Groep 5B

Leerkracht: Bastiaan Korving (ma-woe-vr) en Axel van Pamelen (di-do-vr)

 

Gym: Dinsdag en vrijdag 

Muziek: Maandag 

Wetenschap & Techniek: Donderdag  

Klassenouders
AC-ouder
Luizenpluizers: 

BERICHTEN

01 mei 2023 - Mei
Beste ouders en kinderen,

 

Hopelijk zijn jullie allemaal lekker aan het genieten van de meivakantie. 
Na de vakantie hebben nog een aantal leerlingen hun filmrecensie. 

 

Paar belangrijke data:

17 mei sportdag op KVS

18 en 19 mei vrij i.v.m. Hemelvaart

29 mei vrij i.v.m. Pinksteren

30 mei vrij i.v.m. Studiedag

 

Hieronder kunt u lezen waar we allemaal mee oefenen in de klas. 

Rekenen

Toets doelen blok 9:

 • Aftrekken tot en met 1000 met de strategie: aanvullen.
 • Sommen als 4 × 69 uitrekenen met de variastrategie: rekenen met te veel.
 • Deelsommen als 80 : 4 en 120 : 3 vlot uitrekenen naar analogie (met de kleine som).
 • Verschil en aanvullen tot hele euro's met verschil kleiner dan € 1,-.

Nieuwe doelen blok 9( toets doelen blok 10):

 • De variastrategie: rijgen met te veel, begrijpen bij optelsommen t/m 1000.
 • De variastrategie: rijgen met te veel, begrijpen bij aftreksommen t/m 1000.
 • Delen: sommen als 42 : 3 uitrekenen, waarbij 42 gesplitst wordt in 30 en 12.
 • Lengtes meten in mm, cm en dm en maten herleiden en vergelijken.

Taal thema Geheimen:

 • Woordenschat: woorden over geheimen.
 • Taal verkennen: geheimschrift kraken en taalconventies bij uitnodigingen.
 • Spreken en luisteren: een persoon beschrijven en een denkgesprek voeren.
 • Schrijven: een reactie schrijven en een beschrijving van een club geven. 

Spelling

We maken eerst blok 7 af. Hierin leren wij:

 • Achtervoegsels met -ige(r) en -lijke(r)
 • Grondwoord + te/ste
 • Het schrijven van dubbele punt en aanhalingstekens

Na het afronden van blok 7 maken we ook alvast een begin aan blok 8.
Dit is alweer het laatste blok waarin de kinderen nieuwe dingen leren voor spelling. Daarna zullen we vooral gaan herhalen.

 • Het net als voorvoegsel woorden
 • Het tropisch woord
 • Woorden van het gids rijtje
 • Ze leren wat een voorzetsel is en hoe ze die kunnen herkennen in de zin.

Liefs,
Meester Axel en Meester Bastiaan