Schoolvakanties

Vakantieregeling Lucas Onderwijs PO 2021?2023 gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk

 

De zomervakantie, kerstvakantie en e?e?n week meivakantie worden door het Ministerie van OCW centraal vastgesteld. Daarnaast hebben de basisscholen in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gezamenlijk een vakantieregeling vastgesteld.

 

Vakanties en vrije dagen 2021-2022

 

Eerste vrije dag 

Laatste vrije dag 

Studiedag

Maandag 20-09-2021

 

Prinsjesdag

Dinsdag 21-09-2021

 

Studiedag 

Vrijdag 15-10-2021

 

Herfstvakantie

Maandag 18-10-2021

Vrijdag 22-10-2021

Vrije middag Sinterklaas

Vrijdag 03-12-2021 vanaf 12.00

 

Kerstviering

Donderdag 23-12-2021 vanaf 12.00 +avond programma

 

Studiedag 

Vrijdag 24-12-2021

 

Kerstvakantie

Maandag 27-12-2021

Vrijdag 07-01-2022

Studiedag 

Vrijdag 25-02-2022

 

Voorjaarsvakantie

Maandag 28-02-2022

Vrijdag 04-03-2022

Studiedag 

Maandag 07-03-2022

 

Pasen

Vrijdag 15-04-2022

Maandag 18-04-2022

Meivakantie

Maandag 25-04-2022

Vrijdag 06-05-2022

Hemelvaart

Donderdag 26-05-2022

Vrijdag 27-05-2022

Tweede Pinksterdag

Maandag 06-06-2022

 

Studiedag 

Maandag 13-06-2022

Vrijdag middag zomerfeest

Vrijdag 01-07-2022 vanaf 12.00

 

Zomervakantie

Vrijdag 08-07-2022

Vrijdag 19-08-2022

 

Belangrijke data

 

 

Datum 

Informatieavond

06-09-2021

Controle gegevens groep 8 mee naar huis en inleveren op school

07-09-2021 en 11-09-2021

Kennismakingsgesprekken groepen 1 t/m 7 en voorlopig adviesgesprek groep 8

11-10-2021 t/m 14-10-2021

NIO ouderavond groep 8 + VO informatie groep 7 en 8

25-10-2021

NIO afname

03-11-2021

Tussentijdsrapport

26-11-2021

Adviesgesprekken groep 8

Januari 2022 

Aanmeldformulieren groep 8

Februari 2022

Rapport mee

24-02-2022 en 24-06-2022

Ontwikkelingsgesprekken

14-03-2022 t/m 17-03-2022

Eindtoets groep 8

April 2022

 

Activiteiten

 

 

Datum

Kinderpostzegels groep 7 en 8

29-09-2021 t/m 06-10-2021

Kinderboekenweek

06-10-2021 t/m 14-10-2021

Herfstwandeling

27-10-2021

Sinterklaas

03-12-2021 (alle kinderen om 12.00 uur vrij)

Kerst

23-12-2021 (tot 12.00 uur school + avondprogramma)

Informatiemiddag 1c

19-01-2022

Schoolfeest/disco

11-02-2022

Juffendag

23-03-2022

De grote rekendag

30-03-2022

Lentewandeling

06-04-2022

Paasfeest

14-04-2022

Schoolfotograaf

23-05-2022 en 25-05-2022

Kamp groep 8 

09-05-2022 t/m 13-05-2022

Sportdag

25-05-2022

Schoolreis (groep 1c is vrij)

03-06-2022

Zomerfeest

01-07-2022

Hindernis groep 2

04-07-2022

Afscheidsavond groep 8a 

04-07-2022

Afscheidsavond groep 8b 

05-07-2022

Kennismaking nieuwe groep 

07-07-2022

 

 Vakantieregeling 2022-2023

Let op: hier staan de studiedagen nog niet bij.