Groep 7B

Leerkracht: Wouter Schwake (ma t/m vr)

 

Gym: Maandag en donderdag 

Muziek: Dinsdag 

Wetenschap & Techniek: Vrijdag 

Klassenouders:Manon Wurfbain - Kievit (Maxim)
AC-ouder: Voornaam+achternaam ouder (voornaam kind)
Luizenpluizers: Marie-Antoinette van Straten (Belle)

BERICHTEN

01 mei 2022 - Mei 2022
Hallo allemaal,

 

We zijn nu lekker aan het genieten van een welverdiende meivakantie. Wat hebben jullie hard gewerkt afgelopen periode en wat hebben jullie laten zien dat jullie het allemaal heel goed oppakken. Iedereen is geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen, goed gedaan allemaal! We gaan ons na de vakantie klaarmaken voor het praktisch verkeersexamen op vrijdag 13 mei 2022. 

 

Wat zijn de doelen voor de maand mei? 

 

Rekenen blok 8

We leren cijferend vermenigvuldigen met breuken, schattend rekenen om daarna gebruik te maken van een rekenmachine en als laatste doel van dit blok pakken we terug op het berekenen van de oppervlakte. De inhoud berekenen is een nieuw doel voor de leerlingen. 

Voor rekenen moeten wij nog twee toetsen doen, te weten de toets van Blok 6 en Blok 7. Dit pakken we rustig na de meivakantie weer op na een aantal herhalingslessen. Hierbij kijken we naar de analyse van de digitale resultaten van onze leerlingen. 

 

Taal blok 8 Geluk: 

In de themafilm bij dit blok vertelt Tjerk over een vrolijk gedicht waar een koffer vol geluk in voorkomt. We leren bij het onderdeel woordenschat woorden over geluk, we leren uitdrukkingen over geluk en over gedichten met een vaste en vrije vorm. We oefenen weer met het voeren van een denkgesprek en met gelukswensen. Bij het onderdeel schrijven leren we zelf een persoonlijke gelukswens te schrijven en een vrij gedicht over een kleur. Daarnaast gaan we een rondeel schrijven over geluk en deze ook publiceren.  

 

Spelling blok 8:

In dit blok gaan we aan de slag met het Latijns voorvoegsel. Dit zijn Griekse of Latijnse voorvoegsels zoals ad, ab, ob en sub. Denk aan woorden als advertentie, subject, objectief e.d. Er zijn geen regels bij dit voorvoegsel. We oefenen met lastige werkwoorden die in de voltooide tijd geen voorvoegsel krijgen. We leren dat je aan het hulpwerkwoord kunt zien dat het om een voltooid deelwoord gaat. Bijvoorbeeld: heb ontmoet, heb ervaren, heb overnacht. In dit blok herhal;en we de aangeboden woordsoorten en zinsdelen extra die het afgelopen schooljaar aan bod gekomen zijn bij het onderdeel grammatica.

 

Begrijpend lezen 'Leeslink'

Herkennen van verwijswoorden. Voorspellen waar een tekst over gaat. Feiten, meningen en argumenten. We ronden Blok 3 verder af, maar dat doen we niet direct na de meivakantie maar een week later. 

 

Engels Holmwoods Unit 7

We gaan in gesprek over onze hobby's en hoe we onze vrije indelen. We leren nieuwe woorden en passen deze toe in een gesprek. 

 

Groetjes,

meester Wouter