Groep 4B

Leerkrachten: Stefan Zandbergen (ma, di, woe) en Marjolein van Kooten (do, vrij)

 

Gym: meester Jimmy

 

Klassenouder: Anne Mieog (moeder Jan) Nannah Tak (moeder Elin)

AC-ouder: Nicole (moeder Maryse)

Luizenpluizer: Jessica de Lugt (moeder Fien) Nadia Oujamaa (moeder Zina)

 

 

 

BERICHTEN

27 mrt 2020 - Thuisonderwijs week 3
Weekschema week 3

 

maandag 30 maart

 

Rekenen:      Blok 7 les 5, taak 5b en eigen taken op je pc / tablet

Spelling:       Staal Spelling pc: oefenen spelling groep 4 opdr. spelling 1 en grammatica 1 

Taal:             werkblad 1

                    werkblad 6

                    Foto's bij werkblad 1

Estafette:     Hardop lezen oefeningen Vloeiend en VLot pagina 1en 2 en pagina 4

Lezen:          Hardop lezen 2x 15 minuten

 

dinsdag 31 maart

 

Rekenen:        werkblad doel 1

Spelling:         Staal Spelling pc: oefenen spelling groep 4 opdr. spelling 2/ grammatica 2 

Taal:               werkblad 2

Estafette:       Beste vriend les 2:leesboek en werkboek en lezen: Vloeiend en Vlot

                       Voor de Estafettelopers: blz 15

Lezen:            Hardop lezen 2x 15 minuten

 

woensdag 1 april

 

Rekenen:     werkblad doel 2

Spelling:      Staal Spelling pc: oefenen spelling groep 4 opdr. spelling 3 en grammatica 3 

Taal:            werkblad 3

Begr. Lzn.:   Leeslink werkblad blok 1 week 6 les 1

Lezen:          Hardop lezen 2x 15 minuten

 

donderdag 2 april

 

Rekenen:   oefenen digitaal klokkijken 20 minuten

                  oefenen tafel van 3 Gehaald? Dan oefen je met een andere tafel (15 minuten)

Spelling:    Staal Spelling op I-pad: oefenen spelling groep 4 opdracht ALLEEN spelling 3

Taal:          werkblad 4

Estafette:  les 3: leesboek en werkboek en lezen Vloeiend en Vlot

                  Voor de Estafettelopers: blz. 16

Lezen:       hardop lezen 2x 15 minuten

 

vrijdag 3 april

 

Rekenen:    oefenen met tafel van 3! Gelukt? Dan verder met andere tafel (15 minuten)

                   oefenen met digitaal klokkijken (20 minuten)

Spelling:     Staal Spelling op I-pad pc oefenen spelling groep 4 ALLEEN grammatica 4

Taal:           Schrijf het gedicht ‘Slaap als een reus’ zonder fouten over. 

                   Schrijf ook de naam van de dichter zonder fouten over. 

                   Controleer je werk. Zie. hier het werkblad

                   Hoe zou dat er uit zien (slaap als een reus van een roos)? 

                   Maak er een hele mooie tekening bij. 

Estafette:   Toepassingles 9

Lezen:         Hardop lezen 2x 15 minuten per dag

 

Lees je in de klas en/of thuis dagelijks RALFI-teksten? Hier vind je tekst 1 en tekst 2

 

Hier vind je het boekje Super-snel-sommen-maken-blok7

Iedere dag maak je een stukje, dus maandag dag 1, dinsdag dag 2 enz.

 

Voor de Estafettelopers: Hier vind je leesboekje: Beste Vriend

 

 


20 mrt 2020 - Thuisonderwijs week 2
weekschema week 2

 

Beste ouders, 

Op advies van ouders ook de weekplanning per dag!

De tekenodpracht Vincent van Gogh volgt z.s.m. Ik krijg keer op keer een foutmelding, ik los het op.

SZ  21-3

 

Maandag

 

Spelling:           Youtubefilmpje en werkblad 6.1.1.

Taal:                werkboek, werkblad

Estafette:         toepassingsles 7

rekenen:          Blok 7 les 1 op computer en youtubefilmpje

lezen:              2x 15 minuten

Tekenopdracht: Vincent Vincent van Gogh opdracht 1

 

Dinsdag

 

Spelling:           Youtubefilmpje 6.2.2. en werkblad 6.2.2.

Taal:                les 11

Leeslink:           werkblad  blok week 5 les 1

Rekenen:          Blok 7 les 2 op de pc en youtubefilmpje 

Lezen:              2x 15 minuten lezen

Tekenopdracht: Vincent van Gogh deel 1, ga er mee verder

 

Woensdag

 

Spelling:            Youtubefilmpje en werkblad 6.1.3

Taal:                  werkblad blz. 68 en 69

Rekenen:           blok 7 les 3 op pc en Youtubefilmpje

Estafette:          Toepassingsles 8

Lezen:              2x 15 minuten

Tekenopdracht:  Vincent van Gogh

 

Donderdag

 

Spelling:           Youtubefilmpje  en werkblad 6.1.4

Taal:                 Blz. 70 werkboek

Estafette:          Boekenopdracht

Rekenen:           Blok 7 les 4 en Youtubefilmpje

Lezen:               2x 15 minuten

Tekenen:           opdracht 1 Vincent van Gogh 

 

Vrijdag

 

Spelling:          Alleen dictee, zie Youtubefilmpje

Taal:               blz. 71 werkboek

Rekenen:        blok 7 les 5 ALLEEN TAAK 5A EN DAN JE EIGEN TAAK OP PC en Youtubefilmpje

Estafette:       Les 1 Beste vriend

Lezen:            2x 15 minuten lezen

tekenen:         Vincent van Gogh, graag een foto opsturen!

 

Per vak

 

Spelling

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag alleen een dictee

 

De lessen worden deels digitaal gegeven. Bekijk ons Youtube kanaal voor instructievideo's  

 

Estafette

maandag

woensdag

donderdag boekenopdracht

vrijdag

 

Leeslink

Dinsdag

 

Taal

maandag    les 10 werkboek werkblad les 10

dinsdag      les 11

woensdag   blz. 68 en 69 werkboek

donderdag  blz. 70

vrijdag       blz 71

 

Rekenen

De lessen voor rekenen worden digitaal gegeven.

Bij deze de link naar het Youtube kanaal

 

Tekenopdracht Vincent van Gogh opdracht 1 

 

Pluswerk voor taal

Werk je in de klas uit een plusboekje voor taal? Dan maak je deze week les 2, 5 en 6

 

Extra lezen voor thuis!

Lees je thuis en/of op school RALFI-teksten? Deze vind je hier

 

 

Graag ook oefenen met de tafel van 3 via www.tafeldiploma.nl

Laat uw kind de tafel van 3 meermaals opschrijven. Vraag gericht naar de tafelsommen, graag ook door elkaar. De kracht van de herhaling is hier van belang.

Ook deze website is interessant om tafels te oefenen: www.schooltv.nl/programma/fruit-op-tafel

 

Via thuis.basispoort.nl kunt u ook gebruik maken van Rekentuin. Mocht uw kind de toegangscode kwijt zijn? Laat het ons weten.

 

Op de website van meester Jeroen en meester Martijn vindt u instructiefilmpjes met m.b.t. Staal spelling. Alle spellingcategorieen komen aan de orde. Klik hier voor de website.

 

 

 

 


01 mrt 2020 - maart 2020
Preview foto Beste ouders en verzorgers,

 

We hopen dat iedereen heerlijk heeft genoten van deze voorjaarsvakantie. De kinderen hebben de afgelopen periode hard gewerkt en iedereen heeft zijn best gedaan. Vlak voor de voorjaarsvakantie hebben de groepen 4 nog een leuk uitstapje gemaakt naar het Museon en hebben ze een les gehad over "Laat je tanden zien". Ja en dan sta je soms oog in oog tegenover wilde dieren die in ons koude kikkerlandje niet eens voorkomen. De foto's van de kinderen van groep 4b zijn door meester Stefan via een social schools al eerder verstuurd.

 

De kinderen hebben allemaal een rapport meegekregen met een begeleidende brief voor uitleg van de scores. Vergeet niet de inschrijving van het ontwikkelingsgesprek.

 

Nu gaan we weer met frisse moed en met wat meer rust op dinsdag 3 maart beginnen. Wil iedereen a.u.b. het rapport weer na de vakantie weer meegeven aan uw kind? Dank u wel.

 

Ons volgende uitstapje is al snel!

groep 4b gaat op donderdag 5 maart naar het Gemeentemuseum. De les start aldaar om 9.15 uur en eindigt om 10:30 uur.

 

Hieronder vindt u de doelen van de verschillende vakken.

 

Begrijpend lezen

We werken met de methode Leeslink en in groep 4 zijn we bezig om de teksten a.d.h.v. een aantal stappen de teksten te begrijpen en te verwerken. Veel nieuwe woorden komen daarbij aan de orde en het uitbreiden van je woordenschat kan een rol spelen tot succes.

We werken met de volgende leesstrategieën:
Doelen bepalen
Voorspellen

Voorkennis ophalen

Herstellen

Vragen stellen

Visualiseren

Samenvatten

 

 

Rekendoelen blok 6 

Doel 1 

Het kind kan optellen t/m 100 met de basisstrategie: rijgen en herkent de ‘makkelijke’ optelsommen waarbij de eenheden niet over het tiental gaan. 

 

Doel 2: 

Het kind kent de strategieën: 1 × meer en 1 × minder. 

Page Break 

Doel 3: 

Het kind kent de strategie: halveren en herhaalt de strategieën: 1 × meer en 1 × minder. 

 

Doel 4: 

Het kind kan bij een getekend blokkenbouwsel de juiste gedraaide plattegrond vinden. 

 

Staal Spelling blok 5:

 • Klankgroepenwoord

Stap 1: verdelen in klangroepen

Stap 2: bepalen van de laatste klank

Stap 3: bepalen van de groep

Stap 4: bepalen wat je moet doen

 • Ei-plaat, de woorden op de ei-plaat worden uitgebreid. Naast de woorden die in de rap voorkomen staan er nog meer woorden op de plaat: aardbei, afscheid, beitel, eikel, eiland, fontein, keizer, leider, meisje, pleister, reiger, scheiding, scheidsrechter, steiger. Daarnaast zijn er ei-woorden die niet op de plaat te zien zijn, maar die wel bij de ei-plaat horen.
 • Achtervoegsel

Achtervoegsel –ig: ik hoor -ug, maar ik schrijf -ig.

Achtervoegsel –lijk. Ik hoor -luk, maar ik schrijf -lijk.

 • Langermaakwoord van het eind-b-rijtje, het langermaakwoord wordt uitgebreid met de eind-b. (Langermaakwoord van het eind-b-rijtje, dus langer maken. Ik hoor dat ik b moet schrijven.
  Rijtje: eb, heb, web, drab, krab, slab, kwab, rib, schub, schrob, Bob, Job, Rob
 • Afbouwen klankgroepenkaart
  Vanaf blok 5 leren de kinderen het klankgroepenwoord te verwoorden met de verkorte klankgroepenkaart. De letters zijn hierop niet meer zichtbaar. De kinderen denken ‘in hun hoofd’ aan de klanken en bepalen de juiste groep.

Grammatica

 • Hoofdletter, de hoofdletter staat aan het begin van de zin. Het eerste woord van de zin schrijf je met een hoofdletter. Hoofdletters schrijf je ook bij namen.

 

Herhaling van voorgaande weken:

Spellingsonderdelen/categorieën:

 • Hakwoord (Ik schrijf het woord zoals ik het hoor)
 • Speciaal hakwoord (Daar mag geen u tussen)
 • De ei-plaat en de au-plaat. (Staat op de ei-plaat, dus korte ei. Staat op de au-plaat dus atje-au)
 • Zingwoord (Net als bij ding-dong)
 • Luchtwoord (Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt)
 • Plankwoord (daar mag geen g tussen)
 • Eer-oor-eur-woord (ik schrijf ee, oo, eu)
 • Aai-ooi-oei-woord (ik hoor de j, maar ik schrijf de i)
 • Eeuw-ieuw-woord (Ik dank aan de u)
 • Langermaakwoord (Ik hoor een t aan het eind, dus langer maken. Ik hoor of ik d of t moet schrijven)
 • Voorvoegsel (Ik hoor de u, maar ik schrijf e)
 • Samenstelling (een woord dat uit twee of meer woorden bestaat. De woorden betekenen los van elkaar ook iets)
 • Verkleinwoord (Grondwoord is … Dat is een (categorie plus regel). Dan …. (-je/-tje/-pje) erachter. Ik hoor de u, maar ik schrijf de e.)
 • Woord van het uw-rijtje (Woord van het uw-rtje. Ik hoor de uu, maar ik schrijf de u.)
  Er is een groep woorden die anders geschreven moet worden dan zoals je het woord hoort. Bij –uw hoor je een lange klank, maar je moet een korte klank opschrijven. Dit is een inprentrijtje. Wanneer deze woorden langer gemaakt worden zijn het klankgroepenwoorden.
  Het inprentrijtje is: uw, duw, ruw, schuw, sluw, schaduw, waarschuw, zenuw, zwaluw.
 • Luchtwoord van het versje
  Het luchtwoord wordt uitgebreid met de woorden met ch. Om woorden zonder t maar mét ch te onthouden is er een versje:

Sippe Simon heeft weer pech.
Ach,
het is zo’n lekker joch.
Draait zich om en ,och, niet huilen.
Sippe Simon, lach nou toch.

 

 

Grammatica:

 • Werkwoord (Het werkwoord zegt wat een mens, dier of ding doet of wat er gebeurt.) (Het is een werkwoord, dus niet langermaken. Ik schrijf t.)