Actueel

Nieuws

December 2019
01 dec 2019 - Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Team

De afgelopen periode hebben wij de kwaliteit van ons onderwijs onder de loep genomen. Hoewel wij op alle gebieden boven het landelijk gemiddelde scoren bekijken wij altijd wat nog beter/anders kan. Op gebied van rekenen merken wij dat het kinderen nog meer zou helpen als de leerstof beter geautomatiseerd is. Op gebied van lezen merken wij dat een grote groep kinderen minder leest, waardoor de vlotheid van het lezen minder wordt. De komende periode gaan wij hier dan ook meer op inzetten. Het kan zijn dat we u daarbij om hulp vragen. Denk hierbij aan het aanleren van de tafels.

 

Verbouwing

Vanaf volgende week wordt gestart met de kleedkamers. Hierdoor kunnen wij tijdelijk maar één kleedkamer gebruiken. Wij gebruiken het lokaal van groep 1c (dat nu nog overdag leeg staat) als tweede kleedkamer.

 

Daarnaast zijn wij met een hovenier in gesprek omdat wij mogelijk het kleine plein willen aanpakken. De houtsnippers zijn geen succes. Het ligt overal, maar niet op de plek waar het zou moeten liggen en het wordt nu meer een modderpoel. Hier kom ik in een later stadium nog op terug. 

 

Staken

De bond (AOB) roept leerkrachten op donderdag 30 en vrijdag 31 januari te staken. Aangezien de stakingsbereidheid bij ons op school hoog is, verwachten wij de school die dagen te sluiten. Hierover zal ik u op een later moment berichten, gelieve hier alvast rekening mee te houden.

 

Voor de ouders van de groepen 8: De adviesgesprekken worden door het staken verplaatst naar maandag 27 en dinsdag 28 januari. Het OKR en de aanmeldformulieren worden woensdag 29 januari meegegeven.

 

DAK kinderopvang

Dak kinderopvang wil graag een behoeftepeiling doen m.b.t. peuteropvang.

Klik hier voor een brief vanuit DAK.

 

Belangrijke data december

05: Sinterklaasviering tot 12.00 uur (dan zijn alle kinderen vrij)

06: Kinderen mogen uitslapen en moeten uiterlijk 09.30 op school zijn.

17: Schoolschaatsen groepen 8

18: Schoolschaatsen groepen 6 en 7

19: Kerstviering tot 12.00 uur en een avondprogramma

20: Studiedag; alle kinderen vrijdag

23-12 t/m 03-01: Kerstvakantie

 

Belangrijke data januari

06 t/m 10-01: Groep 8 op kamp

15: Informatiemiddag groep 1c (14.00-15.00)

 

Met vriendelijke groet,

Daniëlle Samson

 

 


November 2019
01 nov 2019 - Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Personeel

Zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen is Alexandra Verhoeven afwezig i.v.m. een heupoperatie en het herstel hiervan. Dit hebben wij kunnen oplossen door de inzet van mensen uit het management en ondersteuningsteam; Yvonne Telgen en Eveline Groen.

Per 1 november 2019 hebben wij voor 3 dagen Astrid Verschuren aangenomen. Zij gaat maandag, dinsdag en woensdag groep 6a vervangen. Donderdag en vrijdag staat Yvonne Telgen nog voor die groep. Hierdoor hebben zowel Yvonne als Eveline er weer een dag voor hun eigen taken bij.

 

Verkeersveiligheid rondom de school

Wij zijn benaderd door politie en handhaving i.v.m. de verkeersveiligheid rondom onze school. Wij zien, ondanks eerdere verzoeken, nog steeds auto’s die voor de school stilstaan, verkeerd geparkeerd zijn en/of fietsers die tegen de richting in (op de Willem de Zwijgerlaan) onze straat in rijden. Dit kan zorgen voor gevaarlijke en/of onveilige situatie. Ik verzoek u, mede namens de politie en handhaving, nogmaals dringend hiermee rekening te houden. Politie en handhaving gaan dit de komende weken steekproefsgewijs controleren.

 

Verbouwing

Intern kan de verbouwing bijna afgerond worden, op de gymzaal en kleedkamers na. De kleedkamers worden in december gerenoveerd. Mogelijk wordt dan ook de gymzaal geverfd.  

 

In 2017 is onze school voor het laatst gecontroleerd op asbest. Tijdens de asbestinventarisatie in 2017 is de dakconstructie van ons gebouw doorzocht naar visueel direct waarneembare asbesthoudende en asbestverdachte materialen. Hierbij was het niet toegestaan om d.m.v. destructieve handelingen in de constructie of onder/boven afwerkingen naar verborgen toepassingen te zoeken. Door een lekkage op het dak is tijdens de reparatie door de werklui onder de dakshingles asbest geconstateerd. Hierop hebben zij meteen actie ondernomen en hebben zij na analyse door een erkend bedrijf meteen een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld. Zij hebben afgelopen vrijdag de sarnering gedaan.

 

Door de sarnering heeft de reparatie vertraging opgelopen. Deze week wordt het dak m.b.t. de lekkages gerepareerd.  

 

Vrijdag 8 november wordt de steiger afgebroken, het is die dag niet mogelijk de fietsen achter te parkeren.

 

Schoolfruit

Ook dit jaar hebben wij de subsidie EU-schoolfruit aangevraagd en gekregen. Van 12 november 2019 t/m 16 april 2020 krijgen wij wekelijks fruit gratis groente en fruit. Op welke dagen het fruit geleverd wordt horen wij nog.

 

Belangrijke data november

04: informatieavond NIO en VO voor groep 8

06: Alle leerkrachten staken (alle kinderen vrij)

12: Voorlopig advies gesprek groep 8

13: Afname NIO groep 8

14: Voorlopig advies gesprek groep 8

16: Sinterklaas intocht haven

29: Tussentijdsrapport mee naar huis

 

Belangrijke data december

05: Sinterklaasviering tot 12.00 uur (dan zijn alle kinderen vrij)

06: Kinderen mogen uitslapen en moeten uiterlijk 09.30 op school zijn.

17: Schoolschaatsen groepen 8

18: Schoolschaatsen groepen 6 en 7

19: Kerstviering tot 12.00 uur en een avondprogramma

20: Studiedag; alle kinderen vrijdag

23-12 t/m 03-01: Kerstvakantie

 

 

Met vriendelijke groet,

Daniëlle Samson

 

 


Facebook