Groep 6A

Leerkrachten: ma di woe vrij Merel le Poole 

U kunt mij per mail bereiken via de volgende link:

Merel le Poole

 

Gym: Dinsdag en vrijdag 

Muziek: Maandag 

Wetenschap & Techniek: Donderdag

Klassenouder: Natascha
AC-ouder: Marijke
Luizenpluizers: Nadia en Iara

BERICHTEN

30 nov 2023 - December
Hallo allemaal,

 

De leukste en gezelligste maand van het jaar is weer begonnen! Wat een feest! Naast alle feestelijkheden gaan we natuurlijk ook gewoon aan het werk in de klas. 

 

Wat gaan we de komende maand leren?

 

Rekenen blok 5

  • Sommen als 463 − 248 kolomsgewijs aftrekken en begrijpen wat je opschrijft.
  • Sommen als 423 − 248 kolomsgewijs aftrekken.
  • Breuken met elkaar vergelijken met behulp van afbeeldingen en de getallenlijn.
  • Tijden aflezen en aangeven op de seconde nauwkeurig, en tijden herleiden.

Taal Ondergronds

Woordenschat: woorden over ondergrondse zaken.

Taal verkennen: teksten beoordelen op geschiktheid en het snel scannen van een tekst.

Spreken en luisteren: informatie inwinnen en een denkgesprek voeren. 

Schrijven: een samenvatting schrijven en onderzoeksvragen formuleren. 

 

Spelling blok 4

Spelling: Theewoord, caféwoord

Werkwoordspelling: Stam+t bij be-,ge-,ver-

Woordsoorten: voegwoord en komma

 

Wereldoriëntatie

Thema: Dit wil ik zeggen!

Op welke manier communiceren mensen met elkaar? En hoe brengen ze hun boodschap over? De kinderen onderzoeken het in dit thema en ontdekken dat mensen in andere tijden en werelddelen op verschillende manieren kunnen communiceren. En dat ze nog wel wat van dieren kunnen leren.

 

De Vreedzame School blok 3 "We hebben oor voor elkaar"

De leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals zich verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, argumenten aandragen, verschil van mening overbruggen.

 

De Vreedzame School blok 4 "We hebben hart voor elkaar"

De leerlingen leren omgaan met gevoelens van zichzelf en van anderen, en leren zich in te leven in de gevoelens van anderen.

 

 

Een maand die altijd druk en spannend is, maar waar we heel veel zin in hebben! 

 

Groetjes van Merel, Fiona en Eveline