Groep 7B

Leerkracht: Stef Bruins (ma t/m vr)

 

Gym: Maandag en donderdag 

Muziek: Dinsdag 

Wetenschap & Techniek: Vrijdag 

Klassenouders: Lisette Bruin (Rosalie) & Audrey Wei-Yun (Julian)
AC-ouder
Luizenpluizers: Nadia Oujamaa (Zina)

BERICHTEN

01 feb 2023 - Februari
Beste ouders/verzorgers van groep 7b,

De cito's zitten er weer op! Wegens een aantal storingen van Cito was het moeilijk om in te komen, maar nadat dit opgelost was heeft iedereen zijn/haar taken met succes kunnen maken. Er is keihard gewerkt de afgelopen twee weken. Komende periode pakken we ook het huiswerk weer op. Hier zit steevast rekenen, spelling en begrijpend lezen bij, wat aansluit op de lesdoelen die we in de klas behandelen. Huiswerk is in de klas geen verplichting, maar het kan geen kwaad om zo nu en dan even polshoogte te nemen bij uw kind. 

Eind van deze maand krijgen de kinderen hun rapport weer mee. Logischerwijs worden er dus ook weer kindgesprekken gevoerd. Na de voorjaarsvakantie beginnen we met de oudergesprekken.

 

Wat gaan we deze maand leren?

 

Rekenen blok 6: We leren in dit blok wat een lijngrafiek is en hoe we informatie hieruit kunnen aflezen. Ook leren we grote getallen afronden, breuken vermenigvuldigen met een heel getal en de samenhang tussen procenten, breuken en kommagetallen. 

 

Spelling blok 5: We leren wanneer we een koppelteken moeten gebruiken. De verleden en voltooide tijd van klankvaste werkwoorden met -zen en -ven (verhuisd, geverfd). 

 

Taal blok 5: Het thema is Nederland. Deze ronden we af met de laatste lessen, waarna we starten met thema helden. 

 

Begrijpend lezen: De lessen van begrijpend lezen sluiten iedere les aan bij de actualiteit. We halen kennis op en leren informatie voorspellen. We leren samenvatten en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. 
Ook besteden we aandacht aan andere tekstsoorten. 

 

Project deel 3: Het lichaam staat in het nieuwe blok centraal. We leren bijvoorbeeld wat rode en witte bloedblaadjes doen, wat voortplanting is en hoe het menselijk lichaam eruit ziet van binnen. Daarnaast leren we hoe wij mensen ademhalen en hoe zuurstof en andere stoffen door je lichaam verspreid worden.

 

Vreedzame School: We starten met het volgende blok waarbij we gaan leren hoe we om moeten gaan met onze eigen gevoelens en die van anderen.

 

 

Fijne maand gewenst.

 

groet,

Stef


09 jan 2023 - Januari
Beste ouders/verzorgers,

 

Om mee te beginnen wil ik iedereen een gelukkig en gezond jaar wensen! 
De komende maand wordt snel omschakelen vanuit de vakantiemodus naar de leermodus.
Qua lessen zitten we ongeveer op de helft, en deze periode beginnen in de tweede week na de vakantie met de CITO-toetsen. Dit zal even pittig worden, maar de kinderen zijn het afgelopen half jaar gelukkig goed voorbereid. 

 

Wat gaan we deze maand leren?

 

Rekenen blok 5: Sneeuw en ijs is het thema van dit blok. We leren in dit blok wat een lijngrafiek is en hoe we informatie hieruit kunnen aflezen. Ook leren we deelsommen uitrekenen door gebruik te maken van een staartdeling. 

 

Spelling blok 5: We leren wanneer we een koppelteken moeten gebruiken. De verleden en voltooide tijd van klankvaste werkwoorden met -zen en -ven (verhuisd, geverfd). 

Taal blok 5: Het nieuwe thema is Nederland. In dit thema gaan we 'van een impressie naar expressie'. We leren woorden over Nederland, we behandelen diaclecten in Nederland en de invloed van het Nederlands op andere talen, we onderhandelen over wat typisch Nederlandse dingen zijn en voeren een denkgesprek. Als laatste gaan we beeldend schrijven en maken we een schrijfplan voor een informatieve tekst over Nederland.  

Begrijpend lezen: De lessen van begrijpend lezen sluiten iedere les aan bij de actualiteit. We halen voorkennis op en leren informatie voorspellen. We leren teksten samenvatten en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. 

Wereldorientatie: Het lichaam staat in het nieuwe blok centraal. We leren bijvoorbeeld wat warmbloedige en koudbloedige dieren zijn, hoe dieren ademhalen en waarom planten zo belangrijk zijn. Daarnaast leren we hoe wij mensen ademhalen en hoe zuurstof en andere stoffen door je lichaam verspreid worden. In de laatste les staan ziekten en het voorkomen daarvan centraal. 

Vreedzame School: We starten met het volgende blok waarbij we gaan leren hoe we om moeten gaan met onze eigen gevoelens en die van anderen.

 

Fijne maand gewenst.

 

Groet,

Meester Stef