1 t/m 6 en leren wij het eeuw-ieuw woord (cat. 7) en het langermaakwoord (cat. 8).

 

Vertelbeurt

Eerdaags staat de eerste vertelbeurt op het programma.U heeft hier een uitgebreide mail over ontvangen.

 

Woordenschat

Vanaf nu vindt u alle woordenschatbladen ook digitaal op deze webpagina (rechts op pagina).

Volgende week ronden wij thema Onderweg en starten wij met Thema 'Klein.'

 

Vreedzame School

Blok 3 staat in het teken van: We hebben oor voor elkaar.

In dit blok werken we aan de manier waarop we met elkaar praten, goed naar elkaar luisteren en we verplaatsen ons in het gezichtspunt van een ander. We leren dat je een eigen mening mag hebben, en dat je dan toch vrienden kan blijven. 

 

Nog 1 verzoekje:

- Denkt u aan het meegeven van de luizentassen en gymtassen?

 

Met vriendelijke groet,

 

Maaike Slabbers

Cytnhia Boek

Stefan Zandbergen