Groep 3A

Leerkracht: Sophie Janssen (ma,di,vr) en Kiki Schaap (wo t/m vr)

 

Gym: Dinsdag en vrijdag 

Muziek: Maandag 

Handvaardigheid: Donderdag 

 

AC-ouder: Marion (moeder Malte)

Contactouder: Sanja en Celine (moeder Jason en Moeder Kai)
Luizenpluizers: 

BERICHTEN

01 okt 2021 - Oktober
Beste ouders en/of verzorgers,

De eerste maand zit er alweer op en wat hebben we al veel geleerd. De komende week start de Kinderboekenweek. Het thema van 2021 is "Worden wat je wil" en gaat over verschillende beroepen. Mocht u het leuk vinden om te komen vertellen over uw werk, dan zou dat super leuk zijn! 
We gaan verschillende activiteiten doen tijdens de Kinderboekenweek. De kinderen lezen aan elkaar voor, de kinderen uit de bovenbouw komen voorlezen, we praten met elkaar over verschillende beroepen, we knutselen, de kinderen mogen hun lievelingsboek meenemen en daarover iets vertellen als ze dat durven & we doen nog veel meer.. 

De kinderen werken daarnaast ook aan het reguliere programma in de klas en ze doen allemaal erg hun best.
Thuis samen lezen heeft daarbij echt een meerwaarde. De kinderen worden hierdoor nog meer gemotiveerd en pakken nu ook 's middags uit zich zelf een boekje om te lezen. Uw ouderbetrokkenheid is van belang voor motiverende kinderen.
Daarnaast spelen we ook in de gang in onze hoeken.

Hieronder kunt u lezen wat we momenteel met taal en rekenen gaan doen.

 

Taal

We zijn gestart met kern 2.

 

Doelen kern 2
Om de twee dagen leren de kinderen een nieuwe letter en
leren ze woorden lezen en spellen met deze letter.
De doelen technisch lezen en spellen van kern 2 zijn:
• Vlot en correct benoemen van de letters n-t-ee-b-oo
(kern 2), i-k-m-s (kern start) en p-aa-r-e-v (kern 1)
• Woorden en zinnen lezen met bovengenoemde letters
• Woorden maken van bovengenoemde letters (spelling)
Om deze doelen te bereiken, richt de intensivering van de
aanpak van risicolezers zich op deze basis. Daarnaast is
het behouden of vergroten van leesplezier een belangrijk
doel.

 

 

Rekenen

We ronden momenteel blok 1 af en gaan bijna starten met blok 2. 

Doelen blok 2

- Bij een verhaal of afbeelding de splitsing van 4, 5 en 6 bedenken en het splitsschema invullen.

- Kennen van de splitsingen van 4, 5 en 6: betekenis verlenen.

- Kennen van de splitsingen van 6 en 7: betekenis verlenen en zonder te tellen.

- Tellen van blokken in een blokkenbouwsel

 

Automatiseren is een belangrijk onderdeel bij rekenen. Tot de herfstvakantie willen we de huppen van 2 ( 2,4,6,… en 1,3,5,…) en de verliefde getallen ( 10-0, 9-1, 8-2, 7-3, 6-4, 5-5) automatiseren. We kunnen uw hulp hier goed bij gebruiken.

 

We merken ook dat het splitsen in groep 3 altijd erg lastig is. Hier besteden we in de klas veel aandacht aan door van alles te splitsen. Thuis zou u dit misschien ook kunnen doen. Bijvoorbeeld: We hebben 8 snoepjes, als ik er nou 3 aan papa geef, hoeveel zijn er dan nog voor mama? 

 

Vreedzame School
Met de vreedzame school zijn we bezig met blok 2 ‘’ wij lossen zelf conflicten op’’. De kinderen leren in dit blok wat een conflict of een ruzie is en leren om tot een win-win oplossing te komen.


Zo, weer genoeg info om de maand oktober meer door te komen. We hopen dat u hier wat mee kunt en natuurlijk bent u altijd van harte welkom met vragen!
Vrijdag 15 oktober hebben de leerkrachten een studiedag en zijn de kinderen vrij.
De week daarna is het herfstvakantie en kunnen we allemaal even lekker ontspannen en genieten.

 

Met vriendelijke groet,

Sophie en Kiki