Actueel

Nieuws

Februari 2023
01 feb 2023 - Beste ouders/verzorgers,

 

 

Definitieve adviezen 

Alle kinderen uit de groepen 8 hebben hun definitieve advies gekregen en kunnen zich hiermee aanmelden op een VO-school. Wij hebben de volgende adviezen gegeven.   

 

 

Wij zijn erg trots op alle kinderen en wensen ze heel veel succes bij het zoeken naar een goede, maar vooral ook leuke school.  

 

Dak kinderopvang 

Deze week is Dak kinderopvang gestart in de Mallemok (Westduinweg). Zij maken geen gebruik meer van onze lokalen. Wel werken wij uiteraard nog samen m.b.t. TSO (tussen schoolse opvang) en BSO (buitenschoolse opvang). 

 

Boks & Empowerment (weerbaarheidstraining) 

Vanaf januari geven wij op school op de dinsdagmiddag onder schooltijd in verschillende leeftijdscategorieën een weerbaarheidstraining voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken 

Deze training is erop gericht om sociale vaardigheden te trainen en te ontwikkelen. De training leert kinderen over hun zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfreflectie, zelfbeheersing, communicatie en grenzen. Het programma heeft een fysieke invalshoek waar het boksen centraal staat. Met andere woorden: door middel van lichamelijke training leren kinderen zichzelf fysiek en mentaal beter kennen, waardoor ze beter om kunnen gaan met (sociale) situaties en de mensen om hen heen.  

Wat levert de training op?  

  • het leren bewaken en respecteren van eigen grenzen
  • het leren omgaan en respecteren van grenzen van anderen  
  • het verbeteren van communicatieve vaardigheden  
  • het verbeteren van assertiviteit en weerbaarheid  
  • het vergroten van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing 

De training wordt gegeven door Iwan van Emden, een oud-marinier, oud-politieman en vervolgens is hij overgestapt naar jeugdzorg, waar hij zijn passie vond. Hij is Boks & Empowerment gestart waar hij weerbaarheidstrainingen verzorgt.  

 

Vanwege de positieve geluiden die wij terugkrijgen, willen wij een tweede training op school gaan verzorgen. Een keer per week voor een groep in de leeftijdscategorie 5 t/m 8 jaar en een keer in de week een groep in de leeftijdscategorie 9 t/m 11 jaar. Het worden groepjes van max. 8 kinderen en het betreft kinderen vanaf groep 2.  

Als u denkt dat uw kind dit duwtje in de rug op sociaal/emotioneel gebied kan gebruiken, kaart dit dan aub aan tijdens de ontwikkelgesprekken bij de leerkracht. Hierna wordt intern besproken welke kinderen we kunnen plaatsen. 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Om de 4 jaar zetten wij een tevredenheidsonderzoek uit onder ouders, leerkrachten en kinderen. Hiervoor krijgt u in februari een enquête toegestuurd met het vriendelijke verzoek dit in te vullen. Wij hopen hiermee informatie te krijgen over hoe u onze school ziet, wat al goed gaat of waar verbetering mogelijk is. Wij hebben deze enquête samen met de MR voorbereid en na het onderzoek gaan wij graag gezamenlijk met een aantal ouders in gesprek over de resultaten, om zo een nog beter beeld te krijgen. 

 
Wij hopen op uw medewerking.

 

Belangrijke data februari 

Wo 1: website update 

Vr 10: schooldisco + aanmeldformulieren groepen 8 mee naar huis 

Za 11 t/m za 24: Groep 8 aanmelden VO 

Ma 13: Inschrijven ouders met meer kinderen voor ontwikkelgesprek (groepen 1 t/m 7) 

Vr 17: Inschrijven alle ouders voor ontwikkelgesprek (groepen 1 t/m 7) 

Do 23: Rapporten groepen 1 t/m 8 mee naar huis 

Vr 24 februari t/m vr 3 maart: Voorjaarsvakantie