Groep 5B

Leerkrachten: Chrissy van der Errelen (ma) en Thomas Bombosch (di t/m vr)

 

Gym: dinsdag en donderdag

Muziek: maandag

 

Klassenouders: Petra Jenssens (Isa Post)

AC-ouder: Pauline Braam-Luten (Olivier)

Luizenpluizer: 

BERICHTEN

01 jun 2019 - Juni
Hallo allemaal, 

mei is weer voorbij. Iedereen is op de foto gezet door de schoolfotograaf. Ook hebben we een hele leuke sportdag gehad met mooi weer. Alle sportieve hulpouders nog eens hartelijk bedankt voor jullie inzet. 

De groepen 5 zijn tijdelijk verhuisd naar de bovenste verdieping. We hopen op 24 juni weer terug te keren naar onze eigen opgeknapte lokalen.

 

In juni zijn er weer de cito toetsen. We beginnen in week 23 met de DMT (woordjes lezen) en in de weken 24 en 25 zijn er de cito toetsen voor rekenen, woordenschat, begrijpend lezen, AVI (technisch lezen) en spelling.

 

cito toetsen:

Houdt u er rekening mee dat we weer beginnen met de cito-toetsen. Het zou fijn zijn als uw kind goed uitgerust op school komt hiervoor.

 

 

 

Wat doen we in de klas de komende maand:

 

Rekenen

Toetsdoelen Blok 11:
*De kinderen kunnen optellingen aangeboden in een HTE-schema uitrekenen met overschrijdingen.

* De kinderen kunnen getallen t/m 10.000 globaal tellen, ordenen en lokaliseren en de getallen in woorden schrijven.

* De kinderen kunnen lengtes (omtrekken) meten en gebruiken millimeters en centimeters.

* De kinderen kunnen bedragen van het type EUR 23,75 samenstellen t/m EUR 100,-.

 

Nieuwe doelen Blok 11:

* De kinderen kunnen een route op een kaart bepalen, tekenen en beschrijven.

* De kinderen kunnen uit hun hoofd optellen en aftrekken t/m 1000.

* De kinderen kunnen informeel afronden op honderdtallen.

* De kinderen kunnen handig optellen en aftrekken in geldcontext.

* De kinderen kunnen een camping inrichten en daarbij rekening houden met noord, oost, zuid en west.

 

Taal

De doelen van het thema kunt u nog lezen in de maand mei. De kinderen zullen in juni het thema Geheimen verder afronden.

Daarna zullen we ons bezig houden met creatief schrijven. Dit kan op verschillende manieren:
* De kinderen leren hoe je een brief schrijft. 

* De kinderen leren hoe je een uitnodiging schrijft.

* De kinderen leren hoe je een verhaal schrijft.

* De kinderen leren hoe je een bladzijde uit een boek schrijft.

* De kinderen leren hoe je gedichten schrijft.

* De kinderen leren hoe je een klein boekje schrijft.

 

Spelling

We zijn aangekomen in de laatste twee blokken; Blok 9 en Blok 10.
In deze blokken komt de aangeboden stof van dit schooljaar nog een aan de orde. De categorieën, de werkwoorden en de grammatica wordt nog een herhaald.

Zo kunnen we bepaalde categorieën die de kinderen lastig vinden nog een herhalen. De volgende categorieën hebben we behandeld in groep 5:

Kilowoord

Komma-s-woord

Verkleinwoordje met etje

Centwoord

Komma-s-meervoud

Een woord met 4 categorieeën

Uitbreiding luchtwoord

Politiewoord

Colawoord

Uitbreiding achtervoegsel

Grondwoord + te, ste

Net als voorvoegsel

Tropisch-woord

Woord van het gids-rijtje

 

Met werkwoordspelling wordt het volgende herhaald:

Tegenwoordige tijd en verleden tijd

Verleden tijd van klankveranderende werkwoorden

Voltooide tijd

 

Met grammatica zullen we ons nog eens richten op het woordsoord, zinsdeel of leestekens:

Hoofdletter bij aardrijkskundige namen

Bijvoegelijk naamwoord

Persoonsvorm
Onderwerp
Hulpwerkwoord en voltooid deelwoord
Dubbele punt, aanhalingstekens en uitroeptekens

Voorzetsel