Groep 8A

Leerkracht: Yvonne Telgen (ma,di) en Kim Brussee (woe,do,vrij)

 

Gym: Maandag en donderdag 

Muziek: Dinsdag

Wetenschap en Techniek: Vrijdag

Klassenouders: Risma (moeder Sam) en Sabine (moeder Charlie)
AC-ouder: vacature
Luizenpluizers: Rachel (moeder Teun), Karen (moeder Jinte), Sonja  (moeder Stella)

BERICHTEN

01 feb 2023 - februari
Beste ouders,

 

Deze maand staat vooral in het teken van de voorbereiding op de middelbare school. Alle adviesgesprekken zijn gevoerd en iedereen is druk met het bezoeken van middelbare scholen om zo tot een voorkeurslijst te komen met meest favoriete scholen. Vanaf 11 februari t/m 24 februari kunt u uw kind gaan aanmelden bij de voorkeursschool met het aanmeldformulier, welke op 10 februari wordt meegegeven. We adviseren om zeker een top 5 te maken, zodat uw kind hopelijk niet in een tweede ronde hoeft te komen met aanmelden.

 

En wat ook superleuk is: voor de voorjaarsvakantie gaan we met z'n allen de musical uitkiezen!

 

Op vrijdag 10 februari is het spectaculaire schoolfeest in het thema Black & White. Daarbnaast gaan we ook nog naar het Museon en bezoeken we een voorstelling in theater de Regentes.

 

Dan moeten we nog 2 weken werken, want vanaf 24 februari hebben de leerlingen voorjaarsvakantie. 

 

Wat doen we de komende tijd?

 

Rekenen: blok 6, Meten en meetkunde

- Schaal berekenen en schaalnotaties (met schaallijn) gebruiken om lengtes om te rekenen.

- Herhalen inhoud van balkvormige figuren met dm3, cm3, m3 en liter.

- Oriëntatie op het berekenen van de oppervlakte van figuren.

- Oriëntatie op het berekenen van omtrek en oppervlakte van een cirkel.

 

Taal: portret

van impressie....

- kennismaken met het thema portret

- nieuwe woorden leren rond het thema

- verkennen van lichaamstaal

- met vragen een profiel maken

- doorvragen bij een interview

 

....naar expressie

- zelf iemand interviewen

- zelf een verslag maken van het interview

 

Spelling: blok 5

- leenwoorden

- dictee zonder categoriekaart

- herkennen van het meewerkend voorwerp

- herhalen probleemcategorieën

- herhalen van het woord met onbeklemtoond meervoud

- herhalen trema meervoud

- herhalen koppelteken

 

wereldoriëntatie

- de Franse revolutie. Dit doen de leerling onder begeleiding van Edwin van Splunter van De Populier. Hij laat de leerlingen zien hoe het vak geschiedenis er uit ziet op de middelbare school.

 

Met vriendelijke groet,

Yvonne en Kim


19 dec 2022 - januari
Hallo allemaal,

 

Wij willen jullie allereerst een heel gelukkig en gezond 2023 toewensen! Wij hopen dat jullie lekker aan het genieten zijn van de laatste week van de vakantie! Maandag 9 januari zien we elkaar weer.

 

Aan het einde van deze maand vinden de adviesgesprekken plaats, op donderdag 27 en maandag 30 januari. Dat is altijd een spannende periode. Om tot een goed advies te komen gaat een hele delegatie van de school met de hoofden bij elkaar zitten. Juf Odette, juf Daniëlle, juf Merel, juf Kim en juf Yvonne bespreken alle toetsscores van de afgelopen jaren (de cijfers in de klas, CITO toetsen en NIO), de werkhouding van de kinderen en de huiswerkmotivatie met elkaar en komen zo tot een passend advies richting het voortgezet onderwijs. Ook zijn er in januari weer open dagen te bezoeken, op de websites van de scholen lezen jullie de laatste informatie. 

 

Wat gaan we deze maand doen in de klas?

 

Taal: Start blok 5 Buurt

van impressie.....

- kennismaken met het thema Buurt

- nieuwe woorden leren rond het thema Buurt

- verkennen van spreekwoorden en gezegden

- praten en schrijven over standpunten en argumenten

- hoe en wanneer schrijf je een formele brief

.....naar expressie

- zelf een formele brief schrijven

- zelf een betoog houden

 

Spelling blok 4 afmaken en start blok 5

- leren schrijven van leenwoorden

- herkennen van het meewerkend voorwerp

- leren schrijven van een dictee zonder categoriekaart

- herhalen van de categorieën waar de kinderen problemen mee hebben

- herhalen van het woord met het onbeklemtoond meervoud

- herhalen van het trema meervoud

- herhalen van het koppelteken

 

Rekenen: start blok 5

- Herkennen wanneer een getal deelbaar is door 2, 10, 5 of 4 en 8, 3, en 9.

- Delen met kommagetallen: uitrekenen sommen als 3,5 : 0,5 met verhoudingen en sommen als 16,2 : 3

  met splitsen.

- Contextproblemen over procenten, verhoudingen, breuken en kommagetallen oplossen.

- Gegevens uit diagrammen aflezen, trends herkennen en verbanden leggen tussen diagrammen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Kim en Yvonne