Groep 5B

Leerkracht: Chrissy van der Errelen (ma, do, vr) en Astrid Verschuren (di,wo)

 

Gym: Dinsdag en vrijdag 

Muziek: Maandag 

 

Klassenouder: Nannah (moeder Elin)

AC-ouder: Naomi (moeder Caitlyn) en Lisette (moeder Rosalie)

Luizenpluizers: Jessica (moeder Fien)

BERICHTEN

01 mrt 2021 - Maart
Hallo allemaal,

 

Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad en zijn de kinderen we uitgerust om hard aan de slag te gaan.
De komende de maand gaan we de citotoetsen afnemen. In groep 5 maken de kinderen een cito toets voor woordenschat, spelling, rekenen, begrijpend lezen. Daarnaast lezen de kinderen de drie minuten toets bij juf Odette en toetsen we ook nog het lezen van teksten bij de kinderen ( AVI).

 

Voor de vakantie hebben de kinderen een brief en de uitleg gekregen over de verteltas. Het formulier met schema kunt u ook nog vinden bij documenten.

 

Op woensdag 17 maart vieren we juf en meesterdag in de klas. Daar gaan we natuurlijk een leuk feestje van maken.

 

Op donderdag 18 maart is na schooltijd de kangaroewedstrijd.


Vrijdag 26 maart krijgen de kinderen hun rapport mee en de week erna zullen de oudergesprekken via Microsoft Teams plaatsvinden.

 

Hieronder kunt u lezen wat de doelen zijn voor de komende maand:

 

Rekenen blok 6

Toetsdoelen:

 • Erbij en eraf sommen met maximaal 2 sprongen op de getallenlijn
 • Deelsommen uitrekenen met behulp van de hulpsom
 • Analoog en digitale tijd met 5 en 10 minuten voor/over half.

Nieuwe doelen:

 • Minsommen over het honderdtal in maximaal 2 sprongen
 • Grote keersommen uitrekenen met de strategie omkeren.
 • Deelsommen met rest uitrekenen.
 • Figuren en vormen kunnen benoemen.

 

Spelling

 • Leren herkennen van de voltooide tijd.
 • Herkennen van het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord.
 • Leren herkennen van de voltooide tijd.
 • Leren schrijven van woorden met vier categorieen.
 • Leren schrijven van het politiewoord.

 

Taal

Noodweer

Van impressie...

 • Nieuwe woorden leren rond het thema Noodweer.
 • We gebruiken de overtreffende trap
 • We leren een weerbericht te beschrijven

Naar expressie...

 • Uiteindelijke beschrijven de kinderen een zo duidelijk mogelijk weerbericht en maken gebruik van alle tools die ze in de lessen hebben geleerd.
 • De kinderen maken in groepjes een weerbericht, maken daarbij een weerkaart en nemen hun eigen weerbericht op m.b.v. een greenscreen.

Draaien

Van impressie...

 • Kennismaken met het thema Draaien.
 • Nieuwe woorden leren rond het thema Draaien.
 • Uitleg leren geven over de werking van een apparaat.
 • Leren een voorwerp helder te beschrijven en er een naam aan geven.

Naar expressie...

 • zelf een tekening maken van de belangrijkste onderdelen van een uitvinding.
 • Zelf oefenen in het uitleggen hoe een apparaat werkt.
 • Zelf een gebruiksaanwijzing bij een apparaat schrijven.

 

Project

We gaan werken aan het thema van de ridders en monniken.

 • De kinderen gaan leren hoe een kasteel in elkaar zit en gaan er zelf één maken
 • De kinderen leren over het leenstelsel en hofstelsel
 • De kinderen leren hoe de verkiezingen in Nederland in zijn werk gaat
 • De kinderen leren over Willibord
 • De kinderen leren over welke geloofsovertuigingen er veel voorkomen in Nederland

08 feb 2021 - Thuisonderwijs maandag 8 februari

Maandag 8 februari 

- Om 10.00 uur dagopening in teams 

  

Vak

Methode

Les

Wat moet je doen?

Automatiseren

 

 

Pak je werkboekje met tafelsommen. 
Zet een wekker of timer op 5 min. 
Maak in die 5 minuten zo veel mogelijk tafelsommen. 
Is de tijd op? Zet een streep onder de laatste som die je hebt gedaan. 
Maak daarna zonder tijd de rest van de sommen af. 

Rekenen

Pluspunt

Blok 5 Taak 13 a 

Bekijk het instructiefilmpje

Maak bij Taken: Taak 13a
Maak daarna de eerste peiltaak ( Deze maak je helemaal!!) 

Taal

Staal

Noodweer les 5

Bekijk het instructiefilmpje.
Lees en bekijk in je boek op blz. 86 en 87.
Maak de opdrachten in je werkboek blz. 14 en 15. 

 

Spelling

Staal

Blok 5 week 2 les 1

Bekijk het filmje van twee meesters. Zij leggen de nieuwe categorie uit! 
Maak daarna het dictee met dit filmpje 

Maak de opdrachten uit je werkboek. (Uitleg werkboek)

Inleveren in Teams 

Technisch lezen

Estafette

Les 2 

Lees hoofdstuk 2 uit het leesboekje. 
Maak daarna les 2 in je werkboek. 
Zorg dat je vandaag ook 15 min zelfstandig leest. 

 

Estafettelopers

Jullie maken alleen blz 7 uit je werkboekje. Let op! Bovenaan staat welke hoofdstukken je eerst moet lezen! 

Lees vandaag ook nog 15 minuten zelfstandig. 

 Ben je klaar?

 • Taal: Woordenschat les 5 oefenen in basispoort
 • Spelling: week 2 oefenen in basispoort