Groep 5B

Leerkracht: Bastiaan Korving (ma-woe-vr) en Axel van Pamelen (di-do-vr)

 

Gym: Dinsdag en vrijdag 

Muziek: Maandag 

Wetenschap & Techniek: Donderdag  

Klassenouders
AC-ouder
Luizenpluizers: 

BERICHTEN

19 aug 2022 - augustus/september
Hallo allemaal,           

                                                                                       

 

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad! Wij in ieder geval wel! We beginnen weer met heel veel plezier aan het nieuwe schooljaar!

 

In groep 5 hebben we weer andere pauzetijden dan in groep 4. We gaan van 12.30 tot 13.00 uur eten en drinken en van 13.00 tot 13.30 uur gaan we naar buiten. 

 

Wat gaan we de komende tijd leren?

Rekenen Instapblok:

Telrij t/m 1000 

 • Tellen met sprongen van 1, 10 en 100
 • Ordenen van getallen t/m 1000

Optellen en aftrekken t/m 100 

 • Rijgen en aanvullen
 • Rijgen met te veel

Tafels automatiseren 

 • Tafelsommen binnen 3 seconden

Digitale klok 

 • Hele en halve uren
 • Kwartieren

Spelling: We beginnen met herhaling van de stof uit groep 4.

 • Ordenen van de letters
 • Ei-plaat
 • Au-plaat
 • luchtwoord van het versje
 • Samenstelling
 • Werkwoord
 • Hoofdletter
 • Vraagteken

Taal thema “ziekenhuis”:

 • Woordenschat: woorden over het ziekenhuis
 • Taal verkennen: taalconversaties bij beroepen en de clou van moppen en cartoons ontdekken
 • Spreken en luisteren: aanwijzingen geven en een denkgesprek voeren
 • Schrijven: een dagverslag maken en een informatief antwoord schrijven

Natuurlijk hebben we dit jaar nog meer vakken, nl. begrijpend lezen, Engels, geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, technisch lezen, verkeer, schrijven en de Vreedzame school. Daar gaan we ook de eerste weken mee aan de slag.

 

Muziek hebben we op maandagochtend en Wetenschap & Techniek op donderdagochtend. Meester Jimmy geeft op dinsdag- en vrijdagochtend gym.

 

Meester Bastiaan en meester Axel