Groep 7A

Leerkracht: Astrid de Graaff (ma,do,vr) en Merel le Poole (di,wo)

Per 1 februari 2021 is dat Kirsten van Os (ma, do, vrij) is bereikbaar op emailadres kvos@statenkwartier.lucasonderwijs.nl

Per 1 maart 2021 is dat Merel le Poole )di, wo, vrij) en Astrid Verschuren (ma, do). Astrid is bereikbaar via emailadres averschuren@statenkwartier.lucasonderwijs.nl 

 

Gym: Maandag en donderdag 

Muziek: Dinsdag 

 

Klassenouder

AC-ouder

Luizenpluizers: Petra Guijt (moeder Sanne)

BERICHTEN

28 feb 2021 - maart
 

Hallo allemaal,

Het was maar kort op school, al snel was het alweer vakantie, maar wat was het fijn om elkaar weer te zien! Iedereen was er wel klaar mee, met dat thuisonderwijs! Er is afgelopen weken hard gewerkt en er waren nog wel wat toetsen in te halen.

We hebben afscheid genomen van juf Astrid en na de vakantie starten we met een nieuwe juf Astrid, hoe toevallig! Ook kregen we er een klasgenootje bij, Welkom Noa! We hopen dat je het naar je zin gaat krijgen hier op school!

 

De maand maart zal in het teken staan van de Cito's, de gesprekken, de rapporten en het oefenen voor het verkeersexamen.

Groetjes juf Merel en juf Astrid

 


01 feb 2020 - Februari
Hallo allemaal,

 

De eerste maand van 2020 zit er al weer op en wat voor een maand was dat! We hebben volop getoetst en ons klaargemaakt voor de rapporten! 

 

Waar zijn we met rekenen, taal en spelling? Wat zijn de doelen?

 

Rekenen blok 5 ronden wij af in februari, hierna blok 6: Samengestelde bewerkingen (optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen) aangeboden in de context uitrekenen. Gegevens uit grafieken aflezen, interpreteren en vergelijken. 

 

Taal blok 6: Thema is Helden. Woordenschat: woorden over helden. Taal verkennen: de trappen van vergelijking en het taalgebruik in odes. Spreken en luisteren: standpunt verwoorden en ondersteunen met argumenten en een denkgesprek voeren. Schrijven: een beschrijving maken van een heldhaftig persoon en een schrijfplan maken voor een voordracht. 

 

Spelling blok 4 afronden en hierna blok 5: We leren wanneer we een koppelteken moeten gebruiken. De verleden en voltooide tijd van klankvaste werkwoorden met -zen en -ven (verhuisd, geverfd).  

 

Engels unit 3 'Spare time': Zinnen maken als: 'What are you doing tonight?' en 'Tonight I am playing football.' De oh klanken en ah klanken goed uitspreken in woorden als song. Het werkwoord can gebruiken in een vraag- en antwoordzin. Vragende zinnen maken met de vraagwoorden who, what en how. Iemand vragen naar zijn of haar hobby's. Een gesprek voeren over hobby's en talenten.

 

Verder staat februari in het teken van de kindgesprekken en zullen we ieder kind weer even persoonlijk spreken. 

 

Groetjes,

Merel en Astrid