Groep 8A

Leerkrachten: Vivian Schuurmans (ma t/m vr) 

 

Gym: Maandag 8.30 - 9.15 uur en donderdag 10.15 - 11.00 uur.

Muziek: Dinsdag 11.20 - 12.00 uur. 
Klassenouders: Sabine (moeder van Luc)

AC-ouder

Luizenpluizer: Arlette (moeder van Julia)

 

BERICHTEN

30 sep 2019 - Oktober
Beste ouders en leerlingen,

In september hebben we in de klas gewerkt aan groepsvorming, hierbij hebben we afspraken gemaakt hoe we met elkaar om gaan en hoe we het het graag willen hebben in onze groep. De komende periode gaan we met de Vreedzame School werken aan hoe we zelf conflicten kunnen oplossen. Uiteraard zullen de mediatoren ook weer klaar staan om te helpen tijdens de pauzes. Uit onze klas zijn Chloé, Roelof en Isadora ook weer geslaagd voor hun examen. Super knap!

Waar gaan we deze maand aan werken?

Rekenen: blok 2

- cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, waarbij de sommen al onder elkaar worden aangeboden

- cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, waarbij de sommen zelf onder elkaar moeten worden gezet

- kommagetallen plaatsen op de getallenlijn, en optellen en aftrekken met (benoemde) kommagetallen

- vermenigvuldigen en delen met breuken en kommagetallen aangeboden in een context

- vermenigvuldigen en delen met breuken en kommagetallen

- opgaven met procenten aangeboden in een context uitrekenen

- eenvoudige doosjes en bakjes en de bijbehorende bouwplaat bij elkaar zoeken en in een simpel geval ontwerpen

 

 Taal: blok 2

van impressie.....

- kennismaken met het thema Televisie

- nieuwe woorden leren rond het thema Televisie

- verkennen van de invloed van televisie op ons taalgebruik

- bespreken welk programma bij welke doelgroep aansluit

- herschrijven van teksten naar de juiste doelgroep

....naar expressie

- zelf een bericht schrijven voor het Jeugdjournaal, waarbij je erop let of het nieuwswaarde heeft en aansluit bij de doelgroep

zelf dit bericht presenteren voor de camera alsof je presentator van het Jeugdjournaal bent

Spelling blok 2

lollywoord 
trema-e woord 
militairwoord
koppelteken
trottoirwoord 
tussen-e
trema-e meervoud
leenwoorden 
verleden tijd van klankvast werkwoord
voltooide tijd van klankvast werkwoord

Zinsontleding: persoonsvorm - onderwerp - lijdend voorwerp - werkwoordelijk gezegde - persoonlijk voornaamwoord - bezittelijk voornaamwoord

 

Aardrijkskunde: De wereld

Natuur: Zintuigen

Geschiedenis: De tijd van regenten en vorsten; we werken hier projectmatig aan. 

Groetjes,
juf Vivian