Schoolvakanties

Voor de actuele schoolvakanties verwijzen we u graag naar de website van de Gemeente Den Haag. Hier worden de schoolvakanties vermeld die dit schooljaar gelden voor onze school. Naast deze vakantie is de school ook gesloten op een aantal studiedagen. De data van deze dagen zijn vermeld in de agenda.

 

Vakanties en vrije dagen

 

 

Eerste vrije dag 

Laatste vrije dag 

Studiedag

Maandag 20-09-2021

 

Prinsjesdag

Dinsdag 21-09-2021

 

Studiedag 

Vrijdag 15-10-2021

 

Herfstvakantie

Maandag 18-10-2021

Vrijdag 22-10-2021

Vrije middag Sinterklaas

Vrijdag 03-12-2021 vanaf 12.00

 

Kerstviering

Donderdag 23-12-2021 vanaf 12.00 +avond programma

 

Studiedag 

Vrijdag 24-12-2021

 

Kerstvakantie

Maandag 27-12-2021

Vrijdag 07-01-2022

Studiedag 

Vrijdag 25-02-2022

 

Voorjaarsvakantie

Maandag 28-02-2022

Vrijdag 04-03-2022

Studiedag 

Maandag 07-03-2022

 

Pasen

Vrijdag 15-04-2022

Maandag 18-04-2022

Meivakantie

Maandag 25-04-2022

Vrijdag 06-05-2022

Hemelvaart

Donderdag 26-05-2022

Vrijdag 27-05-2022

Tweede Pinksterdag

Maandag 06-06-2022

 

Studiedag 

Maandag 13-06-2022

Vrijdag middag zomerfeest

Vrijdag 01-07-2022 vanaf 12.00

 

Zomervakantie

Vrijdag 08-07-2022

Vrijdag 19-08-2022

 

Belangrijke data

 

 

Datum 

Informatieavond

06-09-2021

Controle gegevens groep 8 mee naar huis en inleveren op school

07-09-2021 en 11-09-2021

Kennismakingsgesprekken groepen 1 t/m 7 en voorlopig adviesgesprek groep 8

11-10-2021 t/m 14-10-2021

NIO ouderavond groep 8 + VO informatie groep 7 en 8

25-10-2021

NIO afname

03-11-2021

Tussentijdsrapport

26-11-2021

Adviesgesprekken groep 8

Januari 2022 

Aanmeldformulieren groep 8

Februari 2022

Rapport mee

24-02-2022 en 24-06-2022

Ontwikkelingsgesprekken

14-03-2022 t/m 17-03-2022

Eindtoets groep 8

April 2022

 

Activiteiten

 

 

Datum

Kinderpostzegels groep 7 en 8

29-09-2021 t/m 06-10-2021

Kinderboekenweek

06-10-2021 t/m 14-10-2021

Herfstwandeling

27-10-2021

Sinterklaas

03-12-2021 (alle kinderen om 12.00 uur vrij)

Kerst

23-12-2021 (tot 12.00 uur school + avondprogramma)

Informatiemiddag 1c

19-01-2022

Schoolfeest/disco

11-02-2022

Juffendag

23-03-2022

De grote rekendag

30-03-2022

Lentewandeling

06-04-2022

Paasfeest

14-04-2022

Schoolfotograaf

23-05-2022 en 25-05-2022

Kamp groep 8 

09-05-2022 t/m 13-05-2022

Sportdag

25-05-2022

Schoolreis (groep 1c is vrij)

03-06-2022

Zomerfeest

01-07-2022

Hindernis groep 2

04-07-2022

Afscheidsavond groep 8a 

04-07-2022

Afscheidsavond groep 8b 

05-07-2022

Kennismaking nieuwe groep 

07-07-2022