Groep 8A

Leerkracht: Ayden Schuurmans (ma t/m vr)

 

Gym: Maandag en donderdag 

Muziek: Dinsdag

Wetenschap en Techniek: Vrijdag

 

Klassenouders: Anouk Jas (Wies) en Amanda Veenman (Jasmijn)

AC-ouderSaskia Kemerink (Cas) en Margot Groenhuijsen (Wicher)

Luizenpluizers: Petra Guijt (Sanne)

BERICHTEN

01 okt 2021 - Oktober 2021
Beste allemaal,

 

In september hebben we in de klas gewerkt aan groepsvorming. We hebben elkaar goed leren kennen en veel gesproken over hoe we met elkaar om willen gaan. Dit geldt voor zowel de echte wereld als online. 

 

Deze maand staan de kookinstructievideo's op de planning. In tweetallen zijn de leerlingen aan de slag om een filmpje te bedenken, maken en monteren rond een gerecht naar keuze. 

 

De kinderen zijn op woensdag 29-9 gestart met de verkoop van Kinderpostzegels voor het goede doel. Dit loopt door 6 oktober.

 

Op 6 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: Worden wat je wil. Met dit thema wil de organisatie benadrukken dat boeken kinderen alle ruimte geven om te fantaseren over wat zij het allerliefste willen worden, ongeacht welke beperkingen daar misschien aan zitten in het echte leven.

 

In de week van 11 t/m 14 oktober zijn de voorlopige adviesgesprekken, hiervoor kunt u zich inschrijven via Social Schools. Uw kind is bij dit gesprek niet aanwezig.

 

Op vrijdag 15 oktober start voor de leerlingen de herfstvakantie al, want dan hebben de leerkrachten een studiedag. 

 

Maandag 25 oktober staat de informatie avond vanuit het HCO betreffende de NIO op de agenda. We hopen u hierbij weer te treffen. Meer informatie hierover volgt via Social Schools. 

 

Wat doen we verder in de klas?


Rekenen

Doel 1: Het kennen van de regels voor de volgorde van de bewerkingen.

Doel 2: Delen met kommagetallen bij sommen als 18,88 : 5,9.

Doel 3: Oude prijs uitrekenen (kortingspercentage) na korting en totaal berekenen a.d.h.v. percentage.

Doel 4: Rekenen met tijdsduur: berekenen in uren, minuten en seconden.

 

Taal

van impressie.....

- kennismaken met het thema Televisie

- nieuwe woorden leren rond het thema Televisie

- verkennen van de invloed van televisie op ons taalgebruik

- bespreken welk programma bij welke doelgroep aansluit

- herschrijven van teksten naar de juiste doelgroep

....naar expressie

- zelf een bericht schrijven voor het Jeugdjournaal, waarbij je erop let of het nieuwswaarde heeft en aansluit bij de doelgroep

zelf dit bericht presenteren voor de camera alsof je presentator van het Jeugdjournaal bent

Spelling

Herhaling alle categorieën
Franse en Engelse leenwoorden

 

WO-project

We leren alles over water! Van de VOC tot de Beemster en van de watersnoodramp tot bruggen bouwen.

 

Groet,

Ayden

 


27 aug 2021 - September
Preview foto Dag allemaal,

 

De zomervakantie zit er weer op! Hopelijk heeft iedereen genoten van de fijne vrije weken en is iedereen uitgerust om te beginnen aan groep 8: het laatste jaar van de basisschool!

 

In de eerste weken zullen we veel bezig zijn met sociale lessen (Vreedzame School) om ervoor te zorgen dat de groep nog hechter en socialer wordt. Daarna gaan we snel van start om de leerstof van groep 7 kort te herhalen en daarna te starten met de stof van groep 8.

 

Rekenen:

- Cijferend vermenigvuldigen bij sommen als 12 × 64, 22 × 64 en 65 × 36.

- Hoofdrekenend vermenigvuldigen en delen met (on)benoemde kommagetallen.

- Breuken en kommagetallen omzetten, vergelijken en ordenen en herhaling percentages 

   koppelen aan breuken, kommagetallen en verhoudingen.

- Herhaling oppervlakte van rechthoeken en driehoeken en inhoud van figuren.

 

Taal:

China

van inmpressie.....

- kennismaken met het thema China

- nieuwe woorden leren rondom het thema China

- passende tussenkopjes schrijven bij teksten

- schrijfideeën verzamelen en ordenen met een mindmap

 

.... naar expressie

- zelf een reisfolder schrijven

- zelf een verkooppraatje houden over een vakantie houden

 

Spelling:

alle eerder aangeboden categorieën worden herhaald

- alle eerder aangeboden woordsoorten en leestekens worden herhaald

- alle eerder aangeboden werkwoordspelling wordt herhaald

 

Ook dit jaar ben ik weer op zoek naar een klassenouder, AC-ouder en een luizenpluizer. Wilt u zich hiervoor aanmelden dan ontvang ik graag een mailtje!

 

Groet,

 

meester Ayden