Groep 5B

Leerkrachten: Cynthia Boek (ma,di) en Chrissy van der Errelen (wo t/m vr)

 

Gym: Dinsdag (11.00 uur) en vrijdag (9.15 uur) door meester Jimmy

 

Klassenouders: Manon (moeder van Maxim)

AC-ouder

Luizenpluizer: Sandra (moeder van Nine) en Marie-Antoinette (moeder van Belle)

BERICHTEN

01 okt 2019 - Oktober
Hallo allemaal, 

 

De eerste weken zitten erop en we hebben de eerste toetsen ook al gemaakt. De kinderen hebben naast de bekende vakken, kennis gemaakt met de nieuwe vakken Blits (studievaardigheden) en geschiedenis in projectvorm.  

 

Woensdag 2 oktober start de kinderboekenweek met het thema ‘Reis mee’. Er zijn dit jaar veel activiteiten rond de kinderboekenweek, waaronder een boekenmarkt, voorlezen aan de onderbouw en een voorleeswedstrijd. Dinsdag 8 oktober mogen er ouders komen voorlezen in de klas. Alle informatie over de kinderboekenweek vindt u op social schools.   

Verder zijn er, de komende maand, de eerste oudergesprekken en ook de eerste vakantie. De herfstvakantie begint voor de kinderen op 18-10 vanwege een studiedag op de 18e 

 

Wat doen we de komende tijd in de klas: 

Rekenen 

Blok 1 

 • Getallen tot en met 1000 splitsen in en samenstellen met honderdtallen, tientallen en eenheden. 
 • Bepalen tussen welke honderdtallen een getal ligt en getallen tot en met  1000 op volgorde zetten 
 • Memoriseren van de tafels: gelijk de uitkomst weten. 
 • Tijd leren aflezen van digitale klok bij hele en halve uren en bij kwartieren 

Blok 2 

 • Getallen tot en met 1000 schattend plaatsen en aflezen op de streepjesgetallenlijn. 
 • Sommen als 3 × 70 naar analogie van 3 × 7 (10 × zoveel) uitrekenen en dit ook begrijpen en sommen als 70 × 3 door omkering en analogie uitrekenen. 
 • Leren wat delen is: herhaald aftrekken en het :-teken koppelen aan deelverhalen (opdelen).  
 • Bovenaanzicht interpreteren en tekenen vanuit bepaald standpunt. 

 

Taal 

van impressie... 

 • kennismaken met het thema nacht 
 • nieuwe woorden leren rondom het thema nacht 
 • aan de slag gaan met geluiden 
 • verkennen van de gevoelswaarde van woorden 
 • kennismaken met rijmsoorten 

 

naar expressie... 

 • zelf een slot of een begin bij een verhaal maken 
 • zelf gedichten maken 

 

Spelling: 

 • Herhalen van woorden met twee categorieen 
 • leren schrijven van de klankgroepenwoorden met de verkorte klankgroepenkaart 
 • herhalen en uitbereiden van de ei-woorden 
 • leren schrijven van de hoofdletter bij aardrijkskundige namen 
 • herhalen van het woord van het uw-rijtje 
 • herhalen van het klankgroepenwoord met twee klankgroepen 
 • herhalen van het klankgroepenwoord met een lange klank aan het eind 
 • leren schrijven van woorden met -eren -elen -enen 
 • herhaling van de uitbereiding van de au-woorden 
 • herkennen van de hoofdletter.  

 Groetjes, juf Cynthia en juf Chrissy