Groep 7A

Leerkracht: Wouter Schwake (ma t/m vrij) 

Zaakvakken:

Gym: Maandag (08:30-09:15) en donderdag (10:15-11:00) 

Muziek: Dinsdag (10:00-10:45)

Wetenschap & Techniek: Vrijdag (11:30 - 12:30) 

Klassenouders: Marijke (moeder Maartje) en Amanda (moeder Fien)
AC-ouder: Marijke (moeder Maartje)
Luizenpluizers: Susanne (moeder van Tygo) 

BERICHTEN

01 feb 2023 - Februari 2023
Beste ouders en kinderen van groep 7a,

 

Wat is er ongelooflijk hard gewerkt de afgelopen 2 weken!! Iedereen heeft zijn best gedaan en nu zitten de Cito's erop. Al moeten sommige kinderen nog hier en daar wat inhalen, maar dit komt helemaal in orde.

De komende periode gaan we weer wat regelmatiger huiswerk meegeven, dat is misschien al een beetje te merken, en gaan we de kindgesprekken voeren. Deze maand zijn de rapporten dan weer klaar, om mee gegeven te worden naar huis. Als die van uw kind nog thuis ligt, zou u die dan mee willen. Alvast dank!!!

 

 

Wat gaan we deze maand leren?

 

Rekenen blok 6: We leren in dit blok wat een lijngrafiek is en hoe we informatie hieruit kunnen aflezen. 

 

Spelling blok 5: We leren wanneer we een koppelteken moeten gebruiken. De verleden en voltooide tijd van klankvaste werkwoorden met -zen en -ven (verhuisd, geverfd). 

 

Taal blok 5: Het thema is Nederland. 

 

Begrijpend lezen: De lessen van begrijpend lezen sluiten iedere les aan bij de actualiteit. We halen kennis op en leren informatie voorspellen. We leren samenvatten en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. 

 

Project deel 3: Het lichaam staat in het nieuwe blok centraal. We leren bijvoorbeeld wat rode en witte bloedblaadjes doen, wat voortplanting is en hoe het menselijk lichaam eruit ziet van binnen. Daarnaast leren we hoe wij mensen ademhalen en hoe zuurstof en andere stoffen door je lichaam verspreid worden.

 

Vreedzame School: We starten met het volgende blok waarbij we gaan leren hoe we om moeten gaan met onze eigen gevoelens en die van anderen.

 

Engels unit 2: Het vierde thema heet 'asking the way'. Onderwerpen in de lessen zijn verdwalen, de weg vragen en de weg wijzen. We leren ook de richtingen aan te geven. Het werkwoord to go staat in dit blok centraal. We leren de tegenwoordige en verleden tijd van het werkwoord te gebruiken. Daarnaast leren we de juiste uitspraak van woorden met een /eei/ - klank, denk aan woorden als wait, railway en wail.

 

Fijne maand gewenst.

 

groet,

Wouter