Groep 8B

Leerkracht: René de Jager (ma t/m vr)

 

Gym: maandag en donderdag 

Muziek: dinsdag 

Wetenschap & Techniek: vrijdag

Klassenouders: Brenda Clavel (moeder Taeke), Barbara Schimmel (moeder Teun)
AC-ouder: Voornaam+achternaam ouder (voornaam kind)
Luizenpluizers: Voornaam+achternaam ouder (voornaam kind)

BERICHTEN

01 mei 2022 - mei
Hallo allemaal,

 

We zijn allemaal nog volop aan het genieten van de meivakantie, maar de eerste dag na de vakantie staat het allerleukste van groep 8 op de planning. We gaan op KAMP!!!! Hiervoor hebben jullie de paklijst en de informatiebrief al eerder ontvangen. In de laaste vakantieweek zullen wij nog een bericht via Social Schools sturen met de laatste info, zoals de vertrektijd van de bus. Aangezien wij samen met een andere school gaan is het afhankelijk van de busmaatschappij welke school als eerst wordt opgehaald. Uiteraard zullen wij deze week ook foto's maken en deze met jullie delen via Social Schools. We kijken of dit gedurende de week gaat lukken, anders komt dat daarna.

 

De laatste periode voor de meivakantie was een drukke periode. We hadden een voorbereidende kamples in het Museon, we knutselden moederdagcadeautjes, we gingen naar het Filmhuis , we oefenden 3 weken lang voor de musical " The Wizard of Oz" en we voerden deze musical op in de gymzaal voor ouders. Ook hielden we presentaties over onze eigen politieke partij, we oefenden met oude Cito-toetsen voor de Eindtoets en we maakten de Cito Eindtoets. We sloten deze periode af met een middagje uitwaaien op het strand met z'n allen. Ook vierden we nog de juffen-en meesterdag en moesten alle kinderen een auditiefilmpje voor de eindfilm opnemen, omdat we de rollen voor de vakantie wilden verdelen. En tussen alle bedrijven door waren we natuurlijk ook nog 'gewoon' aan het werken.

 

Het was een leuke periode, maar gelukkig komt er ook nog veel leuks aan de komende periode. Zo hebben we nog een sportdag, een disco, de schoolfotograaf komt nog langs, we gaan de eindfilm opnemen en we hopen ook weer een zomerfeest te vieren dit jaar. 

 

Waar gaan we na kamp mee aan de slag in de klas? 

 

Taal: thema Rap

van impressie......

- kennismaken met het thema

- nieuwe woorden leren rond het thema

- leren wat straattaal is

- luisteren naar de kenmerken van rap

- toepassen van beeldspraak

- verkennen van dichterlijke vrijheid

- schrijven van rijmende zinnen

 

.........naar expressie

- zelf een rap schrijven

- zelf een rap rappen

 

Spelling: blok 7

- herhalen van eerder aangeboden categorieën: luchtwoord, komma-s-meervoud, komma-s-bij bezit, militairwoord, koppelteken en leenwoorden

- herhalen van eerder aangeboden werkwoordsvormen: lastige werkwoorden (vindt je moeder) en de verleden tijd van klankvaste werkwoorden (plantten en verbrandden)

- herhalen van eerder aangeboden woordsoorten, zinsdelen en leestekens

 

 

Rekenen: blok 8

- Betekenis geven aan getallen tot in de miljarden; deze op 2 manieren schrijven

- Getallen tot in de miljarden op volgorde zetten en plaatsen op een getallenlijn

- Het gemiddelde berekenen met hoofdrekenen en met de rekenmachine

- Oriëntatie op negatieve getallen

- Oriëntatie op Romeinse cijfers

- Oriëntatie op het uitrekenen van eenvoudige kwadraten en wortels

- Oriëntatie op de notatie van machten en de wetenschappelijke notatie van getallen

 

Groet,

René