Groep 3A

Leerkracht: Sophie Janssen (ma t/m vr)

 

Gym: Dinsdag en vrijdag 

Muziek: Maandag 

Wetenschap & Techniek: Donderdag 

AC-ouder: Rein (vader van Rick) 
Contactouder: Anita (moeder van Summer) 
Luizenpluizers: Katelijn en Marielle (moeder van Jip en moeder van Fae) 

BERICHTEN

25 apr 2024 - Mei
Beste ouders van groep 3, 

 

Ik hoop dat iedereen een fijne meivakantie heeft en dat de kinderen straks weer gezond en wel naar school kunnen komen. 


Wat gaan we de komende periode allemaal doen?

 

De nieuwe woordtypen in kern 10 zijn:

 • woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;
 • woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen;
 • woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;
 • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-, -ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;
 • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.

Spelling

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.

Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en sterk.

Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3.

 

Begrijpend lezen

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. In deze kern oefenen we onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waarin in twee zinnen een woord ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden

 

Rekenen

We starten met blok 9 van rekenen. In dit blok leren we: 

- Getallen t/m 100 aflezen en plaatsen op de streepjesgetallenlijn met hulpgetallen

- Sommen t/m 10 vlot maken zonder tellen, bij 'moeilijke' sommen kijken naar rekenrek.

- Sommen t/m 20 uitrekenen, denkend aan sommen t/m 10.

- Meten met gebruik van de meter als standaardmaat.

 

Vriendelijke groeten,

 

Sophie


01 mrt 2024 - Maart
Beste ouders (en kinderen!) 

 

We hopen dat iedereen heeft genoten van een fijne vakantie. De vakantie was wel even nodig, met al dat toetsen en de spanning voor het rapport!

 

We hebben veel mooie rapporten mogen uitdelen, daar zijn we heel erg trots op!

Natuurlijk zijn er ook soms wat teleurstellingen over cijfers. Maar onthoud dat wij als juffen, door de rapporten een goed beeld krijgen van waar er nog extra hulp nodig is! En dat is ook wat we de komende periode gaan doen. We zoeken uit waaraan we met wie nog extra moeten oefenen. Of misschien zijn er wel kinderen die bepaalde dingen heel makkelijk vinden en die dus op hun eigen niveau verder kunnen. En zo gaan we de tweede periode in. 

 

Voor taal hebben we een begin gemaakt aan verschillende nieuwe klanken, zoals de sch- en de schr-. Dat is nog een hele klus om die twee uit elkaar te houden!

Ook gaan we ons bezig houden met allerlei bijzondere regels in het Nederlands. Zoals bv de -aai, -ooi en -oeiwoorden. Je hoort daar namelijk een 'j' aan het eind, maar om het even wat ingewikkelder te maken, schrijven we er een "' i  '. En zo hebben we er nog wel een paar :-)

Vooral veel blijven lezen thuis hoor! En wanneer je merkt dat lezen niet altijd het gewenste plezier oproept, kun je bijvoorbeeld ook leuke spelletjes kopen van onze taalmethode Veilig Leren Lezen. Zo maak je het gezellig, terwijl je tegelijkertijd aan het lezen werkt!

 

Naast het leren staan er ook nog een hoop andere leuke dingen gepland. We zijn begonnen met een nieuw project van Blink: bouwen maar! We hebben al leervragen bedacht en gaan hiermee aan de slag. Ook ontwerpen we onze eigen droomwoning.

 

Ook gaan we binnenkort in gesprek met alle ouders over de ontwikkeling van de kinderen. Dat doen we aan de hand van het rapport. Maar wellicht heeft u ook nog vragen, stelt u ze dan vooral! Wat wij belangrijk vinden, is dat we beiden het gevoel hebben dat we SAMEN voor uw kind bezig zijn. En dat we met de neuzen dezelfde kant op komen te staan! Zo kunnen we samen op een positieve manier vooruit. Tot snel! 

 

Sophie 


01 feb 2024 - Februari
Beste ouders/verzorgers van 3a,

 

De afgelopen weken hebben we weer hard gewerkt in de klas. We hebben kern 6 afgerond. We hebben nu alle letters geleerd. De komende periode blijven we de letters dagelijks herhalen. het is belangrijk dat u thuis dagelijks leest met uw kind. Laat uw kind de woordbladen hardop voorlezen en kijk of het lukt om in de daarop volgende dagen steeds een beetje verder te lezen. Ook is het leuk om boekjes te halen in de bieb en samen te lezen.

Met Veilig Leren Lezen zijn we begonnen in kern 7. Hierin leren wij:

 • sch-
 • hoofletters
 • ng
 • -d en -b
 • mmkm- en mkmm-woorden
 • samenstellingen van mkm-woorden

Blok 5 van rekenen hebben we afgerond. We zijn gestart met blok 6. In blok 6 leren we:

- de blokken in een blokkenbouwsel te tellen

- 10 en eenheden samenvoegen in een splitsschema

- 5 sommen herkennen en het antwoord geven zonder te tellen

- de getallen tot 100 op de juiste plek van de getallenlijn te plaatsen.

 

Tijdens de lessen van wereldorientatie werken wij aan het thema ruimte. We leren meer over de planeten het leven van de ruimtereizigers. 

 

Met vriendelijke groet,

Sophie


16 jan 2024 - Januari

Beste ouders van groep 3a,

 

Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar!

De komende periode gaan we weer hard aan de slag.

Blijft u thuis met uw kind lezen? 

 

Doelen Rekenen

1. getallen tot en met 50 op volgorde zetten en plaatsen op de getallenlijn

2. hoeveelheden tot 20 plaatsen en aflezen op het rekenrek 

3. getallen tussen 10 en 20 splitsen in een tiental en eenheden

4. de wijzers van een klok verzetten vanaf een heel of half uur 

 

Doelen Taal

De letters g, au, ui, f en ei worden geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).

 

Als alle letters zijn aangeboden, vindt een belangrijk toetsmoment plaats. Naast de letterkennis en het woordlezen bekijken we hoe het gaat met het lezen van een tekstje, en we nemen een letter- en een woorddictee af. Met de kinderen die nog niet alle letters kennen, gaan we extra oefenen.

 

Met vriendelijke groet,

 Sophie