Actueel

Nieuws

Januari 2020
01 jan 2020 - Beste ouders en/of verzorgers,

 

Wij wensen u en alle kinderen een heel mooi, gelukkig en gezond 2020.

 

Wij kijken terug op een heel mooi, goed jaar;

 

Wij hebben het afgelopen jaar extra ingezet op gebied van rekenen en spelling. Wij scoren op deze vakken al boven het landelijk gemiddelde, maar wij willen er nog meer uithalen om zo nog beter te kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van kinderen.

Het was even een pittige start met de nieuwe rekenmethode, voor zowel kinderen als leerkrachten. Hoewel wij eerder met deze methode hebben gewerkt, is hij helemaal vernieuwd en zijn doelen aangescherpt. Het mooie hiervan is dat kinderen naast de basistaak aan hun eigen taak kunnen werken. Verder hebben wij meer tijd besteed aan automatiseren.

Onze spellingsmethode (Staal) is de eerste methode die spelling en grammatica combineert. De bewezen spellingsaanpak van Jose Schraven is hierbij het uitgangspunt. Samen met Jose Schraven hebben wij gekeken hoe wij meer uit ons spellingsonderwijs kunnen halen. Dit traject wordt in 2020 vervolgd.  

 

Wij zijn trots op de verbouwing, het resultaat mag er zijn. Na de kerstvakantie zijn ook de kleedkamers klaar en wordt het schoolplein nog leuker.

 

Hoewel het lerarentekort stijgt, zijn wij blij dat wij onze formatie rond hebben en vaak opvang voor groepen hebben. Dit komt door de flexibiliteit van ons team. MT, IB en andere ambulante mensen die hun eigen taken opzij zetten om de kinderen te kunnen opvangen, maar ook parttime leerkrachten die extra willen werken in het belang van de kinderen. Wij hopen dat wij ook in het nieuwe jaar groepen op dezelfde wijze kunnen opvangen en dat het lerarentekort in de toekomst afneemt. Hier strijden wij 30 en 31 januari in ieder geval voor.  

 

We kijken terug op leuke feesten en activiteiten, welke mede mogelijk zijn door de vrijwillige bijdrage; museum bezoeken, ouders die iets hebben verteld over hun beroep, blacklight disco, het circus project, juffen/meesterdag, zomerfeest, schoolreis, Kinderboekenweek, Sinterklaas, kerst en noem zo maar op.

 

Ook komend jaar gaan we ons weer inzetten voor alle kinderen en proberen we uit ieder kind weer het beste te halen. Wij hopen dat wij hierbij op jullie steun kunnen rekenen. Samen bereik je tenslotte meer dan alleen.

 

Belangrijke data januari

06 t/m 10-01: Groep 8 op kamp

15: Informatiemiddag groep 1c (14.00-15.00)

Let op de adviesgesprekken zijn verplaatst:

27 en 28: Adviesgesprekken groepen 8

30 en 31: Leerkrachten staken, alle kinderen vrij

 

Belangrijke data februari

07: Schooldisco

20: Rapporten mee naar huis

21: Studiedag: Alle kinderen vrij

24 t/m 28: Voorjaarsvakantie

 

Met vriendelijke groet,

Team Statenkwartier

 


December 2019
01 dec 2019 - Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Team

De afgelopen periode hebben wij de kwaliteit van ons onderwijs onder de loep genomen. Hoewel wij op alle gebieden boven het landelijk gemiddelde scoren bekijken wij altijd wat nog beter/anders kan. Op gebied van rekenen merken wij dat het kinderen nog meer zou helpen als de leerstof beter geautomatiseerd is. Op gebied van lezen merken wij dat een grote groep kinderen minder leest, waardoor de vlotheid van het lezen minder wordt. De komende periode gaan wij hier dan ook meer op inzetten. Het kan zijn dat we u daarbij om hulp vragen. Denk hierbij aan het aanleren van de tafels.

 

Verbouwing

Vanaf volgende week wordt gestart met de kleedkamers. Hierdoor kunnen wij tijdelijk maar één kleedkamer gebruiken. Wij gebruiken het lokaal van groep 1c (dat nu nog overdag leeg staat) als tweede kleedkamer.

 

Daarnaast zijn wij met een hovenier in gesprek omdat wij mogelijk het kleine plein willen aanpakken. De houtsnippers zijn geen succes. Het ligt overal, maar niet op de plek waar het zou moeten liggen en het wordt nu meer een modderpoel. Hier kom ik in een later stadium nog op terug. 

 

Staken

De bond (AOB) roept leerkrachten op donderdag 30 en vrijdag 31 januari te staken. Aangezien de stakingsbereidheid bij ons op school hoog is, verwachten wij de school die dagen te sluiten. Hierover zal ik u op een later moment berichten, gelieve hier alvast rekening mee te houden.

 

Voor de ouders van de groepen 8: De adviesgesprekken worden door het staken verplaatst naar maandag 27 en dinsdag 28 januari. Het OKR en de aanmeldformulieren worden woensdag 29 januari meegegeven.

 

DAK kinderopvang

Dak kinderopvang wil graag een behoeftepeiling doen m.b.t. peuteropvang.

Klik hier voor een brief vanuit DAK.

 

Belangrijke data december

05: Sinterklaasviering tot 12.00 uur (dan zijn alle kinderen vrij)

06: Kinderen mogen uitslapen en moeten uiterlijk 09.30 op school zijn.

17: Schoolschaatsen groepen 8

18: Schoolschaatsen groepen 6 en 7

19: Kerstviering tot 12.00 uur en een avondprogramma

20: Studiedag; alle kinderen vrijdag

23-12 t/m 03-01: Kerstvakantie

 

Belangrijke data januari

06 t/m 10-01: Groep 8 op kamp

15: Informatiemiddag groep 1c (14.00-15.00)

 

Met vriendelijke groet,

Daniëlle Samson

 

 


Facebook