Groep 4B

LeerkrachtStefan Zandbergen (ma,wo,do,vrij) en Cynthia Boek (di)

Zij-instromer: Maaike Slabbers

 

Gym: dinsdag en donderdag

Muziek: Maandag

Wetenschap en Techniek: vrijdag

Klassenouders: Elphidha (Elodie)
AC-ouder: Lisette (Charlotte) Carianne (Belle)
Luizenpluizers:  Lisette (Charlotte) , Tamara (Amelie) Rene (Bo-Louise)

 

BERICHTEN

19 aug 2022 - augustus en september 2022
Beste ouders en/of verzorgers,
Lieve kinderen uit groep 4b,

 

We hopen dat jullie een lekkere zomervakantie hebben gehad en dat jullie hebben genoten van de vrijheid en het zonnetje. 

Alle meesters en juffen zijn al aan de slag om de start van het nieuwe schooljaar succevol te maken. We kijken uit naar alle kinderen en willen iedereen maandag 22 augustus hartelijk verwelkomen.

 

Belangrijke zaken voor alle ouders:

Gym:

- dinsdag en donderdag

Graag allemaal passende gymschoen, een short en het gym t-shirt meenemen in hun gymtas. 

 

Expressie:

- maandagmiddag: muziek van meester 

- vrijdagmiddag: hanvdaardigheid van meester

 

Aanschaf schoolmateriaal

Alle kinderen hebben een elastiekmap en lege etui nodig, dus graag aanschaffen. Verder krijgt uw kind de overige benodigdheden van school.

 

Ophalen van uw kind om 14.55 uur

Wij horen het graag wanneer uw kind op bepaalde dagen door iemand anders opgehaald wordt. U kunt dit doorgeven via de mail: szandbergen@statenkwartier.lucasonderwijs.nl 

 

Schoolprogramma

 

De Vreedzame school

De eerste twee weken gaan we intensief aan de slag met het eerste thema van DVS ' We horen bij elkaar'. Deze lessen staan in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.

 

STAAL taal

Het algemene taaldoel van het startthema is 'spreken, luisteren en schrijven om te communiceren : informatie uitwisselen'. De kinderen maken kennis met beeldtaal als schriftsysteem en leren met behulp van bronnen zelf een tekst te schrijven. In de expressiefase presenteren ze nieuwe spelregels en spelen ze het Staal-spel of wordt er op een andere expressieve wijze gepresenteerd.

Van impressie...
Themafilm: een kind belandt nietsvermoedend op de eerste schooldag na de vakantie in een levend bordspel.
Woordenschat: de kinderen leren alle nieuwe woorden hierover.
Taal verkennen: pictogrammen en spelen met letters en woorden.

Spreken en luisteren: afspraken maken en een denkgesprek voeren.
Schrijven:een informatieve tekst schrijven met behulp van een bron en een spelopdracht schrijven.

>.... naar expressie

Spelregels bij Staal-spel maken en presenteren

 

STAAL spelling
De kinderen maken kennis met het hakwoord en het speciaal hakwoord. Eind groep 3 hebben sommige kinderen al hiermee gewerkt.

 

Hakwoord :

Een hakwoord is een klankzuiver 1 lettergrepig woord. Bij een hakwoord analyseert het kind een woord in klanken en schrijft vervolgens van links naar rechts de bijbehorende letter op. In de lessen staan de hakwoorden in de betreffende hak-kaartkleur.

REGEL: Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Speciaal hakwoord: bij de mkmm-woorden wordt speciale aandacht gegeven aan de combinaties van de medeklinkers waar je wel eens een /u/ tussen hoort, maar niet schrijft. Je schrijft dus 'kerk'en niet 'keruk'of 'kerrek'.

REGEL: Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
Verder leren de kinderen de woorden met ei en au a.d.h.v. een plaat en d.m.v. een rap/versje/liedje.

 

Zingwoord:

Dit zijn de woorden met -ng.Bv. bang, zang en gang.
Regel: Zingwoord. Net als bij ding-dong.

 

Luchtwoord: Dit zijn woorden met çht'. In de meeste gevallen wordt na een korte klank (a,o, e, u, i) cht geschreven. Uitzondering is de tegenwoordige tijd van werkwoorden met twee g's. De belangrijkste zijn : hij ligt, hij legt en hij zegt.
REGEL: Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt en hij zegt.

Hieronder vindt u de categoriekaart met de bijbehorende pictogrammen/afbeeldingen.


 

Pluspunt rekenen

We werken dit schooljaar met de vernieuwde versie van onze methode van Pluspunt.
De kinderen krijgen een basisles die ze eerst maken en vervolgens werken de kinderen aan een eigen taak aangepast op hun ontwikkelingsniveau. De kinderen werken met de getallen t/m 100 en leren deze te plaatsen op de getallenlijn.

 

Alle doelen kunt u rechts op de website van 4b lezen onder het kopje:

Pagina's van 4b ---> doelen september

 

Wij kijken uit naar de eerste schooldag.

Met vriendelijke groet,

 

Stefan, Cynthia en Maaike