Groep 3A

Leerkracht: Sophie Janssen (ma t/m wo en vr) en Eveline Groen (do)

 

Gym: Dinsdag en vrijdag 

Muziek: Maandag 

Wetenschap & Techniek: Donderdag 

AC-ouder: Marion (moeder Malte)
Contactouder: Sanja en Celine (moeder Jason en Moeder Kai)
Luizenpluizers: 

BERICHTEN

01 mei 2022 - Mei
Beste ouders van groep 3a,

 

Het is alweer mei. De dagen worden weer wat langer en het wordt ook wat mooier weer. Heerlijk!

Wat gaan we de komende weken doen?


Veilig leren lezen

Na de vakantie ronden we kern 10 af van VLL en gaan we met kern 11 aan de slag. 

De open lettergreep in woorden als va-der, lo-pen en mu-ren hebben we in kern 10 al geoefend. 

De kinderen starten vanuit de eenlettergrepige woorden met een open eindlettergreep: ja, zo, nu. Daar maken zij woorden mee zoals: ja - jaren, zo - zomer.

Daarna leren de kinderen het lezen van de open lettergreep door de tweede lettergreep (-per, -ter, -kel etc) los te zien van het stukje ervoor en zo te ontdekken dat die klinker aan het eind van de eerste lettergreep dus lang moet worden. Ko-per, wa-ter, ste-kel.

 

Het thema in deze kern is ‘mijn lievelingsboek’.Het wordt geplaatst in activiteiten rondom

boeken. Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken, leesboeken, atlas, alle boeksoorten

kunnen een plek krijgen in deze kern.

 

Spelling

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.

Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en sterk.

Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3.

 

We beginnen met Staal ter voorbereiding op groep 4. Dit is een methode die spelling en grammatica combineert. In groep 4 starten de kinderen met het leren van de spellingcategorieën.

 

Begrijpend lezen

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. In deze kern oefenen we onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waarin in twee zinnen een woord ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden

 

Rekenen

Na de vakantie starten we met blok 9. In blok 9 leren we:

- getallen t/m 100 aflezen en plaatsen op de streepjesgetallenlijn.

- sommen tot en met 10 vlug maken.

- kan ik getallen tussen 10 en 20 splitsen in tientallen en   eenheden.

- lengtes met en schatten met behulp van de meter en referentiematen. 

 

Overig

Op woensdag 25 mei is er sportdag. Meer informatie volgt hierover via Social schools. Hierna is het ook nog Hemelvaart en zijn we vrij!

 

Vriendelijke groeten,

 

Sophie en Eveline


01 apr 2022 - April
Beste ouders van groep 3a,

 

De meivakantie staat alweer voor de deur! We maken kern 9 van taal af en gaan daarna nog kern 10 en 11 maken. Blok 8 van rekenen is net gestart. We zijn in de klas al lekker in de lentesfeer en gaan Pasen vieren deze maand.


Wat gaan we leren in kern 10? 

 

Thema kern 10: Wat kan jij?

Kern 10 gaat over wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. Met de kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden, het landschap en de leefomgeving. Ze leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel, het kalf, de motregen, schuilen en de stortbui.

De nieuwe woordtypen in kern 10 zijn:

 • woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;
 • woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen;
 • woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;
 • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-, -ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;
 • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.

De leerlingen die werken met zon-materialen (een hoger leesniveau dan de basislijn), leren de volgende woordtypen lezen:

 • woorden van drie lettergrepen die eindigen op -eren, -elen of -enen, zoals: gisteren, hagelen en openen;, zoals spannend;
 • woorden van drie lettergrepen die eindigen op -ig, -lijk of -ing, zoals: negentig, vriendelijk en oplossing;
 • woorden van drie lettergrepen met in het midden van het woord -be-, -ge- of -ver-, zoals: weerbericht, ongeluk en treinverkeer;
 • samenstellingen van vier lettergrepen, zoals: boodschappentas;
 • woorden van vier of vijf lettergrepen (zonder specifiek kenmerk), zoals: burgemeester en onderwijzeres;
 • woorden van vier lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver-, on-, of ont-, zoals: weerbericht, ongeluk en treinverkeer.

Spelling

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.

Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en sterk.

Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3.

Begrijpend lezen

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. In deze kern oefenen we onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waarin in twee zinnen een woord ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden.

Rekenen 

In blok 8 gaan we aan de slag met de volgende doelen:

- hoeveelheden tot en met 100 opzetten en aflezen van de kralenketting

- 10 sommen herkennen en uitrekenen zonder te tellen

- bedragen tot en met 20 euro herkennen en samenstellen

- moeilijke sommen maken op het rekenrek in 1 of 2 stappen via de 5

 

Pasen en overig

Op donderdag 14 april vieren wij Pasen in de klas. Hier ontvangt u later nog een bericht van met extra informatie. Daarnaast krijgen de kinderen deze maand drie keer musical les, we oefenen een stuk van de Lion King. Ze dansen en zingen samen en iedereen krijgt een stukje tekst. Als jullie thuis willen oefenen kunnen jullie de volgende liedjes zingen: wacht maar of tot ik koning ben en de kringloop van het leven. 

 

Met vriendelijke groet,


Sophie en Eveline 


01 feb 2022 - Februari
Preview foto  

Beste ouders van groep 3a,

 

Merkt u ook hoe hard het ineens gaat? De kinderen maken nu echt flinke sprongen met lezen! We ronden deze week kern 7 af en gaan dan aan de slag met kern 8.


Wat gaan we leren in kern 8? 

 

Thema kern 8: Wat kan jij?

In het ankerverhaal ‘Een koninklijke maaltijd’ gaan Eef en Tom logeren bij hun oma. Het buurjongetje van oma, Lin, komt ook. Het wordt een groot feest met verkleedpartijen en toneelstukjes. De leerlingen van de maan-aanpak lezen vervolgens een verhaal over hoe oma een taart had willen bakken en de leerlingen van de zon-aanpak maken kennis met de boze buurman van oma. Woorden die aan bod komen, zijn onder andere: je verkleden, logeren, knuffelen, de koffer, rommelen, verlegen, wennen en de slaapkamer, maar ook: het applaus, je adem inhouden, toneelspelen en optreden.

 

Woordtypen in kern 8: lezen en spellen

De nieuwe woordtypen in kern 8 zijn:

 • woorden van één lettergreep die beginnen én eindigen met twee medeklinkers, zoals: sterk;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -b of -d, zoals: web en goud;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -ch(t), zoals: lach en bocht;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met een schr-, zoals: schrift;
 • verkleinwoorden van twee lettergrepen, zoals: muisje, boompje en stoeltje;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -a, -o, of -u, zoals: sla, vlo en nu.

 

De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: twintig en vrolijk;
 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: koning;
 • samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: appelboom;
 • verkleinwoorden van drie lettergrepen, zoals: zakdoekje;
 • woorden van drie lettergrepen met een voorvoegsel, zoals: onrustig, ontdekking, bezoeken, gevaarlijk en verkouden.

 

Spelling

Verder werken we in deze kern toe naar het goed kunnen schrijven van:

 • woorden van één lettergreep die beginnen met of eindigen op twee medeklinkers, zoals: stal en wesp;
 • eenvoudige samenstellingen van twee lettergrepen, zoals: zakmes en voetbal;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met sch- ,zoals: schaap;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals: bang.

Rekenen 

In blok 6 gaan we aan de slag met de volgende doelen:

- getallen tot 100 op de goede volgorde zetten

- 5 sommen herkennen en uitrekenen zonder te tellen

- in een splitsschema 10 en eenheden samenvoegen

- een plattegrond maken bij een blokkenbouwsel

 

Met vriendelijke groet,


Sophie en Kiki  


01 dec 2021 - December
Beste ouders/verzorgers van groep 3a,

 

Wat een spannende tijd is het weer. Sinterklaas is in het land en het is bijna pakjesavond. Nog een paar weken en dan is het ook al weer vakantie. We hebben al heel veel geleerd in groep 3 en de laatste paar weken van dit jaar gaan we ook nog hard aan het werk. Wat gaan we allemaal doen?

 

Taal

We zijn alweer bij kern 5 van Veilig leren lezen aanbeland! Tot en met kern 4 hebben de kinderen al 24 letters geleerd. Nog maar 10 letters te gaan! En de kinderen die met zon-materialen werken, leren woorden lezen waarin steeds meer ‘moeilijkheden’ worden gecombineerd!

 

Thema kern 5: Mag dat wel?

De hoofdrol in het verhaal van deze kern, ‘Dan ken jij Krisje Kolen niet!’, is voor Krisje Kolen. Krisje Kolen houdt ervan als alles keurig netjes is; er staat zelfs geen grassprietje verkeerd op zijn gazon. Dat probeert hij ook zo te houden met allerlei borden waarop staat wat allemaal niet mag rond zijn huis. Dit verhaal is een aanleiding om te praten over regels. Wat mag wel, wat mag niet, wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Woorden als ‘de boef’, ‘de boete’, ‘de regel’ en ‘het uniform’ komen hierbij aan bod.

 

Letters en woorden lezen in kern 5

De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor veel kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’ en ‘ou’ nog best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere dag.

 

We merken dat veel kinderen door de sinterklaas drukte wat minder oefenen met lezen thuis. Wilt u dit, ook in deze drukke periode, toch dagelijks blijven doen met uw kind? Dagelijks oefenen heeft zo'n meerwaarde voor uw kind! 

 

Rekenen

In blok 4 leren we de volgende dingen

 

We leren hoeveelheden tot en met 10 opzetten en aflezen op de bovenste rij van het rekenrek.

Je leert de dubbelen tot en met dubbel 5 aflezen

 

Je leert + 1, +2, -1 en -2 sommen en dubbelsommen herkennen.

Je weet het antwoord zonder te tellen.

Je leert een verhaal bij deze sommen.

 

Je leert de splitsing van 10.

Je leert aanvullen tot en met 10 met de splitsing van 10.

Je weet het antwoord zonder te tellen.

 

Je leert bedragen tot en met 10 euro herkennen en samenstellen

Je leert bedragen tot en met 10 euro samenstellen met zo min mogelijk munten en biljetten.

 

 

Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag! 

 

Met vriendelijke groet,

 

Sophie en Kiki

 


01 nov 2021 - November
Beste ouders van groep 3a,

 

Wat doen we allemaal in de klas?

We ronden binnekort het thema herfst af en gaan dan aan de slag met het thema Sinterklaas. We doen elke week Engels en gaan ook beginnen met de Zaken (soort geschiedenis, natuur en aardrijkskunde). We spelen nog steeds regelmatig op de gang, maar zijn dit nu wel aan het afbouwen. We maken spelling sinds deze week in een echt spellingsschrift. Het is nog wel moeilijk om dan goed binnen de lijntjes te schrijven, maar dat gaan we nog heel veel oefenen. 

 

 

Veilig leren lezen

 

Thema ankerverhaal kern 3: Hoe voel jij je?

Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk pijntje of vlekje een dokter laat komen; hij heeft dan ook duizend dokters. Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel jij je?’ en gaat over ziek zijn en weer beter worden. In deze kern leren kinderen onder andere de betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en gevoelens.

 

Letters en woorden lezen in kern 3

De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. In de brief bij kern 2 stond dat kinderen de d soms met de b verwisselen en dat we daarvoor een gebaar hebben aangeleerd (eerst het been (stokje) dan de bal (rondje). Bij de d zit het bolletje aan de andere kant. Hiervoor leren we geen apart gebaar aan.

De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken.

 

 

Rekenen

We zijn blok 2 aan het afronden en gaan binnekort beginnen met blok 3.

 

Wat leren we in blok 3?

- hoeveelheden tot en met 10 opzetten en aflezen op het rekenrek

- het herkennen van +1, +2, -1, -2 en dubbelsommen

- splitsing van 10 aanvullen tot 10 (verliefde getallen oefenen we ook hierbij!)

- bedragen tot 10,- samenstellen en herkennen met zo min mogelijk munten en biljetten. 

 

 

Hartelijke groeten,

 

Sophie en Kiki