Groep 6A

LeerkrachtAxel van Pamelen (di,do,vr) en Roos Schavemaker (ma,woe) 

 

Gym: Dinsdag en vrijdag 

Muziek: Maandag 

Wetenschap & Techniek: Donderdag

Klassenouders: Daniëlle van der Vaart (Floris)
AC-ouder: Marijke van der Nagel (Maartje)
Luizenpluizers: Nadine Veltman (Olli) en Susanne Tanke (Tygo)

BERICHTEN

01 mei 2022 - Mei
Beste ouders,

 

Het is nog meivakantie en hopelijk zijn jullie hier allemaal heerlijk van aan het genieten. Als we iedereen weer terugzien op maandag 9 mei dan beginnen we aan de laatste periode van dit schooljaar. Er staan gelukkig nog veel leuke dingen op de planning. Zo hebben we een sportdag voor de boeg op woensdag 25 mei en staat er nog een schoolreisje gepland begin juni. Ook gaan we starten met de laatste blokken/thema's van de verschillende vakken. 

 

Wat leren we de komende tijd in groep 6?

 

Rekenen

Met rekenen zijn we bijna klaar met blok 8 en gaan we beginnen aan blok 9. Dit zijn de toetsdoelen:
- Kinderen kunnen vermenigvuldigingen maken van het type 6x56, 4x345 en 23x73.

- Kinderen kunnen via varia-aanpakken vermenigvuldigen

- Kinderen kunnen bij een gegeven verdeling met breuken aangeven welk deel het is en uitrekenen uit hoeveel objecten een deel bestaat.

- Kinderen kunnen bij een gegeven deel van een figuur met breuken aangeven welk deel het is en deze breuk aanvullen tot 1.

 

Spelling:
Met spelling zijn we hard bezig in blok 7 en gaan we richting 8:

In de categorie spelling komen de lollywoorden en tremawoorden aan bod. 

In de categorie werkwoordspelling gaan we verder met werkwoorden met komma-s-meervoud.

In de categorie grammatica gaan we werken met rangtelwoorden:
Wout is de derde kleinzoon in de familie.

 

Taal:

Na het thema Amsterdam, Pronkstukken, Zeebenen, Ondergronds, Sport en Spijsvertering zijn we nu aangekomen bij het thema Plankenkoorts. Hierin gaan we aan de slag om de gevoelswaarde van woorden en een waardeoordeel in recensies te herkennen, woorden over een voorstelling te leren, je mening geven met argumenten en een denkgesprek voeren en we leren hoe we een recensie schrijven.

 

Rapport
Vergeet u niet om het rapport binnenkort weer in te leveren?

 

Groeten,

 

Axel van Pamelen, Chrissy van der Errelen en Roos Schavemaker

 


01 apr 2022 - April
Beste ouders,

 

Het tweede kwartaal van 2022 aangebroken. Het begrip 'kwartalen' is voor de kinderen bekend, omdat we daar nu met rekenen mee bezig zijn. April is een korte maand, want vanaf vrijdag 15 april is het paasweekend en op maandag 25 april begint de meivakantie.

We hebben een leuke (en drukke) maand achter de rug: alle ontwikkelgesprekken hebben plaatsgevonden, we werken aan een project in het tijdvak ‘Pruiken en revoluties’ van geschiedenis en zijn begonnen met oefenen voor de musical ‘The Wiz’.

 

Waar zijn we de komende tijd in de klas mee bezig?

 

Rekenen blok 8

Toetsdoelen:

- Berekeningen maken met een kalender en daarbij datumnotaties, kwartalen en weeknummers gebruiken

- Het aflezen en interpreteren van grafieken en lijndiagrammen

- Delingen met rest uitrekenen met getallen tot 100

- Delingen van meercijferige getallen door een ééncijferig getal onder elkaar uitrekenen (staartdeling)

 

Spelling blok 7

Met spelling komen de categorieën kilowoord en garagewoord aan bod. 

Bij het onderdeel werkwoordspelling gaan we verder met werkwoorden met stam + t en bij grammatica gaan we leren wat de telwoorden zijn in een zin, bijvoorbeeld:
- Kees heeft drie konijnen

- Op oma haar verjaardagstaart staan tachtig kaarsen

 

Taal thema ‘Plankenkoorts’

Licht uit, spot aan!

Vier weken lang staan de taallessen in het teken van alles wat met toneel te maken heeft. Zo leren de kinderen woorden kennen die uitdrukking kunnen geven aan je gevoel en leren ze een beschrijving van een voorstelling te schrijven.

Dit thema sluit mooi aan bij het repeteren voor de musical en de uitvoering ervan.

 

Wereldoriëntatie

Binnen het tijdvak ‘Pruiken en revoluties’ zijn de kinderen al van alles te weten gekomen over de Verlichting, de opstand van de patriotten en het planetarium van Eise Eisinga.

We gaan de komende weken verder werken aan het project met de Franse Revolutie, de Zonnekoning en Napoleon Bonaparte.

 

Boekendoos

Elke dag houden een paar kinderen een vertelbeurt voor de klas over hun favoriete boek, dit heet de ‘boekendoos’. Ze vertellen onder andere waarom ze voor dit boek hebben gekozen en wat de belangrijkste gebeurtenissen zijn in het verhaal. Ook lezen ze een stukje voor en laten ze voorwerpen zien die passen bij het verhaal. Meer informatie over de vertelbeurten kunt u vinden bij ‘documenten’ op deze pagina.


Met vriendelijke groet,

 

Axel van Pamelen, Chrissy van der Errelen en Roos Schavemaker