Actueel

Nieuws

April 2023
01 apr 2023 - Beste ouders/verzorgers,? 

 

Personeel 

We hebben helaas nog steeds te maken met 5 langdurig afwezige collega’s i.v.m. zwangerschap of ziekte. 3 zijn momenteel aan het re-integreren. Hoewel wij beseffen dat de oplossingen voor sommige klassen chaotisch waren (met veel verschillende leerkrachten), zijn wij blij dat wij alle klassen hebben kunnen opvangen. Dit met dank aan ons zeer flexibele team!  

 

Afgelopen week hebben wij een nieuwe collega aangenomen. Er stond nog geen vacature open, maar zij kwam via een andere directeur op ons pad. Wij zijn erg blij dat ze voor onze school gekozen heeft!  

 

Zij stelt zich graag aan u voor:  

Mijn naam is Marinka van Straaten. 

Ik ben 27 jaar oud en kom oorspronkelijk uit Oud-Beijerland. 

Hier ben ik 6 jaar werkzaam geweest op basisschool de Klinker in de groepen 1,2 en 4.  

Dit heb ik altijd met heel veel plezier en passie gedaan.  

  

In mijn vrije tijd ben ik regelmatig te vinden in de dansschool of sportschool. Ik vind het erg leuk om stedentripjes te maken en op deze manier meer van de wereld te mogen zien. Ook vind ik het heerlijk om een strandwandeling te maken en met familie en vrienden af te spreken.  

  

Sinds kort woon ik samen met mijn vriend in Den Haag.   

Het is tijd voor een nieuwe uitdaging op basisschool Statenkwartier! 

Toen ik deze school voor het eerst binnenliep voelde ik mij direct heel welkom.  

Ik vind het erg leuk om onderdeel te mogen zijn van dit gezellige en fijne team en kijk er naar uit om de kinderen en u als ouder vanaf volgend schooljaar te mogen leren kennen. 

 

Met vriendelijke groet,  

Marinka van Straaten 

 

Leerlingenraad 

Even voorstellen: de leerlingenraad!  

Sinds kort zijn we bij ons op school begonnen met een leerlingenraad. De leden hiervan komen uit de groepen 6, 7 en 8. Deze maand hebben we zelfs al onze eerste vergadering gehad met tien ontzettend enthousiaste en gemotiveerde leden! In de dagelijkse praktijk zijn we bezig met onderwijs gericht op de ontwikkeling van kinderen. Logischerwijs hechten we ook waarde aan het perspectief dat de kinderen zelf bieden als het gaat om het verbeteren van dit onderwijs. Het is belangrijk dat wij als leerkrachten weten wat er onder de kinderen speelt. Daarnaast leren we de kinderen op deze manier dat zij zelf op een democratische wijze betrokken zijn bij de school en actief invloed kunnen uitoefenen. Zo bereiken we actief burgerschap. De huidige leden zijn gekozen door middel van een campagne en verkiezingen en zitten tot het eind van dit schooljaar in de leerlingenraad. We komen elke maand even samen om met elkaar plannen en ideeën te bespreken, en deze verder uit te werken. Tijdens eerste vergadering hadden we al meteen enkele mooie punten, waaronder ideeën over het schoolplein, de veiligheid op school en creatieve activiteiten. Hier gaan we de rest van het jaar hard mee aan de slag. We hebben er erg veel zin in! 

Groetjes, de leerlingenraad 

 

Kijkje in de keuken 

Een ouder kwam met het idee om af en toe op de website aan te geven wat er speelt in school en waar wij zoal mee bezig zijn geweest. 

 

Maart roert zijn staart! Hoewel dat op het weer slaat en het weer ook nog niet echt prachtig was, leek het ook op onze school te stormen. Deze maand moesten wij structureel 5 leerkrachten missen i.v.m. zwangerschap of ziekte! Daarnaast hadden we ook nog incidentele uitval door ziekte. Dat is een uitdaging, kunnen wij u vertellen. Het blijft dan niet alleen bij het regelen van vervanging, maar ook nadenken over een andere opzet van de oudergesprekken, het regelen van vervanging m.b.t. de commissies en/of andere taken, want alles gaat gewoon door!  

 

Maar gelukkig hadden we ook hele leuke dingen op school. Zo hadden we een juffen-/meesterdag, de Grote Rekendag, konden kinderen meedoen met de Kangoeroewedstrijd en werkten we met het thema Braziliaans Carnaval, waarbij elke groep een workshop volgde en er een afsluitende parade in de gymzaal was. Dit was superleuk en de kinderen hebben onbewust heel veel geleerd!  

 

Afgelopen maand zijn de ontwikkelgesprekken en de kindgesprekken geweest. Het is altijd leuk om te horen hoe de kinderen zichzelf zien. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben wij volgende week groepsbesprekingen met elkaar. Dit doen de groepsleerkrachten samen met Yvonne, Eveline en Danielle. We lopen dan alle kinderen even langs, we bespreken hoe het gaat en/of wat er moet gebeuren. Soms leidt dit tot een tweede gesprek met ouders (wanneer er bijvoorbeeld een bepaalde acties uitkomen).  

 

Alle basisscholen van Lucasonderwijs zijn verdeeld in clusters. Iedere cluster heeft een eigen clusterdirecteur. Onze clusterdirecteur is met pensioen gegaan en we hebben afgelopen week kennis gemaakt met onze nieuwe clusterdirecteur. Dit was een hele fijne kennismaking. Naast een nieuwe clusterdirecteur hebben we ook een nieuw lid van het CVB (College Van Bestuur). Ook zij is afgelopen week langs geweest om kennis te maken met onze school.  

 

Misschien ook leuk om te weten dat ieder cluster niet alleen een eigen clusterdirecteur heeft, maar ook vaste contactpersonen op verschillende gebieden; FZ (Facilitaire Zaken), HRM (Human Resource Management), FA (Financieel Adviseur), ICT, beleid, scholing, subsidies en noem zo maar op.  

 

Afgelopen maand is het managementteam ook naar een Lucas Koersbijeenkomst geweest. Op zo’n dag komen alle directieleden van alle basis- en voortgezet onderwijs scholen bij elkaar om over het onderwijs te praten. Dit keer stond het thema “Navigeren in turbulente tijden” centraal, waar Anje-Marijcke van Boxtel, coach in de Volvo Race, kwam spreken.  

 

Daarnaast heeft een deel van ons team een Engelse training van een aantal weken gevolgd om hun spreekvaardigheid te verbeteren. Er is vooral gewerkt aan het vergroten van de woordenschat op het gebied van specifieke onderwijskundige termen.  

 

We nemen binnenkort een tevredenheidsonderzoek onder ouders af, maar ook onder leerlingen en leerkrachten om te kijken hoe iedereen denkt over onze school, wat gaat er goed en wat kan beter? Door een technische fout hebben een klein aantal ouders hierover al een bericht ontvangen en de lijst al kunnen invullen. De rest van de ouders ontvangt de koppeling begin april. Het onderzoek bestaat uit 70 vragen en we hopen dat zoveel mogelijk ouders deze lijst gaan invullen, zodat wij een zo goed mogelijk beeld krijgen. Nadat alle resultaten binnen zijn gekomen en wij deze bekeken hebben willen we graag in gesprek over de uitkomsten met de contactouders 

 

Belangrijke data april 

Ma 3 en di 4: Schoolfotograaf 

Wo 5: Paasviering  

Do 6: Studiedag (alle kinderen vrij) 

Vr 7: Goede Vrijdag (alle kinderen vrij) 

Ma 10: Tweede Paasdag (alle kinderen vrij) 

Di 18: NIO-informatie avond groep 7 

Di 18 en wo 19: Eindcito groep 8 

Ma 24 april t/m vr 5 mei: Meivakantie 

 

Belangrijke data mei 

Zo 14: Moederdag 

Woe 17: Sportdag 

Do 18: Hemelvaartsdag (alle kinderen vrij) 

Vr 19: Hemelvaartsdag (alle kinderen vrij) 

Ma 29: Tweede Pinksterdag  

Di 30: Studiedag (alle kinderen vrij)