Schoolvakanties

Voor de actuele schoolvakanties verwijzen we u graag naar de website van de Gemeente Den Haag. Hier worden de schoolvakanties vermeld die dit schooljaar gelden voor onze school. Naast deze vakantie is de school ook gesloten op een aantal studiedagen. De data van deze dagen zijn vermeld in de agenda.

 

Vakanties

 

Eerste vrije dag

Laatste vrije dag

Prinsjesdag

maandag 16-09-2019

dinsdag 17-09-2019

Herfstvakantie

vrijdag 18-10-2019

vrijdag 25-10-2019

Vrije middag Sinterklaas

donderdag 05-12-2018 vanaf 12.00

 

Kerstvakantie

vrijdag 20-12-2018 

vrijdag 03-01-2020

Voorjaarsvakantie

vrijdag 21-02-2020

maandag 02-03-2020

Goede vrijdag/Pasen

vrijdag 10-04-2020

maandag 13-04-2020

Meivakantie

maandag 27-04-2020

vrijdag 08-05-2020

Hemelvaart

donderdag 21-05-2020

vrijdag 22-05-2020

Tweede Pinksterdag

maandag 01-06-2020

 

Vrijdag middag zomerfeest

vrijdag 10-07-2020 vanaf 12.00 uur

 

Zomervakantie

vrijdag 17-07-2020 vanaf 12.00 uur

vrijdag 28-08-2020

 

Belangrijke data

 

Datum

Informatieavond

09-09-2019

Kennismakingsgesprekken

07-10-2019 t/m 10-10-2019

Ontwikkelingsgesprekken

09-03-2020 t/m 12-03-2020

Rapport mee

20-02-2020 en 03-07-2020

NIO ouderavond groep 8 + VO informatie groep 7 en 8

04-11-2019

NIO afname

13-11-2019

Voorlopig advies gesprek 

12-11-2019 en 14-11-2019

Adviesgesprekken groep 8

28-01-2020 en 30-01-2020

OKR groep 8 mee naar huis en inleveren op school

02-09-2019 en 07-09-2019

Aanmeldformulieren groep 8

31-01-2020

Eindtoets groep 8

15-04-2020 en 16-04-2020

 

Activiteiten

 

Datum

Kinderpostzegelactie groep 7 en 8

25-09-2019 (12.00 vrij) t/m 02-10-2019

Kinderboekenweek

02-10-2019 t/m 11-10-2019

Statenviering

11-10-2019

Herfstwandeling kleuters

17-10-2019

Sinterklaas

05-12-2019 ( alle kinderen 12.00 uur vrij)

Kerst

19-12-2019 (12.00 vrij+avondprogramma)

Informatiemiddag 1c

15-01-2020

Kamp groep 8

06-01-2020 t/m 10-01-2020

Schoolfeest/disco

07-02-2020

Juffen- en meesterdag

18-03-2020

De grote rekendag

25-03-2020

Schoolfotograaf

02-04-2020 en 03-04-2020

Lentewandeling kleuters

22-04-2020

Paasfeest

08-04-2020

Sportdag

20-05-2020

Schoolreis (groep 1c is vrij)

29-06-2020

Zomerfeest

10-07-2020

Hindernis groep 2

13-07-2020

Afscheidsavond groep 8a

13-07-2020

Afscheidsavond groep 8b

14-07-2020

Kennismaking nieuwe groep

16-07-2020