Groep 5B

Leerkracht: Bastiaan Korving (ma t/m woe) en Cynthia Boek (do,vr)

 

Gym: Dinsdag en vrijdag 

Muziek: Maandag 

Wetenschap & Techniek: Donderdag  

Klassenouders: Ineke de Graaf (Boris) en Diana Karens (Mees)
AC-ouder: Marielle Leijstra (Ivar)
Luizenpluizers: Dorthe van der Steen (Lars) en Annemarie Wissing (Fedde)

BERICHTEN

01 mei 2022 - Mei 2022
Beste ouders en kinderen,

 

Hopelijk zijn jullie allemaal lekker aan het genieten van de meivakantie. Voor de vakantie hebben de kinderen goed geoefend voor de musical en wat hebben ze dat goed gedaan!
Nu gaan we alweer aan de laatste periode van dit schooljaar beginnen. Binnenkort starten we ook met de boekendoos presentaties. Bij documenten kunnen jullie de informatie en het schema vinden.

 

Hieronder kunt u lezen waar we allemaal mee oefenen in de klas. 

 

Rekenen

 

Toets doelen blok 9:

 • Aftrekken tot en met 1000 met de strategie: aanvullen.
 • Sommen als 4 × 69 uitrekenen met de variastrategie: rekenen met te veel.
 • Deelsommen als 80 : 4 en 120 : 3 vlot uitrekenen naar analogie (met de kleine som).
 • Verschil en aanvullen tot hele euro's met verschil kleiner dan € 1,-.

Nieuwe doelen blok 9( toets doelen blok 10):

 • De variastrategie: rijgen met te veel, begrijpen bij optelsommen t/m 1000.
 • De variastrategie: rijgen met te veel, begrijpen bij aftreksommen t/m 1000.
 • Delen: sommen als 42 : 3 uitrekenen, waarbij 42 gesplitst wordt in 30 en 12.
 • Lengtes meten in mm, cm en dm en maten herleiden en vergelijken.

 

Taal thema Geld:

 • Woordenschat: We leren nieuwe woorden over geld.
 • Taal verkennen: reclameteksten bekijken en leren uitdrukkingen over geld.
 • Spreken en luisteren: luisteren naar inleiding, kern en slot van verhaal en een denkgesprek voeren.
 • Schrijven: een tekst invullen en een beschrijving van een voorwerp maken.

Als eindproduct leren de kinderen een weettekst te schrijven over geld.

 

Spelling

We maken eerst blok 7 af. Hierin leren wij:

 • Achtervoegsels met -ige(r) en -lijke(r)
 • Grondwoord + te/ste
 • Het schrijven van dubbele punt en aanhalingstekens

In mei maken we ook alvast een begin aan blok 8.
Dit is alweer het laatste blok waarin de kinderen nieuwe dingen leren voor spelling. Daarna zullen we vooral gaan herhalen.

 • Het net als voorvoegsel woorden
 • Het tropisch woord
 • Woorden van het gids rijtje
 • Ze leren wat een voorzetsel is en hoe ze die kunnen herkennen in de zin.

Wereldoriëntatie:

Voor wereldorientatie zijn we aangekomen bij de tijd van de steden en staten. De kinderen gaan in groepjes een stadswandeling door een Hanzestad ontwerpen.