Groep 7A

Leerkracht: Merel le Poole (ma,di) en Kim Brussee (wo t/m vr)

 

Gym: Maandag en donderdag 

Muziek: Dinsdag 

 

Klassenouders: Risma Baidjoe (Sam Poortman)

AC-ouder: Philine Nugteren (Mick Brown Nugteren)

Luizenpluizers: Rachel Weggeman (Teun Slijkhuis)

BERICHTEN

01 okt 2021 - oktober
Beste ouders en leerlingen uit groep 7B,

 

Er wordt hard gewerkt in groep 7A en zijn we weer druk bezig met alle vakken en hebben we al de eerste toetsen gehad. Ook zijn we begonnen aan het eerste WO project. Dit gaat over de verschillende soorten klimaten op de aarde.

We zijn erg tevreden over hoe het huiswerk wordt gedaan en het wordt op tijd ingeleverd door bijna iedereen. Ga zo door!

 

 

Doelen voor de komende periode

Voor rekenen zijn we gestart met de herhaling van de doelen van geheel groep 6. Na deze eerste twee weken zijn we inmiddels aan het werk in Blok 1. In Blok 1 komen de volgende doelen aan bod:

Schattend vermenigvuldigen en delen in rekenverhalen

Kolomsgewijs en cijferend vermenigvuldigen

Kommagetallen t/m duizendsten vergelijken en ordenen (bijvoorbeeld op een getallenlijn)

Rekenen met lijndiagrammen (bijvoorbeeld temperaturen aflezen)

Beelddiagram aflezen en gebruiken

 

 • Rekendoelen blok 2
  Cijferend optellen en aftrekken toepassen in contexten met hele getallen en met kommagetallen met gelijke aantallen cijfers achter de komma tot ongeveer 10.000. 
  Eenvoudige percentages uitrekenen.
  Kommagetallen vermenigvuldigen met 10, 100 en 100 (met en zonder context) en eenvoudige vermenigvuldigingen van het type 4,50 : 0,15 aangeboden in een context uitrekenen.
  Gegeven lengtes op schaal omrekenen naar werkelijke lengte.
 • Taaldoelen blok 2:
  Themafilm: Een jongen ontdekt bij het maken van een stamboom wel heel opvallende gelijkenissen.
  Woordenschat: woorden over familie.
  Taal verkennen: Uitdrukkingen over familie en de herkomst van Nederlandse achternamen.
  Spreken en luisteren: De eigen familie beschrijven en een denkgesprek voeren.
  Schrijven: een familietraditie beschrijven en een verhaal schrijven aan de hand van foto's met bijschriften.
 • Spelling doelen Blok 2:
  Luchtwoord van het versje.
  Langermaakwoord
  Afbouwen klankgroepenkaart
  Herhalen werkwoordspelling tegenwoordige tijd
  Herhaling persoonsvorm en onderwerp 

De vreedzame school

Blok 2: We lossen conflicten zelf op
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leert groep 7 dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.

 

Wat belangrijk is:
- Hoe gaat groep 7 hiermee om?

- Hoe lost groep 7 een conflict op een positieve manier op? 

- Hoe zorgt groep 7 ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?

 

Het doel waar groep 7 aan gaat werken is om kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.

 

Met vriendelijke groet,

juf Kim en juf Merel