Actueel

Nieuws

Start schooljaar 2021-2022
27 aug 2021 - Beste ouders en/of verzorgers,  

 

Wij hopen dat iedereen heeft genoten van de vakantie en dat alle kinderen weer uitgerust aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.  

 

Wij hebben genoten van de vakantie en hebben heel veel zin er weer een mooi, gezellig, maar vooral leerzaam jaar van te maken.  

 

Personeel  

Net voor de vakantie hebben wij de ouders van groep 5b laten weten dat Joline Huismans het schooljaar niet gaat starten bij ons. Zij was op re-integratie basis werkzaam bij ons, omdat dit niet wenselijk was op haar eigen school. Zodra zij volledig hersteld zou zijn zouden we haar op detacheringsbasis een schooljaar houden, maar zij heeft een andere functie binnen het onderwijs gevonden die beter bij haar past. Wij wensen Joline succes met haar nieuwe functie.  

Wij hebben een vacature uitstaan, maar daar hebben wij nog geen geschikte kandidaat voor gevonden. Wij gaan uiteraard door met zoeken. Totdat wij iemand gevonden hebben zal die klas worden opgevangen door Cynthia Boek (ma en di) en Odette Tieleman (wo, do en vr). Dit maakt dat Cynthia op dinsdag niet voor groep 4b kan staan. Die dag vangen wij op met Astrid Verschuren. Ook hier zijn desbetreffende ouders al over geïnformeerd.  

 

Er gaat binnenkort ook een vacature uit voor groep 1c. Die groep start ieder schooljaar eind februari.   

 

We starten dit schooljaar met nog twee afwezige collega’s. De een is herstellende van een operatie en zal hoogstwaarschijnlijk de tweede week weer aanwezig zijn. De ander heeft een week geboorteverlof. Beiden hebben we gelukkig intern kunnen oplossen. Desbetreffende ouders zijn op de hoogte.  

 

Rectificatie informatieboekje 

 • Sinterklaasviering is op vrijdag 3 december (i.p.v. 5 december)  
 • Vrijdag 24 december hebben wij een studiedag. Dan zijn alle kinderen vrij.  
 • De kerstvakantie is van vrijdag 24 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022.  

 

W&T 

Dit schooljaar starten wij voor de groepen 3 t/m 8 met W&T (wetenschap en techniekonderwijs) i.p.v. handvaardigheid. Iedere donderdag of vrijdag krijgen de groepen 3-8 les van een vakdocent. Op donderdag is dit Robbert Loch en vrijdag Norval Mongen. De lessen sluiten aan bij de SLO-doelen wetenschap en techniek (Stichting Leerplanontwikkeling, het Nederlandse 'nationaal expertisecentrum' voor leerplanontwikkeling).  

 

Schoolstraat 

Ook dit schooljaar vragen wij uw aandacht voor de schoolstraat. Op de eerste plaats kunnen wij altijd vrijwilligers gebruiken. Mocht u dit willen neem dan contact op met Eveline Groen (egroen@statenkwartier.lucasonderwijs.nl 

 

Op de tweede plaats verzoeken wij u vriendelijk u te houden aan onderstaande punten:  

 • Gebruik weg: Door de looproutes was het noodzakelijk de weg te gebruiken. Nu wij geen vaste looproutes meer hebben verzoeken wij u vriendelijk de stoep te gebruiken. Ook fietsen graag op de stoep parkeren. Zo houden wij de weg vrij voor straatbewoners en hulpdiensten.  
 • Mocht een hulpdienst of straatbewoner de straat gebruiken, geef hun dan de ruimte.  

Fietsen 

Fietsen van kinderen: Wanneer uw kind overblijft mag hij/zij zijn/haar fiets achter de school plaatsen zodra het hek opengaat. In de eerste week krijgen de kinderen die regelmatig met de fiets naar school komen een nummer, zodat zij een eigen plek hebben in de stalling. U kunt een nummer aanvragen door het volgende formulier in te vullen. Het invullen kan tot vrijdag 6 september. https://forms.office.com/r/C6h0H3LuYS 

 

Kinderen die tussen de middag naar huis gaan kunnen fietsen netjes tegen het hek plaatsen.  

 

Schoolbibliotheek 

Afgelopen jaar was het (door alle maatregelen) niet mogelijk voor de groepen 3 t/m 8 naar de schoolbibliotheek te gaan. Doordat wij hierdoor de boeken naar de klas hebben gehaald kwamen wij erachter dat het hebben van boeken in de klas veel fijner werkt. Een kind kan veel sneller van boek wisselen en de les in de klas kan gewoon doorgaan. Dit maakt dat wij ervoor hebben gekozen de schoolbibliotheek af te schaffen en alle boeken naar de klas te halen. Dit levert ook op dat de grote kasten van de bibliotheek niet meer in het lokaal van groep 1c staan, wat het lokaal weer groter maakt.   

 

Informatieavond 

Ook dit jaar zullen wij een digitale informatieavond verzorgen. Maandag 6 september kunt u om 18.30 uur met het Microsoftaccount van uw kind (dit heeft u vorig jaar via Social Schools ontvangen) inloggen voor informatie over de groep van uw kind. Mocht u meerdere kinderen op school hebben dan adviseren wij in te loggen bij de groep van uw oudste kind. Alle groepen zullen na maandag 6 september een PowerPoint op de website van de groep plaatsen. Ouders van de groepen 1 ontvangen z.s.m. de inloggegevens van hun kind.  

 

Gymshirt 

Vorig jaar hebben de kinderen van de groepen 1, 4 en 7 (huidige groepen 2, 5, en 8) geen nieuw gymshirt gekregen. Wij hebben de T-shirts besteld en hopen ze z.s.m. te ontvangen.  

 

Dit jaar krijgen de kinderen van de groepen 1, 4 en 7 ook een nieuw T-shirt.  

 

Dit betekent dat alleen de groepen 3 en 6 nog een oud T-shirt hebben. Wij willen die groepen dit jaar ook alvast een shirt geven, zoals alle kinderen een nieuw T-shirt (met nieuw logo) hebben. Deze groepen krijgen dan volgend jaar geen shirt.  

 

Daarnaast krijgen alle kinderen ook een gymtas, voorzien van ons nieuwe logo.  

 

Wij hebben 3 maten. Uw kind krijgt de volgende maat: 

Maat 1: Groepen 1 en 2 

Maat 2: Groepen 3, 4 en 5 

Maat 3: Groepen 6, 7 en 8 

 

Schooltijden  

Zoals u ook in het informatieboekje heeft kunnen lezen hanteren wij dezelfde breng-/haaltijden als vorig schooljaar: 

Ma, di, do en vr   

08.20- 14.50: Groepen: 8b, 3a, 3b (gymzaal) en 8a, 7a en 7b (admin) 

08.25-14.55: Groepen 5b, 4a en 4b (gymzaal) en 5a, 6a en 6b (admin) 

08.30-15.00: Groepen 1a, 1b en 1c (gymzaal) en 2a en 2b (admin) 

 

Wo 08.30-12.30 

08.20- 12.20: Groepen: 8b, 3a, 3b (gymzaal) en 8a, 7a en 7b (admin) 

08.25-12.25: Groepen 5b, 4a en 4b (gymzaal) en 5a, 6a en 6b (admin) 

08.30-12.30: Groepen 1a, 1b en 1c (gymzaal) en 2a en 2b (admin) 

 

In het informatieboekje hebben wij vermeld dat de ouders van groep 1 de eerste twee weken met hun kind mee kunnen lopen. Helaas is dit nog niet mogelijk, aangezien wij in school niet de 1,5 meter kunnen handhaven. De leerkrachten van groep 1 zullen de kinderen hierdoor net als voor de vakantie op het schoolplein ophalen. Desbetreffende ouders kunnen bij het hek afscheid nemen.  

 

Fruit 

Vanaf volgende week kunnen de kinderen op dinsdag en donderdag fruit op school eten. Vaak is er ook op andere dagen fruit over.  

 

Website

Vanaf de 1e dag van iedere nieuwe maand is de website up-to-date en kunt u daar alle informatie vinden. Op de website treft u bij actueel algemene informatie en bij de groepen groep specifieke informatie aan.

 

CPC 

Normaal gesproken regelen wij vanuit school de CPC. Aangezien wij nog niet weten wat de richtlijnen zullen zijn en het vrij snel in het schooljaar is, hebben wij besloten het dit jaar niet via school te regelen. Ouders/kinderen die mee willen doen kunnen zich via de volgende website inschrijven: https://www.nncpcloopdenhaag.nl/inschrijven/ 

 

Protocol onderwijs (Corona) 

18 augustus 2021 hebben wij een nieuw Protocol Basisonderwijs ontvangen. Dit protocol is een handreiking m.b.t. maatregelen op basisscholen i.v.m. het Corona virus.  

 

Naast alle al eerder gecommuniceerde maatregelen (vorig schooljaar) is het volgende handig om nogmaals te lezen:  

 

Algemeen 

 • Tussen leerlingen onderling e?n tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
 • Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. Mondkapjes worden gebruikt waar het niet altijd lukt om 1,5 meter afstand te houden (zoals op de gangen).  
 • Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van e?e?n of meer bevestigde besmettingen met COVID-19 als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd.  
 • De GGD voert bron- en contactonderzoek uit. Zie: lci.rivm.nl/ Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen.  

 

Wegstuurbeleid 

 • Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat het personeelslid naar huis.  
 • Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat de leerling naar huis.  
 • Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/ verzorger opgehaald. Aan scholen wordt geadviseerd ouders/ verzorgers erop te wijzen buiten school te blijven en afstand van elkaar te houden.  

 

Basisregels  

 • Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van klachten gedurende de dag en laat je testen. Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.  
 • Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. Huisgenoten van een persoon met coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen.  
 • Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alleen de (nog) niet-immune huisgenoten thuisblijven. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in quarantaine. Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en immune huisgenoten gelden.  
 • Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt, namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige contacten (categorie 3). En bepaalt of en hoe lang quarantaine noodzakelijk is.  

 

Uitwerking thuisblijfregels 

 • Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen vanaf 12 juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis. Attendeer ouders op de beslisboom, waarmee zij zelf kunnen bepalen of leerlingen naar school kunnen of thuis moeten blijven.  

 

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:  

 • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus,  

neusverkoudheid, niezen en keelpijn),  

 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv.  

als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het  

kind anderszins ernstig ziek is,  

 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,  
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 
  Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.  

 

Thuisquarantaine na verblijf in het buitenland  

Zie voor meer informatie: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus- covid-19/reizen-en-vakantie en nederlandwereldwijd.nl.  

Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen, maar de school hoeft dit niet te controleren.  

 

Besmetting op school  

 • Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.  
 • Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD met betrekking tot thuisquarantaine. Zie verder de handreiking bij besmetting op lesopafstand.nl.  

 

Informatie voor ouders over gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO 

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek 

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld het bestuur en de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. 

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. 

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten via bezwaarnco@lucasonderwijs.nl. (O.v.v. schoolnaam, leerlingnaam en groep). Het bestuur van de school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. 

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek 

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, hoeft u het alleen laten weten als u bezwaar heeft.