Groep 8B

Leerkracht: Kirsten van Os (ma t/m vr)

 

Gym: maandag en donderdag 

Muziek: dinsdag 

Handvaardigheid: vrijdag

 

Klassenouders: Haya Leenards (moeder van Samuel) & Petra van Arum (moeder van Sarah)

AC-ouder

Luizenpluizers: Marie-Antoinette van Straten (moeder van Binq) & Minke Boender (moeder van Hugo)

BERICHTEN

30 nov 2020 - December
Hallo allemaal, 

De feestmaand van het jaar is weer aangebroken!

 

Vol verwachting klopt ons hart: alle kinderen zijn druk bezig met het afronden van hun surprises en mooie gedichten.

 

Omdat we geen scholen bezoeken krijgen wij scholen op bezoek of ze komen digitaal langs.

Ook nemen er leerlingen deel aan de lesmiddagen welke door de VO scholen worden georganiseerd.

 

We zijn in de klas bezig met:

 

Taal: Mysteries

van impressie....

- kennismaken met het thema Mysteries

- nieuwe woorden leren rond het thema

- verkennen van beeldspraak

- toepassen van beeldspraak

- gebruik van de directe rede

- aantekeningen maken voor een schrijfplan

....naar expressie

- zelf een mysterieus verhaal schrijven

- zelf een verhaal voorlezen

 

Rekenen

- cijferend vermenigvuldigen

- Sommen als 2/3 : 1/6 en 5 2/3 : 1/3 uitrekenen met verhoudingen.

-  Aanbiedingen uitrekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen.

- Rekenen met samengestelde grootheden om hoeveelheden verhoudingsgewijs te 

  vergelijken

 

Spelling

- leren schrijven van het woord met onbeklemd meervoud (monniken, dreumesen, slimmeriken)

- herkennen van de bepaling van tijd

- leren herkennen van de 1e, 2e en 3e persoon enkelvoud

- leren herkennen van de 1e, 2e en 3e persoon meervoud

- herhalen van alle categorieën

 

Wereldoriëntatie:

Thema 'Van Napoleon tot Willem-Alexander'. Onderwerpen: Napoleon BonaparteBataafse revolutieFranse revolutieClaude Monet (impressionisme), het landsbestuur (regering, parlement NL), totstandkoming van een wet, het koningshuis, werkwijze van justitie 

 


Groetjes en alvast fijne feestdagen,

Kirsten


29 okt 2020 - November
Hoi allemaal!

 

De maand november is begonnen: een maand waarin veel staat te gebeuren. De kinderen hebben al een voorlopig advies gekregen en maken deze maan de NIO-toets. Helaas kunnen we i.v.m. het Coronavirus geen middelbare scholen bezoeken, maar een aantal scholen komt wel in de klas voorlichting geven. Op deze manier krijgen de kinderen toch een goede indruk van hoe het leven als middelbare scholier eruit komt te zien. 

 

Maandag 16 november

Lootjes trekken sinterklaas. Maak een mooi surprise, een passend gedicht en een leuk cadeautje van maximaal €7,50!

 

Woensdag 18 november afname NIO-toets.
De toets wordt tussen 8.30 uur en 12.00 uur afgenomen. 

 

Ook het normale programma gaat door in de klas. We werken onder andere aan het volgende:

Rekenen:

We starten met blok 3, waar we werken aan de volgende doelen:

* Bewerkingen schattend uitrekenen in een context waarbij dat zinvol is

* Een breuk met een breuk vermenigvuldigen, sommen als 1 3 × 1 4 en 1 3 × 6 3 4 * Percentages: redeneren over uitspraken, uitrekenen boven 100%, rekenen bij hoeveelheden.

* Maten voor gewicht gebruiken bij herleidingen, toepassen bij verhoudingen met prijzen/gewichten.

 

Spelling:

- Latijns voorvoegsel

- Bepaling van plaats (Je vindt de beplaing van plaats door te vragen: waar+gezegde+onderwerp(+lijdend voorwerp))

- Leenwoorden

- In dit blok worden voltooid deelwoorden aangeboden waar het voorvoegsel niet vooraan staat:

opgroeien - groeide op - opgegroeid

voorlezen - las voor - voorgelezen

inhalen - haalde in - ingehaald

 

Taal:
Van impressie

Kennismaken met het thema ruimte
Woordenschat uitbreiden
Leren wanneer vaktaal wordt gebruikt
Uitleggen hoe iets werkt

Informatieve tekst schrijven
Universele symbolen en tekeningen gebruiken
Praten over ruimte en ruimtevaart
Leren hoe je een handleiding schrijft

Naar expressie

Zelf een gebruiksaanwijzing schrijven
Zelf (mondeling) verslag doen

 

Wereld oriëntatie:

Thema 'Van Napoleon tot Willem-Alexander'. Onderwerpen: Napoleon BonaparteBataafse revolutieFranse revolutieClaude Monet (impressionisme), het landsbestuur (regering, parlement NL), totstandkoming van een wet, het koningshuis, werkwijze van justitie 

 

Liefs,

Juf Kirsten


30 aug 2020 - September
Preview foto Dag allemaal,

 

De zomervakantie zit er weer op! Hopelijk heeft iedereen genoten van de fijne vrije weken en is iedereen uitgerust om te beginnen aan groep 8: het laatste jaar van de basisschool!

 

In de eerste weken zullen we veel bezig zijn met sociale lessen (Vreedzame School) om ervoor te zorgen dat de groep nog hechter en socialer wordt. Daarna gaan we snel van start om de leerstof van groep 7 kort te herhalen en daarna te starten met de stof van groep 8.

 

Op maandag 7 september is de informatieavond. Hier zullen jullie alles horen over de gang van zaken in groep 8. Hopelijk zie ik jullie dan allemaal! 

 

Tot maandag!

 

Juf Kirsten