Groep 8B

Leerkracht: René de Jager (ma t/m vr)

 

Gym: maandag en donderdag 

Muziek: dinsdag 

Wetenschap & Techniek: vrijdag

Klassenouders: Judith (moeder Miloe)
AC-ouder: Inbal (moeder Dindin)
Luizenpluizers: Voornaam (voornaam kind)

BERICHTEN

17 aug 2023 - augustus/september
Dag allemaal,

 

De zomervakantie zit er weer op! Hopelijk heeft iedereen genoten van de fijne vrije weken en is iedereen uitgerust om te beginnen aan groep 8: het laatste jaar van de basisschool!

 

In de eerste weken zullen we veel bezig zijn met sociale lessen (Vreedzame School) om ervoor te zorgen dat de groep nog hechter en socialer wordt. Daarna gaan we snel van start om de leerstof van groep 7 kort te herhalen en daarna te starten met de stof van groep 8.

 

Op maandag 4 september is de informatieavond. Hier zullen jullie alles horen over de gang van zaken in groep 8. Hopelijk zie ik jullie dan allemaal! 

 

Een aantal doelen waar we de komende tijd aan werken:

Rekenen:

 • vermenigvuldigen en delen met breuken en kommagetallen
 • Cijferen (+,-,x en :)
 • Aflezen van gegevens uit grafieken en deze verwerken in rekensommen

Spelling:

 • Herhaling van alle categorieën.
 • ei- en au-plaat
 • woorden met -eren/-enen/-elen
 • grondwoord + te/ste
 • woorden van het gids- en uw-rijtje

Werkwoordspelling: 

 • tegenwoordige tijd
 • verleden tijd
 • voltooide tijd
 • verleden tijd van klankveranderend werkwoord
 • stam+t

Taal: thema China

 • Tussenkop bij een tekst schrijven en een mindmap maken
 • Chinese gewoontes en gebruiken beschrijven en vergelijken met Nederlandse gewoontes en gebruiken. Hierover een denkgesprek voeren
 • Verschillen tussen het Nederlandse en het Chinese taalsysteem en Chinese spreuken.

 

Wereldoriëntatie

 • Fantastische families
 • In dit thema onderzoeken de kinderen verschillende familieverhalen: de relatie tussen een soldaat in WO I en zijn familie thuis, de ruzie tussen Willem II en zijn zoon, het leven tussen twee culturen en de strijd tegen onrecht van het gezin van Anton de Kom en de conflicten tussen ouders en hun kinderen in de jaren ‘50 en ’60. Ze onderzoeken daarna een familieverhaal naar eigen keuze en presenteren dat op een beeldende manier.

 

Groetjes,

René