Groep 4B

Leerkrachten: Stefan Zandbergen (ma, di, woe) en Marjolein van Kooten (do, vrij)

 

Gym: meester Jimmy

 

Klassenouder: Anne Mieog (moeder Jan) Nannah Tak (moeder elin)

AC-ouder: in progress

Luizenpluizer: Mirjam Locadia (moeder Sara), Jessica de Lugt (moeder Fien) Nadia Oujamaa (moeder Zina)

 

 

 

BERICHTEN

01 dec 2019 - december
Preview foto Beste ouders en of verzorgers,

Lieve kinderen,

 

December is weer aangebroken en de kinderen genieten met volle teugen van deze gezellige feestmaand. We verheugen ons op de Sint en kijken uit naar de Kerstdagen en de Kerstvakantie!
Volverwachting klopt ons hart en we zingen en knutselen er vrolijk op los. Maar we zijn ook hard aan het werk hoor!

 

Hieronder vindt u de doelen van de volgende vakken.

 

Pluspunt

Blok 4 heeft de volgende doelen: 

Doel 1:

Optellen en aftrekken met tientallen vanaf een willekeurig getal op de getallenlijn t/m 100.

Doel 2:

Leren vermenigvuldigen en het begrip verkrijgen wat vermenigvuldigen is. Een basisvereiste is het herhaald kunnen optellen van getallen.

Doel 3:

Het vervolg van wat vermenigvuldigen is. Het optellen t/m 100 over het tiental.

Doel 4:

Het herkennen van bedragen t/m 100 Euro en het samenstellen met munten van 1 en 2 Euro en biljetten van 5, 10, 20 en 50. Het samenstellen van tientallen en eenheden.

 

Estafette lezen
We zijn allemaal in een nieuw schrift en boek begonnen en het heet Een munt voor een stunt.

De kinderen werken aan de volgende leesmoeilijkheden:

eenlettergrepige woorden met th- en wr-

tweelettergrepige woorden met -aai, -ooi, -oei

tweelettergrepige woorden eindigend op -end

tweelettergrepige woorden eindigend -ig, -lijk, -ing

tweelettergrepige woorden met stomme -e- in eerste lettergreep, maar niet met be-,ge-,ver-

tweelettergrepige woorden met -i- (uitspraak /ie/)

drielettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden

drielettergrepige woorden eindigend op -eren, elen, enen

drielettergrepige woorden eindigend op -ig, -lijk, -ing

woorden eindigend op -etje

 

We letten ook allemaal op ons leestempo!

 

Staal Taal

We beginnen aan het thema "Nodig". Ook de woorden van dit thema staan onder documenten.

Het doel van dit thema is:

Kinderen kunnen communiceren en informatie uitwisselen door spreken, luisteren en schrijven.

Kinderen kunnen voorwerpen en hulpmiddelen beschrijven.

Kinderen kunnen een voorwerp, dat zij echt niet kunnen missen, beschrijven, als afronding van dit thema.

We gaan van impressie, de themafilm Tessa en het spel : ik ga op reis en neem mee, via woordenschatoefeningen en taalverkenning, spreken, luisteren en schrijven naar expressie: een beschrijving maken van een onmisbaar voorwerp en publicatie daarvan op een tentoonstelling ( dit laatste pas in het nieuwe jaar!).

 

Staal Spelling

Staal Spelling blok 4:

Nieuwe categorieën:

 • Klangroepenwoord

Stap 1: verdelen in klankgroepen

Stap 2: bepalen van de laatste klank

Stap 3: bepalen van de groep

Stap 4: Bepalen wat je moet doen

 • Verkleinwoord (Grondwoord is … Dat is een (categorie plus regel). Dan …. (-je/-tje/-pje) erachter. Ik hoor de u, maar ik schrijf de e.)
 • Woord van het uw-rijtje (Woord van het uw-rtje. Ik hoor de uu, maar ik schrijf de u.)
  Er is een groep woorden die anders geschreven moet worden dan zoals je het woord hoort. Bij –uw hoor je een lange klank, maar je moet een korte klank opschrijven. Dit is een inprentrijtje. Wanneer deze woorden langer gemaakt worden zijn het klankgroepenwoorden.
  Het inprentrijtje is: uw, duw, ruw, schuw, sluw, schaduw, waarschuw, zenuw, zwaluw.
 • Luchtwoord van het versje
  Het luchtwoord wordt uitgebreid met de woorden met ch. Om woorden zonder t maar mét ch te onthouden is er een versje:

Sippe Simon heeft weer pech.
Ach,
het is zo’n lekker joch.
Draait zich om en ,och, niet huilen.
Sippe Simon, lach nou toch.

 • Afbouwen categoriekaart
  Vanaf blok 4 leren de kinderen een keer per week het dictee te schrijven zonder gebruik te maken van de categoriekaart. Ze denken ‘in hun hoofd’ aan de categorieën.

Grammatica
In dit blok wordt de term woordsoort geïntroduceerd en de eerste woordsoort aangeboden:

 • Werkwoord (Het werkwoord zegt wat een mens, dier of ding doet of wat er gebeurt.) (Het is een werkwoord, dus niet langermaken. Ik schrijf t.)

 

Herhaling van voorgaande weken:

Spellingsonderdelen/categorieën:

 • Hakwoord (Ik schrijf het woord zoals ik het hoor)
 • Speciaal hakwoord (Daar mag geen u tussen)
 • Ordening van letters
 • De ei-plaat en de au-plaat. (Staat op de ei-plaat, dus korte ei. Staat op de au-plaat dus atje-au)
 • Zingwoord (Net als bij ding-dong)
 • Luchtwoord (Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt)
 • Plankwoord (daar mag geen g tussen)
 • Eer-oor-eur-woord (ik schrijf ee, oo, eu)
 • Aai-ooi-oei-woord (ik hoor de j, maar ik schrijf de i)
 • Eeuw-ieuw-woord (Ik dank aan de u)
 • Langermaakwoord (Ik hoor een t aan het eind, dus langer maken. Ik hoor of ik d of t moet schrijven)
 • Voorvoegsel (Ik hoor de u, maar ik schrijf e)
 • Voorbereiding klankgroepenwoord
 • Samenstellen (een woord dat uit twee of meer woorden bestaat. De woorden betekenen los van elkaar ook iets)

31 okt 2019 - november
Preview foto Beste ouders en kinderen,

Oktober was een hele fijne schoolmaand met de KinderBoekenWeek, ouders die kwamen voorlezen, boekenmarkt en de Statenviering. De Statenviering vond plaats in de gymzaal: dit keer was het een voorleeswedstrijd tussen de juffen van de groepen 1 t/m 4! Juf Marjolein was de winnaar van de wedstrijd. Applaus!

Oktober was ook de maand van de ontwikkelingsgesprekken. Die zijn op een enkele na allemaal afgerond.

 

De kinderen kwamen heel uitgerust terug van de vakantie. Net als in het begin van het schooljaar komt juf Marthe (muziek, maandag) elke week met de kinderen zingen. Ze doet veel oefeningen met ritme en maakt een begin met het lezen van noten. Juf Marthe laat vaak mooie muziek horen waar we helemaal stil van worden en waar een leuk filmpje bij is.

 

Onze andere juf Marthe (handvaardigheid, vrijdag) heeft voor de vakantie met de kinderen een echte monsters gekleid. De kinderen gaan nu laten zien waar het monster thuis hoort. Daarvoor mogen ze een schoenendoos mee naar school brengen.

Na de herfstvakantie zijn we verder gegaan met het thema “Onderweg”  van taal. De woorden die daarbij horen staan op de website, net als de doelen voor taal, spelling en rekenen.

Met rekenen hebben we blok 2 bijna afgerond. In blok 3 (zie doelen hiernaast) waarin we gaan rekenen tot 100. We gaan ook klokkijken tot op een kwartier nauwkeurig. Een hele uitdaging!

In de loop van de maand treffen we de voorbereidingen voor de aankomst van de Sint. We houden iedereen op de hoogte van de plannen. Altijd een spannende en leuke tijd van het jaar om naar uit te kijken!

Hartelijke groet van meester Stefan en juf Marjolein