Groep 8A

Leerkracht: Rene de Jager (ma t/m vr)

 

Gym: Maandag en donderdag 

Muziek: Dinsdag 

 

Klassenouder: Audrey Wei-Yun (Moeder Sophia), Yvette Akkerman-Brook (moeder Yara)

AC-ouder

Luizenpluizers: Sanja Taslaman (moeder Sara), Liesbeth Loonstra (moeder Elise)

BERICHTEN

01 dec 2020 - december
Hallo allemaal, 

De feestmaand van het jaar is weer aangebroken!

 

Vol verwachting klopt ons hart: alle kinderen zijn druk bezig met het afronden van hun surprises en mooie gedichten.

 

Omdat we geen scholen bezoeken krijgen wij scholen op bezoek of ze komen digitaal langs.

Ook nemen er leerlingen deel aan de lesmiddagen welke door de VO scholen worden georganiseerd.

 

We zijn in de klas bezig met:

 

Taal: Mysteries

van impressie....

- kennismaken met het thema Mysteries

- nieuwe woorden leren rond het thema

- verkennen van beeldspraak

- toepassen van beeldspraak

- gebruik van de directe rede

- aantekeningen maken voor een schrijfplan

....naar expressie

- zelf een mysterieus verhaal schrijven

- zelf een verhaal voorlezen

 

Rekenen

- cijferend vermenigvuldigen

- Sommen als 2/3 : 1/6 en 5 2/3 : 1/3 uitrekenen met verhoudingen.

-  Aanbiedingen uitrekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen.

- Rekenen met samengestelde grootheden om hoeveelheden verhoudingsgewijs te 

  vergelijken

 

Spelling

- leren schrijven van het woord met onbeklemd meervoud (monniken, dreumesen, slimmeriken)

- herkennen van de bepaling van tijd

- leren herkennen van de 1e, 2e en 3e persoon enkelvoud

- leren herkennen van de 1e, 2e en 3e persoon meervoud

- herhalen van alle categorieën

 

Wereldoriëntatie:

Thema 'Van Napoleon tot Willem-Alexander'. Onderwerpen: Napoleon BonaparteBataafse revolutieFranse revolutieClaude Monet (impressionisme), het landsbestuur (regering, parlement NL), totstandkoming van een wet, het koningshuis, werkwijze van justitie 

 


Groetjes en alvast fijne feestdagen,

René