Actueel

Nieuws

Maart 2021
01 mrt 2021 - Beste ouders en/of verzorgers,

 

 

Wij hopen dat u samen met uw kind(eren) heeft genoten van de vakantie. Maandag 1 maart starten we met een gewone schooldag (dit i.p.v. een studiedag). Ouders die al iets gepland hadden staan i.v.m. de studiedag kunnen dit kenbaar maken bij desbetreffende leerkracht.

Wij hopen iedereen maandag of dinsdag weer te kunnen begroeten.

 

Personeel

Tijdens de lockdown hebben wij groep 8 op de hoogte gesteld van het vertrek van Kirsten van Os en haar vervanger Jeroen Heinsboek. Kirsten heeft per 1 maart 2021 een nieuwe baan gevonden binnen ons bestuur. Ze was op zoek naar een baan per nieuw schooljaar, maar haar nieuwe baan kwam eerder dan verwacht op haar pad. Wij wensen Kirsten veel succes op haar nieuwe plek. Jeroen Heijnsbroek is 1 februari 2021 bij ons gestart.

Hij stelt zich graag aan u voor:

 

Beste ouders en kinderen,

 

Vanaf 1 februari ben ik de leerkracht van groep 8b. Mijn naam is Jeroen Heinsbroek en ik sta inmiddels bijna 20 jaar voor de klas. Ik heb voornamelijk gewerkt in de bovenbouw op een paar verschillende basisscholen in Den Haag.
Hierbij heb ik altijd een eigen groep gehad. Dit jaar heb ik echter een gevarieerde baan; ik heb in verschillende groepen ingevallen, ik heb R.T. gegeven en de laatste drie maanden heb ik een ziekte-vervanging gedaan in een groep 4.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Heinsbroek

 

Definitief advies

Tijdens de lockdown heeft groep 8 een definitief advies gekregen. In onderstaand tabel ziet u welke adviezen er gegeven zijn. U ziet alle VO-stromingen staan en uw ziet LWOO staan. Het Nederlandse leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding behoeven in één van de leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en behoort tot deze opleidingsvorm van voortgezet onderwijs. 

 

Videoboodschap van het college van bestuur van Lucas Onderwijs

 

Belangrijke data maart

01: Gewone schooldag i.p.v. studiedag

17: Juf/meesterdag

26: Rapport mee naar huis

29 t/m 31: Digitale ontwikkelgesprekken

 

Belangrijke data april

01: Paasviering

02: Goede vrijdag – alle kinderen vrij

05: Tweede Paasdag – alle kinderen vrij

26 april t/m 7 mei: meivakantie

 

Met vriendelijke groet,

Team Statenkwartier

 

 


Januari 2021
03 jan 2021 - Beste ouders/verzorgers, 

 

Via Social Schools wordt u op de hoogte gehouden m.b.t. het thuisonderwijs (zie mail van 3 januari 2021). 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Statenkwartier