Groep 7B

Leerkracht: Stef Bruins (ma t/m vr)

 

Gym: Maandag 09.15 en donderdag 11.00

Muziek: Dinsdag 09.15

Wetenschap & Techniek: Vrijdag 10.20

Klassenouders
AC-ouder: Emmeke Boerkamp
Luizenpluizers: Aida Abazovic

BERICHTEN

18 aug 2023 - Augustus/september
Beste kinderen en ouders/verzorgers,

Allereerst welkom in groep 7b! Hopelijk heeft ieder van jullie een fijne zomervakantie gehad, en zijn jullie nu uitgerust en wel klaar voor het nieuwe schooljaar. De eerste weken zullen in het teken staan van kennismaking en het opstarten van de gang van zaken in groep 7. Daarnaast zullen we inhoudelijk de groep 6 lesstof herhalen, voordat we verder gaan met de nieuwe lesstof van groep 7. Dat zal zijn:
Rekenen blok 1: getalbegrip, cijferend vermenigvuldigen, schattend rekenen en lijngrafieken aflezen.  
Taal blok 1: Strips! Woordenschat omtrent striptekeningen.
Spelling Blok 1: herhaling van alle categorieën. 


 

Meenemen:

Een nieuw schooljaar betekent ook dat de schone gymtassen en luizenzakken weer mee naar school mogen. Deze kunnen in de garderobe aan de kapstok worden opgehangen.

Uiteraard nemen jullie je vulpen, etui en elastiekmapje ook weer mee.

Stiften, kleurpotloden en gummen liggen al op jullie te wachten in de klas.

Daarnaast ook belangrijk om een agenda aan te schaffen voor dit schooljaar. Hier zullen we in groep 7 geregeld mee gaan werken in het kader van zelf leren plannen en voorbereiden. De kinderen gaan dit jaar namelijk ook wekelijks huiswerk krijgen, al zullen we daar niet meteen de eerste week mee beginnen. 

 

Vaklessen groep 7B:

Gym

maandag: 09.15.

donderdag: 11.00.

Als uw kind niet mag gymmen dan graag een briefje van de dokter meegeven.

 

Muziek

dinsdag: 09.10.

 

Techniek

vrijdag: 10.20.

 

Informatieavond:

Dit jaar staat de informatieavond voor alle ouders gepland op maandag 4 september van 19:00 tot 20:30. 

Projecten

In groep 7 zullen de kinderen elke periode een project krijgen, waarvan verwacht wordt dat zij hier op school en thuis aan werken. Zo gaan de kinderen aan de slag met een lapbook, klokhuis-filmpje en presentatie. 
U en uw kind zullen elke periode op tijd te horen krijgen wat hierbij de bedoeling is en voor welke datum dit af moet zijn. 

 

De Vreedzame School:

De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zullen wij elke dag een les aan de Vreedzame School werken. Het eerste blok heet: we horen bij elkaar. We gaan het vooral hebben over een respectvolle omgang met elkaar. Het tweede blok heet: we lossen conflicten zelf op. De kinderen leren kritisch nadenken over conflicten buiten de school en binnen de school, en hoe hier zelf mee om te gaan. 

 

Hulpouders:

Ik ben nog op zoek naar luizenpluizers, AC-ouders en contactouders. Lijkt het u leuk om dit jaar een van deze rollen te vervullen? Neem contact met me op! 

 

Daarnaast, heeft u in de loop van het schooljaar een vraag of wilt u graag een afspraak maken, dan bent u altijd welkom. 

Hartelijke groet,

Stef Bruins