Agenda

4 december 2020
Sinterklaasviering
Alle kinderen 12 uur vrij
4 december 2020
Vrije middag
Van 12.00 tot 15.00.
12 uur vrij
17 december 2020
Kerstviering tot 15.00 uur
Let op! Wijziging De hele dag school en geen avondprogramma.
18 december 2020
Vrije middag
Van 12.00 tot 15.00.
Alle kinderen 12 uur vrij
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Kerstvakantie
4 januari 2021
Studiedag
Alle kinderen vrij
12 februari 2021
Schoolfeest
18 februari 2021
Rapport mee
19 februari 2021
Studiedag
Alle kinderen vrij
22 t/m 26 februari 2021
Voorjaarsvakantie
1 maart 2021
Studiedag
Alle kinderen vrij
8 t/m 11 maart 2021
Ontwikkelgesprekken
17 maart 2021
Juffen- en meesterdag
24 maart 2021
De grote rekendag
1 april 2021
Paasfeest
2 april 2021
Goede vrijdag
5 april 2021
Tweede paasdag
8 t/m 9 april 2021
Schoolfotograaf
26 april t/m 7 mei 2021
Meivakantie
12 mei 2021
Sportdag
13 t/m 14 mei 2021
Hemelvaart
24 mei 2021
Tweede pinksterdag
28 mei 2021
Schoolreis
1C is vrij
21 juni 2021
Studiedag
Alle kinderen vrij
2 juli 2021
Rapport mee
9 juli 2021
Zomerfeest
9 juli 2021
Vrije middag
Van 12.00 tot 16.00.
12 uur vrij
15 juli 2021
Kennismaking nieuwe groep
16 juli 2021
Alle kinderen vrij
19 juli t/m 27 augustus 2021
Zomervakantie