Groep 7B

Leerkracht: Stef Bruins (ma t/m vr)

 

Gym: Maandag en donderdag 

Muziek: Dinsdag 

Wetenschap & Techniek: Vrijdag 

Klassenouders: Lisette Bruin (Rosalie) & Audrey Wei-Yun (Julian)
AC-ouder
Luizenpluizers: Nadia Oujamaa (Zina)

BERICHTEN

01 mei 2023 - Mei 2023
Hallo allemaal,

 

We zijn nu lekker aan het genieten van een welverdiende meivakantie. Wat hebben jullie hard gewerkt afgelopen periode. Er gingen heel veel mooie rapporten mee naar huis! Top! Daarbij is Iedereen geslaagd voor zijn theoretische en praktische verkeers-examen. Ik ben trots op jullie! 

Wat zijn de doelen voor de maand mei? 

 

Rekenen blok 8

We leren cijferend vermenigvuldigen met breuken, schattend rekenen om daarna gebruik te maken van een rekenmachine en als laatste doel van dit blok pakken we terug op het berekenen van de oppervlakte. De inhoud berekenen is een nieuw doel voor de leerlingen. 

 

Taal blok 8 Geluk: 

In de themafilm bij dit blok vertelt Tjerk over een vrolijk gedicht waar een koffer vol geluk in voorkomt. We leren bij het onderdeel woordenschat woorden over geluk, we leren uitdrukkingen over geluk en over gedichten met een vaste en vrije vorm. We oefenen weer met het voeren van een denkgesprek en met gelukswensen. Bij het onderdeel schrijven leren we zelf een persoonlijke gelukswens te schrijven en een vrij gedicht over een kleur. Daarnaast gaan we een rondeel schrijven over geluk en deze ook publiceren.  

 

Spelling blok 7

In Blok 7 wordt een nieuwe categorie aangeboden namelijk het trema meervoud, bijvoorbeeld een woord als 'zee' wordt 'zeeën' of 'olie' wordt 'oliën'.

Bij de werkwoorden gaan we in op de zogenoemde lastige werkwoorden bijvoorbeeld bij gebiedende wijsen als je of jij achter het werkwoord staat. 

Bij woordsoorten leren we het bezittelijk voornaamwoord. Het bezittelijk voornaamwoord geeft aan van wie iets is of bij wie iemand hoort. 

 

Begrijpend lezen 'Leeslink'

Herkennen van verwijswoorden. Voorspellen waar een tekst over gaat. Feiten, meningen en argumenten. We ronden Blok 4 verder af, maar dat doen we niet direct na de meivakantie maar een week later. 

 

Project Wereldsterren (Gs,Ak & Na)
De kinderen kijken naar wereldsterren van vroeger en nu. Sterren van over de hele wereld en sterren op allerlei verschillende gebieden. De kinderen kiezen hun wereldster en doen er onderzoek naar. Ze presenteren hem of haar in een Wereldsterren- beleefmuseum. In dat museum zorgen de kinderen voor een beleving rond hun wereldster.

 

Engels Unit 6

We gaan in gesprek over onze hobby's en hoe we onze vrije indelen. We leren nieuwe woorden en passen deze toe in een gesprek. 

 
Geniet nog even van de heerlijke meivakantie en dan zie ik jullie allemaal weer op maandag 8 mei. 

Groetjes,
Stef 


03 apr 2023 - April 2023
Hallo allemaal,

 

Wat een bijzondere en drukke periode hebben wij de afgelopen paar weken gehad. De de CITO's zijn afgerond en jullie hebben allemaal jullie mooie rapport gekregen. We hebebn het theoretisch verkeersexamen gedaan en binnenkort krijgen we het praktisch verkeersexamen. Ik kan niks anders dan zeggen hoe trots ik op jullie ben. Wat een mooie rapporten hebben jullie!

 

Wat gaan we in april leren? 

Rekenen blok 8: Cijferend vermenigvuldigen, schattend rekenen, oppervlakte en inhoud. 

Taal blok 8 Geluk: In de themafilm bij dit blok vertelt Tjerk over een vrolijk gedicht waar een koffer vol geluk in voorkomt. We leren bij het onderdeel woordenschat woorden over geluk, we leren uitdrukkingen over geluk en over gedichten met een vaste en vrije vorm. We oefenen weer met het voeren van een denkgesprek en met gelukswensen. Bij het onderdeel schrijven leren we zelf een persoonlijke gelukswens te schrijven en een vrij gedicht over een kleur. Daarnaast gaan we een rondeel schrijven over geluk en deze ook publiceren.  

Spelling blok 7: Trema meervoud, lastige werkwoorden en bezittelijk voornaamwoord. 

Begrijpend lezen: Herkennen van verwijswoorden. Voorspellen waar een tekst over gaat. Feiten, meningen en argumenten.  

Vreedzaam: We hebben hart voor elkaar. Herkennen en benoemen van gevoelens.  

Engels unit 3: Spare time. 

 

Ik wil jullie alvast een mooi en gezellig paasweekend toewensen. 

 

Groet,
meester Stef