Groep 7B

Leerkracht: Wouter Schwake (ma t/m vr)

 

Gym: Maandag (11.00 uur) en donderdag (09.15 uur) 

Muziek: Dinsdag (09.10 uur)

Handvaardigheid: Vrijdag (10.30 uur)

 

Klassenouder: Arthur (vader van Mae-Lin)

AC-ouder: Brenda (moeder van Taeke)

Luizenpluizers: Mandy (moeder van Jenny) en Meta (moeder van Daniël)

BERICHTEN

01 dec 2020 - December 2020
Beste ouders van groep 7,

 

De decembermaand is weer aangebroken en u heeft van uw zoon of dochter vast al gehoord dat we onze schoen gezet hebben en dat rommelpiet langs is geweest. Ook in groep 7 blijft dat een feest! 

 

Deze maand staan er veel leuke activiteiten op de planning. Zo vieren we op vrijdag 4 december Sinterklaas. Wij hebben allemaal een lootje getrokken en zijn druk in de weer met het maken van de surprises. Alle kinderen zijn op 4 december om 12.00 uur vrij.

  

Op donderdag 18 december is de jaarlijkse kerstviering. Hierover krijgt u ook nog nader bericht. 

 

Wat gaan we deze maand leren?

Rekenen blok 4: We starten deze maand met Blok 4 van Pluspunt. In dit blok leren we sommen met een rekenmachine uit te rekenen, waarbij we ook eerst een passende schatting kunnen maken. Verder leren we breuken om te zetten naar kommagetallen en omgekeerd (zonder rekenmachine). Dit toetsten we ook apart met de leerlingen, zie het huiswerk). De leerlingen leren verder percentages aflezen en inkleuren in een strook of cirkel. En als laatste doel wordt in blok 4 de gemiddelde snelheid per uur aangeboden. We gebruiken daarbij ook overige tijdseenheden. 

 

Spelling blok 4: Dit blok wordt het tremawoord aangeboden (bijvoorbeeld beïnvloeden, -iële, drieëndertig). Verder wordt het lijdend voorwerp aangeboden bij het ontleden deel van de lessen. Verleden tijd wordt vervolgd vanuit blok 3 met het vervoegen van klankvaste werkwoorden en het gebruik van 't sexy fokschaap'.  

 

Taal blok 4: We werken verder aan het thema Flits. In dit thema leren we woorden die te maken hebben met fotograferen. Ze leren bij het onderdeel 'taal verkennen' de functie van beelden te omschrijven. Ze leren een gebeurtenis te omschrijven en een denkgesprek te voeren gaan we verder uitbreiden. De leerlingen leren verder een bijschrift bij een foto te maken en een lead te schrijven. We ronden dit blok nog voor de kerstvakantie af. 

 

Begrijpend lezen: De lessen van begrijpend lezen sluiten iedere les aan bij de actualiteit. We halen kennis op en leren informatie voorspellen. We leren samenvatten en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. 

 

Blits: Thema 3 is 'Het museum'. We leren in dit o.a. thema het verschil tussen een mening en een feit, het bepalen van de conclusie van een tekst, de functie van reclameteksten en dar de informatie in reclame eenzijdig is. We herhalen het aflezen en invullen van grafieken en tabellen, het interpreteren van een tabel en grafiek en het gebruiken van het woordenboek. Verder leren we nog het onderscheiden en gebruiken van verschillende bronnen en het kennen en gebruiken van een inhoudsopgave en register. Ook het selecteren van een bron bij een vraag komt aan bod. 

Nieuw in dit blok is ook het lezen en interpreteren van cirkelgrafieken. We leren dat in een cirkelgrafiek verhoudingen getoond worden. Het woord segment leren we ook kennen. 

 

Verder starten we met een nieuw project over de Grieken en Romeinen. Hierbij gaan wij ons verdiepen in de beeldende kunst, het ontstaan de democratie, goden en het ontstaan van het Christendom.

 

Groetjes,

 

Meester Wouter