Groep 7B

Leerkracht: Wouter Schwake (ma t/m vr)

 

Gym: Maandag en donderdag 

Muziek: Dinsdag 

Techniek: Vrijdag 

 

Klassenouders:Manon Wurfbain - Kievit (Maxim)

AC-ouder: Voornaam+achternaam ouder (voornaam kind)

Luizenpluizers: Marie-Antoinette van Straten (Belle)

BERICHTEN

01 okt 2021 - Oktober 2021
Beste ouders en leerlingen uit groep 7B,

 

Er wordt hard gewerkt in groep 7B en zijn we weer druk bezig met alle vakken.Zo zijn we begonnen aan het eerste WO project. Dit gaat over de verschillende soorten klimaten op de aarde.

 

 

Doelen voor de komende periode

Voor rekenen zijn we gestart met de herhaling van de doelen van geheel groep 6. Na deze eerste twee weken zijn we inmiddels aan het werk in Blok 1. In Blok 1 komen de volgende doelen aan bod:

Schattend vermenigvuldigen en delen in rekenverhalen

Kolomsgewijs en cijferend vermenigvuldigen

Kommagetallen t/m duizendsten vergelijken en ordenen (bijvoorbeeld op een getallenlijn)

Rekenen met lijndiagrammen (bijvoorbeeld temperaturen aflezen)

Beelddiagram aflezen en gebruiken

 

 • Rekendoelen blok 2
  Cijferend optellen en aftrekken toepassen in contexten met hele getallen en met kommagetallen met gelijke aantallen cijfers achter de komma tot ongeveer 10.000. 
  Eenvoudige percentages uitrekenen.
  Kommagetallen vermenigvuldigen met 10, 100 en 100 (met en zonder context) en eenvoudige vermenigvuldigingen van het type 4,50 : 0,15 aangeboden in een context uitrekenen.
  Gegeven lengtes op schaal omrekenen naar werkelijke lengte.
 • Taaldoelen blok 2:
  Themafilm: Een jongen ontdekt bij het maken van een stamboom wel heel opvallende gelijkenissen.
  Woordenschat: woorden over familie.
  Taal verkennen: Uitdrukkingen over familie en de herkomst van Nederlandse achternamen.
  Spreken en luisteren: De eigen familie beschrijven en een denkgesprek voeren.
  Schrijven: een familietraditie beschrijven en een verhaal schrijven aan de hand van foto's met bijschriften.
 • Spelling doelen Blok 2:
  Luchtwoord van het versje.
  Langermaakwoord
  Afbouwen klankgroepenkaart
  Herhalen werkwoordspelling tegenwoordige tijd
  Herhaling persoonsvorm en onderwerp 

De vreedzame school

Blok 2: We lossen conflicten zelf op
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leert groep 7 dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.

 

Wat belangrijk is:
- Hoe gaat groep 7 hiermee om?

- Hoe lost groep 7 een conflict op een positieve manier op? 

- Hoe zorgt groep 7 ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?

 

Het doel waar groep 7 aan gaat werken is om kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.

 

Met vriendelijke groet,

Meester Wouter 


27 aug 2021 - September 2021
Preview foto Beste kinderen en ouders/verzorgers,

 

Allereerst wil ik jullie welkom heten in groep 7b. Mijn naam is Wouter Schwake en ik ben de leerkracht van deze groep.

Ik hoop dat jullie allemaal een heerlijke vakantie hebben gehad en dat jullie weer klaar zijn voor het nieuwe schooljaar. De komende weken zullen in het teken staan van kennismaken met elkaar, de leerstof van groep 6 herhalen en een start maken met de stof van groep 7.

 

Meenemen:

Een nieuw schooljaar betekent ook dat de schone gymtassen en luizenzakken weer mee naar school mogen. Deze kunnen aan de rechterkant aan de kapstok worden opgehangen.

Uiteraard nemen jullie je vulpen, etui, rekenmachine, koptelefoon om geluid tegen te gaan (alleen als je dit hebt), oortjes voor ipad en elastiekmap ook weer mee. 

Stiften, kleurpotloden, liniaal, gum, schaar en kladblok liggen al op jullie te wachten in de klas.

Willen jullie de namen op de broodtrommels en drinkbekers zetten?

 

Groep 7b wordt op alle dagen om 08:20 uur op school verwacht en 14:50 uur is de dag weer ten einde. Op woensdag is dit om 12:20 uur.

 

Doelen

 

 • Rekenen blok 0:
  - Sommen als 1200+1300, 4500-1200 vlot uitrekenen naar analogie.
  - Sommen als 30x40 en 1500:30 vlot uitrekenen naar analogie.
  - Cijferend optellen (487+235) en aftrekken (432-263)
  - Cijferend vermenigvuldigen (4x321 en 4x536))   
 • Taal blok 1:
  - Themafilm: een kind fantaseert dat hij de held is in zijn eigen stripverhaal.
  - Woordenschat: woorden over strips.
  - Taal verkennen: het gebruik van tekst en beeld in strips en humor in strips.
  - Spreken en luisteren: dialogen improviseren en een denkgesprek voeren.
  - Schrijven: een dialoog schrijven aan de hand van een strip en een tekst schrijven in een stripverhaal. 
 • Spelling Blok 1:
  - Herhaling van regels groep 6. 
 • Begrijpend lezen: 
  - Herhalingslessen. 
 • Engels Unit 1:
  Meeting People: Familieleden benoemen en voorstellen aan elkaar. Waar kom je vandaan?

 

Vaklessen groep 7B:

Gym

Maandag: 11.00 uur (aanstaande maandag al gymspullen meenemen)

Donderdag: 09.15 uur 

Als uw kind niet mag gymmen, dan graag een briefje mee.

 

Muziek

Dinsdag: 09.15 uur

 

Techniek

Vrijdag: 10.30 uur

 

Informatieavond:

Dit jaar staat de informatieavond voor alle ouders gepland op maandag 6 september 2021.
U krijgt hier nog bericht over hoe dit vormgegeven gaat worden.

 

Vertelbeurten:

We hebben de presentaties geëvalueerd voor de zomervakantie en een doorgaande lijn ontwikkeld met nieuwe onderdelen. Binnenkort ontvangen de leerlingen meer informatie en u dus ook. We plannen de presentaties voor het gehele schooljaar in, zodat we allemaal weten waar we aan toe zijn en de leerlingen dit goed kunnen voorbereiden. 

 

De Vreedzame School:

De komende twee weken gaan we elke dag aan een les van de Vreedzame School werken. Dit om het gevoel dat we samen een klas zijn te bevorderen. Ook gaan wij klassikale afspraken maken en zorgen wij ervoor dat er een goede sfeer in de groep heerst.

 

Hulpouders:

Ik ben nog op zoek naar luizenpluizers, AC-ouders en contactouders. Lijkt het u leuk om dit jaar een hulpouder te worden in onze groep? Dan kunt u zich hiervoor opgeven bij mij.

 

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan contact met mij op via de mail.

 

Met vriendelijke groet,

Meester Wouter