Aanmeldprocedure

Onderstaande tekst is voor kinderen geboren op of na 1 oktober 2015

 

Uw kind aanmelden bij een basisschool
Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meerdere scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 en gaan in vanaf 1 oktober 2018. 

Aanmelden vanaf drie jaar
Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun kind aan vanaf het moment dat hun zoon of dochter 3 jaar wordt. Deze verandering vindt plaats op basis van de Wet op het primair onderwijs en op basis van een evaluatie onder ouders en scholen. 

De nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool is als volgt:

Stap 1: Oriënteren
De eerste belangrijke stap is dat u zich oriënteert op de school of scholen waar uw belangstelling naar uitgaat. De website scholenwijzer.denhaag.nl geeft een overzicht van alle scholen in Den Haag en helpt u de juiste school te kiezen. U maakt een voorkeurslijst van scholen. Onze school heeft 1 keer per maand een rondleiding voor nieuwe ouders. Tijdens de rondleiding krijgt u informatie over de school en nemen we een kijkje in alle klassen. Klik hier voor rondleidingen.

Stap 2: Aanmelden 
Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u van de gemeente Den Haag het aanmeldformulier PO toegestuurd. Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind gaan aanmelden. Aanmelden bij een school voordat uw kind drie jaar is, is in de nieuwe aanmeldprocedure niet nodig en ook niet mogelijk. U gaat met het aanmeldformulier naar de school die uw voorkeur heeft en levert deze in.

Scholen met leerlingplafond
De meeste scholen in Den Haag hebben voldoende plaats voor alle kinderen die zich aanmelden. Een aantal scholen in Den Haag heeft een leerlingplafond. Zij krijgen meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn. Deze scholen werken met een maximum aantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting. Als de school van uw eerste voorkeur een school is met een maximum aantal plaatsen, dan is het belangrijk dat u zich aanmeldt in een aanmeldperiode en dat u verschillende scholen invult op het aanmeldformulier. In de brief die u van de gemeente ontvangt als uw kind bijna drie jaar is staat meer informatie over de aanmeldprocedure en de aanmeldperioden.

 

Onze school heeft een leerlingplafond. Wij plaatsen 56 kinderen per kalenderjaar. 

 

Meld uw kind aan in een aanmeldperiode
Voor kinderen geboren tussen 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016: u kunt uw kind aanmelden in één van de 4 aanmeldperioden nadat uw kind drie jaar is geworden:

  • 10 tot en met 21 december 2018
  • 18 tot en met 29 maart 2019
  • 17 tot en met 28 juni 2019
  • 16 tot en met 30 september 2019

    Let op: kinderen geboren na 28 juni tot en met 30 september 2016 kunnen zich alleen aanmelden tussen 16 en 30 september 2019.

Voorrangsregels
Scholen mogen werken met voorrangsregels. Scholen mogen zelf bepalen welke voorrangsregels ze hanteren en in welke volgorde.

 

Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

  • Broertjes en/of zusjes van reeds geplaatste leerlingen worden geplaatst mits ingeschreven conform de regeling;
  • Wij geven voorrang aan kinderen in het dichtstbijzijnde postcodegebied, namelijk Statenkwartier/Geuzenkwartier;
  • Kinderen van leerkrachten. 


De school bepaalt of u voldoet aan de voorrangsregels. Als u voldoet aan de voorrangsregel(s), dan krijgt u voorrang op de school. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan wordt er geloot. Als uw kind niet kan worden geplaatst op de school van uw eerste voorkeur, dan wordt gekeken of de school van uw tweede voorkeur plaats heeft voor uw kind, daarna naar de school van derde voorkeur enzovoorts. 

Binnen 6 weken (na een aanmeldperiode) ontvangt u bericht van de school waar u uw kind kunt inschrijven. Indien het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op basis van uw voorkeurslijst, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen en de wijze van (opnieuw) aanmelden. 

Stap 3: inschrijven
Als u bericht hebt ontvangen op welke school u uw kind kunt inschrijven, dan maakt u met die school een afspraak voor inschrijving. Als u en de school die inschrijving ondertekenen, dan weet u dat uw kind het volgende schooljaar een plekje heeft. 

Heeft uw kind specifieke ondersteuning nodig?
Als uw kind specifieke zorg nodig heeft, mag de school 4 weken extra de tijd voor nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden. 

Klik hier voor de nieuwe aanmeldprocedure in beeld.