Actueel

Nieuws

Maart
01 mrt 2020 - Beste ouders/verzorgers,

 

 

Personeel

Zoals eerder aangegeven is Rene de Jager per 1 april de vervanger van Thomas Bombosch. Hij stelt zich graag aan u voor:

 

Hallo allemaal,

 

Mijn naam is René de Jager en vanaf 1 april kom ik bij jullie op het Statenkwartier werken. Na 20 jaar op dezelfde basisschool in Den Haag Zuidwest is het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze uitdaging heb ik gevonden bij jullie in groep 5A.

In mijn vrije tijd ben ik veel te vinden op het korfbalveld. Ik geef hier trainingen aan de jeugd en kijk er naar de wedstrijden van mijn kinderen.

Ik hoop jullie snel te zien.

 

Groet,

René de Jager

 

Verbouwing

Wij hebben de gymzaalvloer tijdelijk uitgesteld (meivakantie) en ervoor gekozen eerst het schilderwerk te laten verrichten. In de vakantie zijn ze hiermee gestart en zoals het er nu naar uitziet gaat dit nog een week na de voorjaarsvakantie duren. Hierdoor is er in de week na de vakantie geen gym, maar spelen de kinderen (indien mogelijk i.v.m. het weer) langer buiten.

 

Inventarisatie waterleidingen

Voor de vakantie heeft er een visueel onderzoek plaatsgevonden, waaruit blijkt dat er geen lood in de leiding zit. Dit willen wij voor de zekerheid ook nog bevestigd krijgen door een monsterafname, welke inmiddels ook is afgenomen. Wij hopen de uitslag deze week te ontvangen.

 

Verlof aanvragen en studiedag

Naar aanleiding van de vele verlof aanvragen voor een vakantie hebben wij een aantal jaar geleden onze studiedagen aan een vakantie geplakt, zodat alle ouders en kinderen een dag eerder op vakantie zouden kunnen gaan. Wij merken de laatste tijd dat er weer meer aanvragen komen m.b.t. de woensdag of donderdag voor een vakantie. Wij kunnen hier geen gehoor aan geven, aangezien wij ons moeten houden aan de wettelijke regels zoals opgesteld door afdeling Leerplicht. In de bijgevoegde folder treft u meer informatie over luxe verzuim en verlofaanvragen aan.

 

Folder luxe verzuim 

 

Jaarcijfers Stichting Steunfonds 2018-2019

Stichting Steunfonds Basisschool Statenkwartier (SSBS) heeft voor 2018-2019 een jaaroverzicht gemaakt van de ontvangen ouderbijdragen en de gedane uitgaven. In totaal is het vorig schooljaar voor 95% van de kinderen een ouderbijdrage ontvangen. Hiermee konden alle geplande activiteiten gefinancierd worden. Aan het eind van schooljaar 2017-2018 heeft de MR vastgesteld dat binnen de Stichting Steunfonds een reserve is opgebouwd. De MR vindt dit onwenselijk en heeft samen met de directie besloten om deze reserve komende jaren aan te wenden voor extra ambities die passen bij het schoolbeleidsplan. In 2018-2019 is een begin gemaakt met een investering in extra boeken op school en een bijdrage aan het voetbalveld op het schoolplein. Klik hier voor een toelichting op de Jaarcijfers SSBS 2018-2019.

 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 verloopt de inning van de ouderbijdrage weer via school net zoals de inning van de overblijfbijdrage. Op de website staat hoe de ouderbijdrage is opgebouwd.

Een kascontrolecommissie bestaande uit 1 MR-lid en 1 ouder houdt toezicht op de uitgaven. De commissie bestaat voor het schooljaar 2019-2020 uit Fokko Hoeksma (ouder) en Lieke de Geus (MR).

Als u vragen heeft over de inning en besteding van de ouderbijdrage kunt u terecht bij Daniëlle Samson.

 

Belangrijke data maart

02: Studiedag: Alle kinderen vrij

09 t/m 12: Ontwikkelgesprekken groepen 1-7

18: Juffen/meesterdag

 

Belangrijke data april

02 en 03: Schoolfotograaf

08: Paasviering

09: Studiedag: Alle kinderen vrij

10: Goede vrijdag: Alle kinderen vrij

13: 2e Paasdag: Alle kinderen vrij

15: Cito Eindtoets groep 8

16: Cito Eindtoets groep 8

22: Lentewandeling kleuters

27 april t/m 8 mei: Meivakantie

 

 

Met vriendelijke groet,

Team Statenkwartier


Facebook