Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder jaar vragen wij uw aandacht voor de vrijwillige ouderbijdrage. Ons onderwijs is gratis, maar alle extra activiteiten (die het onderwijs net even interessanter maken) kosten wel geld. Dit bekostigen wij door een bijdrage aan ouders te vragen.

 

De Medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Statenkwartier heeft de ouderbijdrage dit schooljaar vastgesteld op €185,- euro per jaar. Dit bedrag is de resultante van de begroting en het aantal kinderen. Voor kinderen in groep 8 geldt een lagere bijdrage van €155,- euro (exclusief schoolreis).

 

 

Klik hier voor uitleg m.b.t. bovenstaande activiteiten;