Groep 8B

Leerkracht: René de Jager (ma t/m vr)

 

Gym: maandag en donderdag 

Muziek: dinsdag 

Wetenschap & Techniek: vrijdag

Klassenouders: Manon (moeder Maxim)
AC-ouder: Voornaam (voornaam kind)
Luizenpluizers: Sandra (moeder Nine), Marie-Antoinette (moeder Belle)

BERICHTEN

01 feb 2023 - februari
Beste ouders,

 

Deze maand staat vooral in het teken van de voorbereiding op de middelbare school. Alle adviesgesprekken zijn gevoerd en iedereen is druk met het bezoeken van middelbare scholen om zo tot een voorkeurslijst te komen met meest favoriete scholen. Vanaf 11 februari t/m 24 februari kunt u uw kind gaan aanmelden bij de voorkeursschool met het aanmeldformulier, welke op 10 februari wordt meegegeven. We adviseren om zeker een top 5 te maken, zodat uw kind hopelijk niet in een tweede ronde hoeft te komen met aanmelden.

 

En wat ook superleuk is: voor de voorjaarsvakantie gaan we met z'n allen de musical uitkiezen!

 

Op vrijdag 10 februari is het spectaculaire schoolfeest in het thema Black & White. Daarbnaast gaan we ook nog naar het Museon en bezoeken we een voorstelling in theater de Regentes.

 

Dan moeten we nog 2 weken werken, want vanaf 24 februari hebben de leerlingen voorjaarsvakantie. 

 

Wat doen we de komende tijd?

 

Rekenen: blok 6, Meten en meetkunde

- Schaal berekenen en schaalnotaties (met schaallijn) gebruiken om lengtes om te rekenen.

- Herhalen inhoud van balkvormige figuren met dm3, cm3, m3 en liter.

- Oriëntatie op het berekenen van de oppervlakte van figuren.

- Oriëntatie op het berekenen van omtrek en oppervlakte van een cirkel.

 

Taal: portret

van impressie....

- kennismaken met het thema portret

- nieuwe woorden leren rond het thema

- verkennen van lichaamstaal

- met vragen een profiel maken

- doorvragen bij een interview

 

....naar expressie

- zelf iemand interviewen

- zelf een verslag maken van het interview

 

Spelling: blok 5

- leenwoorden

- dictee zonder categoriekaart

- herkennen van het meewerkend voorwerp

- herhalen probleemcategorieën

- herhalen van het woord met onbeklemtoond meervoud

- herhalen trema meervoud

- herhalen koppelteken

 

wereldoriëntatie

- de Franse revolutie. Dit doen de leerling onder begeleiding van Edwin van Splunter van De Populier. Hij laat de leerlingen zien hoe het vak geschiedenis er uit ziet op de middelbare school.

 

Met vriendelijke groet,

René