Groep 5A

Leerkrachten: Fiona Luzac (ma, di en do) en Odette Tieleman (wo en vr)

 

Gym: Dinsdag en vrijdag 

Muziek: Maandag 

Wetenschap & techniek: Donderdag

Klassenouders: Mandy Meijer (moeder van Isabella) en Petra Guijt (moeder van Ties)
AC-ouder: Marijke van der Nagel (moeder van Teun) en Natascha Chotkan (moeder van Mira)
Luizenpluizer: Emilie De Boer (moeder van Ella-Mae), Iara Dias da Silva (moeder van Alice) en Nadia Oujamaa (moeder van Emna) 

BERICHTEN

19 aug 2022 - augustus/september
Hallo allemaal,           

                                                                                       

 

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad! Wij in ieder geval wel! We beginnen weer met heel veel plezier aan het nieuwe schooljaar!

 

In groep 5 hebben we weer andere pauzetijden dan in groep 4. We gaan van 12.30 tot 13.00 uur eten en drinken en van 13.00 tot 13.30 uur gaan we naar buiten. 

 

Wat gaan we de komende tijd leren?

Rekenen Instapblok:

 • Telrij t/m 1000 
  • Tellen met sprongen van 1, 10 en 100
  • Ordenen van getallen t/m 1000
 • Optellen en aftrekken t/m 100 
  • Rijgen en aanvullen
  • Rijgen met te veel
 • Tafels automatiseren 
  • Tafelsommen binnen 3 seconden
 • Digitale klok 
  • Hele en halve uren
  • Kwartieren

Spelling: We beginnen met herhaling van de stof uit groep 4.

 • Ordenen van de letters
 • Ei-plaat
 • Au-plaat
 • luchtwoord van het versje
 • Samenstelling
 • Werkwoord
 • Hoofdletter
 • Vraagteken

Taal thema “ziekenhuis”:

 • Woordenschat: woorden over het ziekenhuis
 • Taal verkennen: taalconversaties bij beroepen en de clou van moppen en cartoons ontdekken
 • Spreken en luisteren: aanwijzingen geven en een denkgesprek voeren
 • Schrijven: een dagverslag maken en een informatief antwoord schrijven

Natuurlijk hebben we dit jaar nog meer vakken, nl. begrijpend lezen, Engels, geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, technisch lezen, verkeer, schrijven en de Vreedzame school. Daar gaan we ook de eerste weken mee aan de slag.

 

Muziek hebben we op maandagochtend en Wetenschap & Techniek op donderdagochtend. Meester Jimmy geeft op dinsdag- en vrijdagochtend gym.

 

Juf Fiona en juf Odette