Groep 8B

Leerkrachten: Kirsten van Os (ma t/m vr)

 

Gym: maandag & donderdag (meester Jimmy)

 

Klassenouder: Leonie (moeder Lucca)

AC-ouder:

Luizenpluizer: Debbie (moeder Tom)

 

 

BERICHTEN

28 aug 2019 - September
Preview foto Dag allemaal,

 

De zomervakantie zit er weer op! Hopelijk heeft iedereen genoten van de fijne vrije weken en is iedereen uitgerust om te beginnen aan groep 8: het laatste jaar van de basisschool!

 

In de eerste weken zullen we veel bezig zijn met sociale lessen (Vreedzame School) om ervoor te zorgen dat de groep nog hechter en socialer wordt. Daarna gaan we snel van start om de leerstof van groep 7 kort te herhalen en daarna te starten met de stof van groep 8.

 

Op maandag 9 september is de informatieavond. Hier zullen jullie alles horen over de gang van zaken in groep 8. Hopelijk zien we jullie dan allemaal! 

 

Tot maandag!

 

Juf Kirsten

 

 


01 jan 2019 - Oktober
Beste allemaal,

 

In september hebben we in de klas gewerkt aan groepsvorming. We hebben elkaar goed leren kennen en veel gesproken over hoe we met elkaar om willen gaan. Dit geldt voor zowel de echt wereld als online. De komende periode gaan we met de Vreedzame School werken aan hoe we zelf conflicten kunnen oplossen. 

 

Vanaf oktober loopt juf Lotte stage in groep 8B. Zij is iedere maandag aanwezig. Ook start in oktober de kinderboekenweek. 

Waar gaan we deze maand aan werken?

Rekenen

- cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, waarbij de sommen al onder elkaar worden aangeboden

- cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, waarbij de sommen zelf onder elkaar moeten worden gezet

- kommagetallen plaatsen op de getallenlijn, en optellen en aftrekken met (benoemde) kommagetallen

- vermenigvuldigen en delen met breuken en kommagetallen aangeboden in een context

- vermenigvuldigen en delen met breuken en kommagetallen

- opgaven met procenten aangeboden in een context uitrekenen

- eenvoudige doosjes en bakjes en de bijbehorende bouwplaat bij elkaar zoeken en in een simpel geval ontwerpen

 

Taal

van impressie.....

- kennismaken met het thema Televisie

- nieuwe woorden leren rond het thema Televisie

- verkennen van de invloed van televisie op ons taalgebruik

- bespreken welk programma bij welke doelgroep aansluit

- herschrijven van teksten naar de juiste doelgroep

....naar expressie

- zelf een bericht schrijven voor het Jeugdjournaal, waarbij je erop let of het nieuwswaarde heeft en aansluit bij de doelgroep

zelf dit bericht presenteren voor de camera alsof je presentator van het Jeugdjournaal bent

Spelling

lollywoord 
trema-e woord 
militairwoord 
koppelteken
trottoirwoord 
tussen-e 
trema-e meervoud 
leenwoorden 
verleden tijd van klankvast werkwoord
voltooide tijd van klankvast werkwoord

Zinsontleding: persoonsvorm - onderwerp - lijdend voorwerp - werkwoordelijk gezegde - persoonlijk voornaamwoord - bezittelijk voornaamwoord

 

Aardrijkskunde: De wereld

Natuur: Zintuigen

Geschiedenis: De tijd van regenten en vorsten; we werken hier projectmatig aan. 

 

Groetjes,

Juf Kirsten