Actueel

Nieuws

Juli 2022
29 jun 2022 - Beste ouders en/of verzorgers,  

 

Nog even en dit schooljaar is voorbij. We kijken terug op een leuk, maar ook pittig schooljaar wat Corona en afwezigheid van leerkrachten betreft. We zijn trots dat we zoveel hebben kunnen opvangen en hopen dit in de toekomst ook te kunnen blijven doen. We hebben genoten van alle activiteiten en vieringen.  

 

Wij willen alle contactouders, AC ouders en alle ouders die ons dit jaar geholpen hebben met de schoolstraat heel erg bedanken voor alle inzet en betrokkenheid. Mede dankzij jullie hebben wij dit schooljaar alle activiteiten kunnen doen en een veilige straat kunnen creëren.  

 

Personeel

Wij zijn verheugd mee te kunnen delen dat wij Maaike Kamarati hebben aangenomen als Zij-instromer. Zij-instromers zijn HBO geschoolde mensen die uit een ander werkveld komen. Zij kunnen, wanneer zij worden toegelaten tot de opleiding, binnen 2 jaar hun lerarendiploma halen. Voordat iemand kan starten met de opleiding moet hij/zij d.m.v. een geschiktheidsonderzoek laten zien dat hij/zij geschikt is voor het onderwijs. Dit traject bestaat uit een taal/rekentoets en een assessment, waaronder het geven van een les.

Met de geschiktheidsverklaring mag iemand direct voor een klas staan en mag hij/zij de opleiding volgen.

Maaike heeft vandaag haar geschiktheidsverklaring ontvangen en zal volgend schooljaar 3 dagen aanwezig zijn in de groep van uw kind. Dit zal starten met af en toe en les en eindigen in het zelfstandig draaien van dagen. Dit alles onder begeleiding van Stefan.

 

Maaike stelt zich graag aan u voor:

 

Beste ouders,


Graag wil ik me even voorstellen aan jullie. Vanaf volgend jaar kom ik 3 dagen per week naast meester Stefan in groep 4b als zij-instromer werken. De afgelopen periode ben ik al te zien geweest in groep 4b op de donderdagen en vrijdagen. 

Als zij-instromer krijg je een geschiktheidsonderzoek en stap je vanuit een andere baan in het onderwijs. Gelukkig is het werken met kinderen en het overbrengen van kennis niet geheel nieuw voor me. Na mijn studie ontwikkelings- en onderwijspsychologie heb ik al ruim 15 jaar met kleinere groepjes kinderen gewerkt op verschillende scholen. Daarnaast geef ik op dit moment ook de vergoede dyslexiebehandelingen. Dus begeleiding geven op reken-, taal- en spellingsgebied is al bekend terrein. De afgelopen tijd heb ik genoten van alles in de klas, vandaag geslaagd en vanaf volgend jaar start ik in groep 4b. Ik heb heel veel zin om samen met meester Stefan er een prachtig nieuw jaar van te maken! 

Maar eerst nog een heel fijne vakantie voor iedereen en tot in het nieuwe schooljaar!

Groetjes van juf Maaike

 

Rectificatie data 

Hoewel het informatieboekje door meerdere mensen bekeken wordt, zitten er helaas toch nog foutjes in:  

  • Definitieve adviesgesprekken voor groep 8: 27 en 30 januari (i.p.v. 27 en 230 jan) 
  • Schoolreis 13 juni (i.p.v. 14 juni) 
  • Studiedag 14 juni 

Gym-muziek-techniek rooster 

Hierbij het rooster voor gymnastiek, muziek en techniek. 

Hindernis groepen 2 naar 3 

Maandag 4 juli gaan de kinderen van de groepen 2 via een hele moeilijke hindernisbaan naar hun nieuwe groep. Hiermee nemen zij symbolisch afscheid van de kleuterbouw. Wij wensen de kinderen alvast succes in hun nieuwe groep.  

 

Bioscoop 

De groepen 8 hebben met behulp van een extern bedrijf de musical gefilmd. Wij gaan de films maandag 4 (groep 8a) en dinsdag 5 juli (groep 8b) in Pathe Buitenhof bekijken.  

 

Uitgooien groep 8 

Woensdag 6 juli springt groep 8 de school uit. Zij zijn helemaal klaar voor de middelbare school. Wij wensen alle kinderen heel veel succes en plezier op hun nieuwe school.  

 

Wennen nieuwe groep 

Donderdag 7 juli hebben wij een wenuur in de nieuwe klas met (als het kan) de nieuwe leerkracht. Alle kinderen kunnen dan even ervaren hoe het is in de nieuwe klas en zij maken kennis met de nieuwe leerkracht(en) en/of nieuwe klasgenootjes.  

 

Tassen gooien 

Donderdag 7 juli hebben wij om 14.50 uur ons jaarlijks afsluitritueel, het tassengooien.  

Voor nieuwe ouders: Alle klassen staan dan op het plein. We tellen samen af en gooien de tassen in de lucht. Daarna kan de zomervakantie beginnen. Dit is een leuk fotomoment, dus zorg dat u op tijd bent.  

  

Belangrijke data juli 

1: Zomerfeest 

4: Eindfilm groep 8a + hindernis groepen 2 naar 3 

5: Eindfilm groep 8b 

6: Groep 8 uitzwaaien 

7: Kennismaken nieuwe groep/leerkracht 

8: Studiedag (alle kinderen vrij) 

11 juli t/m 19 augustus: Zomervakantie