Groep 2A

Leerkracht: Stephie Aartsen (ma t/m vr) 

 

Gym: Maandag en woensdag 

Muziek: Dinsdag 

 

Klassenouders:  Mandy Meijer (moeder van Elysa)

AC-ouder:          Carola Zandbergen (moeder van Roman en Marcus)

Luizenpluizers:  Marloes Deelman (moeder van Teun)

                          René den Heeten (vader van Josephine)

BERICHTEN

17 aug 2022 - Augustus/ september
 

Beste ouders,

 

Wat heb ik er zin in om alle kinderen op school te verwelkomen!

 

Ik heb de klas weer gezellig gemaakt en allemaal leuke dingen bedacht om samen met de kinderen te gaan doen.

  

De eerste twee weken zullen in het teken staan van kennismaken. De lessen van de Vreedzame School zullen hieraan bijdragen. Daarnaast beginnen we de tweede schoolweek  met het anker Wonen van Schatkist. 

Wat beleven we met Pompom?

Pompom wil ergens anders wonen. We onderzoeken hoe het droomhuis van Pompom eruitziet. Daarvoor bekijken we eerst hoe we zelf wonen en hoe een huis er vanbinnen uitziet. Wat is er in de verschillende kamers te doen en te zien? Is er een verdieping of een zolder? We kijken ook naar de buitenkant van huizen. Wat is hetzelfde en wat is anders bij verschillende soorten huizen? Wat komt er allemaal bij kijken als je verhuist? Hoe voel je je snel op je gemak?

 

Ik zou graag een foto willen van uw kind bij jullie huis (buitenkant en binnenkant). Zo kunnen we er in de klas over praten. Wilt u een foto aan uw kind meegeven?

 

Wat beleven we met Zoem?

Als Pompom met zijn koptelefoon op naar muziek luistert, vertelt Zoem een geheim aan de kinderen. Poes Snoes loopt soms wel eens naar Toos waar ze iets lekkers krijgt. Toos woont in een flat. Een flat is een héél hoog gebouw! Zoem is er samen met Snoes geweest.

Als Pompom zijn koptelefoon weer afzet, zingt hij nog even na: ‘Oe, oe, oe’! En dan herkent Zoem het lied. Toos zong het lied ook in de flat waar hij is geweest! We doen allemaal alsof we het lied met de ‘oe’ zingen door een microfoon en ontdekken zo wat er gebeurt met onze mond en lippen. Je mond is bijna dicht en je lippen maken een mooi rondje! 

 

Hoe kunt u aansluiten bij het anker?

Nadat het anker een week is opgestart, kunt u met uw kind het volgende doen:

 

Samen praten

  • Praat samen over ‘je thuis voelen’. Waar in huis is uw kind graag en voelt hij of zij zich prettig? Hoe komt het dat het daar zo leuk of fijn is? Kijk daarna samen naar het digitale prentenboek ‘Mejuffrouw Muis en haar heerlijke huis’, bijvoorbeeld op http://www.schooltv.nl/video/mejuffrouw-muis-en-haar-heerlijke-huis-prentenboek-uit-koekeloere/. Praat nog even door over het prentenboek. Wat heeft mejuffrouw Muis gedaan om zich thuis te voelen? Herkent uw kind dat? Wat zou uw kind doen om zich ergens thuis te voelen?

 

Samen doen

  • Loop samen met uw kind door het huis. Hoe heet elke ruimte en wat kun je daar doen? Laat uw kind vertellen over de verschillende kamers. Loop ook naar boven als uw huis een tweede of derde verdieping heeft. Vertel daarbij wat jullie doen en laat uw kind vertellen wat hij of zij allemaal al weet. Loop daarna nog eens een rondje om jullie huis (of gebouw wanneer het geen vrijstaand huis betreft). Hoe ziet het huis er aan de buitenkant uit? Kunnen jullie ook de stenen zien en hoe ze zijn gemetseld? Laat uw kind kijken en aan de muur voelen. Tot slot probeert uw kind de deurbel uit. Hoe klinkt de bel?

 

Van thuis naar school

Loop samen door jullie huis, zoals bij de activiteit onder ‘Samen doen’. Uw kind vertelt hoe elke kamer heet en welke meubels er staan. Teken daarna op een groot vel papier de omtrek van een huis. Knip dit huis eventueel ook uit. Richt vervolgens samen de verschillende kamers in door meubels uit te zoeken uit tijdschriften en folders. Uw kind knipt de meubels uit en plakt ze op. Benoem samen de verschillende kamers en de meubels die erin zijn geplakt. Praat er tot slot ook over met uw kind wat hem of haar een fijn plekje in het huis lijkt en waarom. Neem het ingerichte huis mee naar school. Schrijf de naam van uw kind bij het huis.

 

De Vreedzame School 
Naast het thema Wonen van Schatkist, werken wij in de komende periode aan

blok 1; ‘We horen bij elkaar' van De Vreedzame School. 
In dit blok werken we met elkaar aan een fijne groep waar iedereen elkaar kent en waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.

 

U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van deze vragen: 
- Met wie heb je vandaag gespeeld? 

- Welke kinderen zitten er allemaal bij jou in de klas? 

- Wat vind je leuk om op school te doen? Is er ook iets wat je niet leuk vindt? 

- Welke regels en afspraken zijn er bij jou in de groep? Bijvoorbeeld: tijdens eten en drinken, naar de wc gaan, in de kring zitten, spelen en werken? Kun je er eentje voordoen?  

- Waarmee heb je een ander kind geholpen? 

- Waarmee wil je thuis helpen? 

- Zullen we elkaar een opsteker geven? 

- Kun je laten zien hoe ‘Stop! Hou op!’ gaat? 

 

 

Elke eerste van de maand zal ik verslag doen van de thema’s en werkzaamheden.

Op deze manier hoop ik u een inkijkje te geven in de klas.

 

Mocht uw zoon/dochter door iemand anders worden opgehaald, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit voor 14:00 uur te mailen naar saartsen@statenkwartier.lucasonderwijs.nl

of via social schools een berichtje te sturen.

 

Wist u dat…….

 

  • Wij op maandag en woensdag gym hebben van meester Jimmy?
  • Wij op dinsdag muziek hebben?
  • Ik op zoek ben naar een klassenouder, AC-ouder en twee luizenpluizers?
  • Het elke eerste vrijdag van de maand speelgoedmiddag is? Alle kinderen mogen dan speelgoed van thuis meenemen (op eigen risico) om mee te spelen. 

 

Hartelijke groeten,

 

Stephie