Agenda

10 februari 2023
Schoolfeest
23 februari 2023
Rapport 1 mee
24 februari 2023
Studiedag
27 februari t/m 3 maart 2023
Voorjaarsvakantie
13 t/m 16 maart 2023
Ontwikkelgesprekken
22 maart 2023
Juf- en meesterdag
29 maart 2023
Grote rekendag
3 t/m 4 april 2023
Schoolfotograaf
5 april 2023
Paasviering
6 april 2023
Studiedag
7 april 2023
Goede vrijdag
10 april 2023
Tweede paasdag
18 t/m 19 april 2023
Eindcito groep 8
24 april t/m 5 mei 2023
Meivakantie
17 mei 2023
Sportdag
18 t/m 19 mei 2023
Hemelvaart
29 mei 2023
Tweede pinksterdag
30 mei 2023
Studiedag
13 juni 2023
Schoolreis (1c is vrij)
14 juni 2023
Studiedag
23 juni 2023
Rapport 2 mee
30 juni 2023
Zomerfeest half 12 vrij (alle kinderen)
zoemrfeest van 16:30-20:00
3 juli 2023
Hindernisbaan van gr 2 naar gr 3
3 juli 2023
afscheidsavond groep 8a
4 juli 2023
Musical 8a
4 juli 2023
afscheidsavond groep 8b
5 juli 2023
Musical 8b
5 juli 2023
gr 8 laatste dag
6 juli 2023
Kennismaking nieuwe groep
7 juli 2023
tot 12:00 school
10 juli t/m 18 augustus 2023
Zomervakantie