Groep 8A

Leerkracht: Rene de Jager (ma t/m vr)

 

Gym: Maandag en donderdag 

Muziek: Dinsdag 

 

Klassenouder: Audrey Wei-Yun (Moeder Sophia), Yvette Akkerman-Brook (moeder Yara)

AC-ouder

Luizenpluizers: Sanja Taslaman (moeder Sara), Liesbeth Loonstra (moeder Elise)

BERICHTEN

01 mrt 2021 - Maart
Hoi iedereen,

Ik hoop dat jullie genoten hebben van jullie welverdiende vakantie!  

 

Veel leerlingen hebben zich inmiddels ingeschreven bij de middelbare school van hun eerste keuze. Ik hoop dat iedereen bij hun voorkeursschool geplaatst wordt. Op 15 of 16 april krijg je te horen op welke school je geplaatst wordt.

 

 

Wat doen we verder in de klas?

 

Rekenen: blok 7

- Herhalen van rekenen met verhoudingen en verhoudingsproblemen handig oplossen.

- Contextproblemen over procenten, verhoudingen, breuken en kommagetallen oplossen.

- Optellen en aftrekken van ongelijknamige breuken.

- Oriënteren op getallen en grafieken uit het nieuws (percentages en grote getallen) en 

  hierover redeneren.

 

Spelling: blok 6

- herhalen tremawoord

- herhalen leenwoorden

- herhalen tot nu toe aangeboden woordsoorten, zinsdelen en leestekens

- herhalen van het woord met onbeklemtoond meervoud

- herhalen van lastige werkwoorden

- herhalen van de verleden tijd van het klankvaste werkwoord

 

Taal: portret

van impressie....

- kennismaken met het thema Portret

- nieuwe woorden leren rond het thema

- verkennen van lichaamstaal

- met vragen een profiel maken

- doorvragen bij een interview

....naar expressie

- zelf iemand interviewen

- zelf een verslag maken van het interview

 

Groet,
René