Groep 6A

Leerkrachten: ma di woe Merel le Poole/do vr Roos Schavemaker 

U kunt ons per mail bereiken via de volgende linkjes:

Merel le Poole

Roos Schavemaker

 

Gym: Dinsdag en vrijdag 

Muziek: Maandag 

Wetenschap & Techniek: Donderdag

Klassenouders: Nelleke (moeder Maarten) en Haya (moeder Lauren)
AC-ouder
Luizenpluizers: Minke, Haya en Evelien

BERICHTEN

01 mei 2023 - Mei 2023
Beste ouders,

 

Het is nog meivakantie, hopelijk heeft u een fijne tijd. Als we iedereen weer terugzien op maandag 8 mei dan beginnen we aan de laatste periode van dit schooljaar. Er staan gelukkig nog veel leuke dingen op de planning. Zo hebben we een sportdag voor de boeg op woensdag 17 mei en staat er nog een schoolreisje gepland op 13 juni. Ook gaan we starten met de laatste blokken/thema's van de verschillende vakken. 

 

Wat leren we de komende tijd in groep 6?

 

Rekenen blok 10: 

 • Schattend vermenigvuldigen en delen in geldcontexten en met
  ronde getallen.
 • Cijferend vermenigvuldigen met sommen als 4 × 231 en 4 × 536
  (met 1 × en 2 × onthouden).
 • Benoemde en onbenoemde kommagetallen t/m duizendsten
  vergelijken en ordenen.
 • Rekenen met gegevens in lijn- en beelddiagrammen.

 Spelling blok 8: 

 • Lollywoord
 • Tremawoord
 • Komma-s-meervoud
 • Rangtelwoord

 

Taal thema Jungle 

 • Woorden over de jungle.
 • Non-verbale communicatie en het bedenken van dierennamen.
 • Een betoog houden en een denkgesprek voeren.
 • Korte, informatieve tekst schrijven en de inhoud bepalen van een spannend verhaal. 

 

Rapport:
Vergeet u niet om het rapport binnenkort weer in te leveren?


Groetjes, Merel en Cynthia 


01 apr 2023 - April 2023
Hallo allemaal,

 

Deze maand is een korte maand met allemaal vrije dagen en de meivakantie in aantocht. 

 

Wat gaan we leren de komende maand?

 

Taal: Plankenkoorts 

 • Woordenschat: woorden over een voorstelling. 
 • Taal verkennen: de gevoelswaarde van woorden en een waardeoordeel in recencies herkennen.
 • Spreken en luisteren: je mening geven met argumenten en een denkgesprek voeren. 
 • Schrijven: beschrijving van een voorstelling en een aankondiging van een voorstelling schrijven. 

 

Spelling: Blok 7

 •  Spelling: klankgroepenwoord, garagewoord, kilowoord
 • Woordsoorten: telwoord 

 

Rekenen: Blok 9

 • Doel 1: Sommen als 138 : 3 uitrekenen met de basisstrategie splitsen en
  147 : 3 met de variastrategie met te veel.
 • Doel 2: Herhaling: sommen als 3 × 67 uitrekenen met de basisstrategie
  splitsen en sommen als 4 × 69 en 4 × 35 met handig rekenen.
 • Doel 3: Deel van een geheel, en vanuit een deel het geheel berekenen.
 • Doel 4: Oppervlakte en omtrek berekenen van figuren met maten in cm en
  m.

Voor wereldoriëntatie gaan we starten met een nieuw project "Klimaatkenners". De kinderen onderzoeken in dit thema wat het verschil is tussen weer en klimaat. Ze ontdekken wat de redenen voor de klimaatverandering zijn en zien welke gevolgen deze klimaatverandering voor de aarde kan hebben. Daarnaast gaan we starten met topografie. 

 

Groetjes, Merel en Cynthia 


01 feb 2023 - Februari
Beste ouders, 

 

De afgelopen maand was een drukke maand, waarin we met z'n allen hard hebben gewerkt en alle Cito toetsen hebben afgerond. We hebben alle kinderen kort gesproken tijdens de kindgesprekken en samen de doelen bepaald waar ze de komende periode aan willen werken.  

Deze week zijn we begonnen aan de nieuwe vertelbeurten, namelijk de boekendoos. Aan het begin van het jaar heeft u een bericht gehad, wanneer uw kind aan de beurt is. Twijfelt u, schroom dan niet om een berichtje te sturen.

 

Volgende week (10 februari) is de schooldisco. Het them is dit jaar zwart/wit. Het belooft weer leuk te worden, want Rogier de Avonturier is opnieuw onze dj. 

 

Binnenkort krijgen jullie allemaal de rapporten mee. Na de vakantie gaan wij graag met jullie in gesprek over de leerlingen. Vergeet u zich niet in te schrijven voor de rapportgesprekken? U krijg half februari een mailtje met een uitnodiging om u in te schrijven. 

 

groetjes Merel en Roos 

  

Wat gaan we leren de komende maand? 

  

Taal: Spijsvertering 

  

van impressie..... 

- kennismaken met het thema 

- nieuwe woorden leren rond het thema 

- beschrijvingen leren maken van een proefje 

- ontdekken waaraan een goede beschrijving voldoet 

  

......naar expressie 

- zelf een proefje beschrijven 

- zelf oefenen om een proef voor te doen 

  

Spelling: 

  

Spelling: kilowoord met -ieel en -iaal en het routewoord 

Werkwoordspelling: stam+t 

Grammatica: leren schrijven van de komma 

  

Rekenen Blok 6: 

Doel 1 

Je leert tellen t/m 100.000 met sprongen van 1,10,100,1000 en 10.000 

Je leert getallen tot 100.000 splitsen in en samenstellen met tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden 

Je leert getallen tot 100.000 schrijven met cijfers 

Je leert getallen tot 100.000 op volgorde zetten 

Je leert getallen tot 100.000 schattend plaatsen en aflezen op de getallenlijn 

  

Doel 2 

Je leert sommen als 826:9 (met rest) uitrekenen met basisstrategie splitsen 

  

Doel 3 

Je leert de betekenis van kommagetallen bij diverse maten en geld 

Je leert het lezen en schrijven van benoemde en onbenoemde kommagetallen met 1,2 en 3 cijfers achter de komma. 

  

Doel 4 

Je leert de maten kilometer, hectometer, meter, decimeter, centimeter en millimeter omrekenen 

Je leert maten in meter opschrijven met 1 of 2 cijfers achter de komma 

Je leert de omtrek van een figuur berekenen