Groep 7A

Leerkracht: Merel le Poole (ma) en Kim Brussee (di t/m vr)

Gym: Maandag en donderdag 

Muziek: Dinsdag 

Wetenschap & Techniek: vrijdag 

Klassenouders: Risma Baidjoe (Sam Poortman)
AC-ouder: Philine Nugteren (Mick Brown Nugteren)
Luizenpluizers: Rachel Weggeman (Teun Slijkhuis)

BERICHTEN

01 mei 2022 - Mei 2022
Hallo allemaal,

 

We zijn nu lekker aan het genieten van een welverdiende meivakantie. Wat hebben jullie hard gewerkt afgelopen periode en wat hebben jullie laten zien dat jullie het allemaal heel goed oppakken. Iedereen is geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen, goed gedaan allemaal! We gaan ons na de vakantie klaarmaken voor het praktisch verkeersexamen op vrijdag 13 mei 2022. 

 

Wat zijn de doelen voor de maand mei? 

 

Rekenen blok 8

We leren cijferend vermenigvuldigen met breuken, schattend rekenen om daarna gebruik te maken van een rekenmachine en als laatste doel van dit blok pakken we terug op het berekenen van de oppervlakte. De inhoud berekenen is een nieuw doel voor de leerlingen. 

Voor rekenen moeten wij nog twee toetsen doen, te weten de toets van Blok 6 en Blok 7. Dit pakken we rustig na de meivakantie weer op na een aantal herhalingslessen. Hierbij kijken we naar de analyse van de digitale resultaten van onze leerlingen. 

 

Taal blok 8 Geluk: 

In de themafilm bij dit blok vertelt Tjerk over een vrolijk gedicht waar een koffer vol geluk in voorkomt. We leren bij het onderdeel woordenschat woorden over geluk, we leren uitdrukkingen over geluk en over gedichten met een vaste en vrije vorm. We oefenen weer met het voeren van een denkgesprek en met gelukswensen. Bij het onderdeel schrijven leren we zelf een persoonlijke gelukswens te schrijven en een vrij gedicht over een kleur. Daarnaast gaan we een rondeel schrijven over geluk en deze ook publiceren.  

 

Spelling blok 8:

In dit blok gaan we aan de slag met het Latijns voorvoegsel. Dit zijn Griekse of Latijnse voorvoegsels zoals ad, ab, ob en sub. Denk aan woorden als advertentie, subject, objectief e.d. Er zijn geen regels bij dit voorvoegsel. We oefenen met lastige werkwoorden die in de voltooide tijd geen voorvoegsel krijgen. We leren dat je aan het hulpwerkwoord kunt zien dat het om een voltooid deelwoord gaat. Bijvoorbeeld: heb ontmoet, heb ervaren, heb overnacht. In dit blok herhal;en we de aangeboden woordsoorten en zinsdelen extra die het afgelopen schooljaar aan bod gekomen zijn bij het onderdeel grammatica.

 

Begrijpend lezen 'Leeslink'

Herkennen van verwijswoorden. Voorspellen waar een tekst over gaat. Feiten, meningen en argumenten. We ronden Blok 3 verder af, maar dat doen we niet direct na de meivakantie maar een week later. 

 

Engels Holmwoods Unit 7

We gaan in gesprek over onze hobby's en hoe we onze vrije indelen. We leren nieuwe woorden en passen deze toe in een gesprek. 

 

Groetjes,

Juf Kim en Juf Merel


01 apr 2022 - April 2022
Hallo allemaal,

 

Wat een bijzondere en drukke periode hebben wij de afgelopen paar weken gehad. De kind en oudergesprekken zijn gevoerd. Het theoretisch examen van verkeer is gedaan en gaan we duimen dat alle kinderen hiervoor geslaagd zijn. Hierna kunnen wij ons gaan richten op het praktisch verkeersexamen op 13 mei. De route krijgen jullie rond die tijd ook toegestuurd gekregen.

 

Wat gaan we in april leren? 

Rekenen blok 8: Cijferend vermenigvuldigen, schattend rekenen, oppervlakte en inhoud. 

Taal blok 8 Geluk: In de themafilm bij dit blok vertelt Tjerk over een vrolijk gedicht waar een koffer vol geluk in voorkomt. We leren bij het onderdeel woordenschat woorden over geluk, we leren uitdrukkingen over geluk en over gedichten met een vaste en vrije vorm. We oefenen weer met het voeren van een denkgesprek en met gelukswensen. Bij het onderdeel schrijven leren we zelf een persoonlijke gelukswens te schrijven en een vrij gedicht over een kleur. Daarnaast gaan we een rondeel schrijven over geluk en deze ook publiceren.  

Spelling blok 7: Trema meervoud, lastige werkwoorden en bezittelijk voornaamwoord. 

Begrijpend lezen: Herkennen van verwijswoorden. Voorspellen waar een tekst over gaat. Feiten, meningen en argumenten.  

Project: Grieken en Romeinen

Vreedzaam: We hebben hart voor elkaar. Herkennen en benoemen van gevoelens.  

Engels unit 5: Spare time. 

 

Groetjes,

Juf Kim en Juf Merel