Groep 6B

Leerkracht: Bastiaan Korving (ma t/m wo,vr) en Yvonne Telgen (do)

 

Gym: Dinsdag en vrijdag 

Muziek: Maandag

Handvaardigheid: Donderdag

 

Klassenouder: Manon (moeder Maxim)

AC-ouder: --

Luizenpluizers: Marie-Antionette (moeder Belle)

BERICHTEN

01 dec 2020 - december
DECEMBER

 

Hallo allemaal,

 

Hieronder leest u een en ander over de komende maand tot de kerstvakantie en wat andere belangrijke informatie over toetsen.

 

Toetsen:

In groep 6 hebben wij op school de afspraak dat de leerlingen maximaal 2 leertoetsen (huiswerk) per week meekrijgen. Deze worden 1 week van tevoren opgegeven, zodat er ruim de tijd is om dit thuis door te nemen. De ene week zullen er dus 2 leertoetsen zijn en de andere week misschien maar 1 of helemaal geen een.

 

Wij willen de leerlingen laten wennen aan het maken/leren van huiswerk. Dit wordt in de hogere klassen namelijk alleen maar meer. Dit doen wij ook om ze langzaam op het voortgezet onderwijs voor te bereiden.

 

De woordlijsten van taal kunt u op de site van groep 6b terugvinden bij documenten, mocht het huiswerk thuis niet goed zijn aangekomen. Echter, ook dit, is een leerproces voor leerlingen om te zorgen dat ze hun huiswerk ook mee naar huis nemen als dit wordt uitgedeeld. Extra oefenmateriaal voor de tafels, spelling, rekenen en begrijpend lezen vindt u hier ook. 

 

In de agenda op deze groepspagina kunt u terugvinden wanneer de toets is en we leren de leerlingen ook om dit op het blaadje zelf te noteren.

 

In de klas:

We zitten midden in de leuke en drukke maanden. Rommelpiet is langs geweest, dinsdag 1 december hebben de kinderen Pietengym en op vrijdag 4 december komt Sinterklaas hopelijk langs. Wij zijn heel erg benieuwd naar alle surprises van de kinderen. Tot slot vieren wij natuurlijk ook kerst. Ook hier volgt, na Sint, alle informatie over. Verder zijn we ook nog gewoon aan het werk in de klas. Hieronder leest u waar we mee bezig zijn de komende tijd:

 

Taal:

- Woordenschat: We leren begrippen die over het thema ‘ondergronds’ gaan.
- Taal verkennen: We leren teksten scannen en bepalen of de tekst geschikt is.
- Spreken/Luisteren: We leren informatie in te winnen en een denkgesprek voeren
- Schrijven: We leren onderzoeksvragen te formuleren en een samenvatting te schrijven

Aan het einde van het blok kunnen wij ‘informatie inwinnen en publiceren over een zelf gekozen onderwerp’.

 

Spelling:

- Spelling: Theewoord (woorden met th) en caféwoord (Franse leenwoorden met een é)

- Werkwoordspelling: De stam + t

- Grammatica: het voegwoord

- Leestekens: het gebruik van een komma in de zin.

 

Rekenen:

Toetsdoelen blok 4:

- Getallen afronden op 10-tallen, 100-tallen en 1000-tallen

- Sommen als 92:4 uitrekenen, waarbij 92 gesplitst wordt in 80 en 12

- Breuken aanvullen tot een hele

- Rekenen met tijdsduur met uren en minuten. Bijv. het berekenen van de tijdsduur tussen 2 tijden

 

Nieuwe doelen in blok 4:

- Cijferend rekenen ( onder elkaar optellen)

- Breuken schattend plaatsen op de getallenlijn

- De maten kilogram en gram gebruiken

- De maten liter, deciliter, centiliter en milliliter gebruiken

 

WO:

De VOC:

- Specerijen ontdekken (Natuur)
- Flora en Fauna onderweg (Natuur en Aardrijkskunde)

- Atlas Maior van Blaeu (Aardrijkskunde)

- Verschillen in stand (Geschiedenis)

 

Groetjes,

Bastiaan en Yvonne