Groep 8B

Leerkrachten: Kirsten van Os (ma t/m vr)

 

Gym: maandag & donderdag (meester Jimmy)

 

Klassenouder: Leonie (moeder Lucca)

AC-ouder:

Luizenpluizer: Debbie (moeder Tom)

 

 

BERICHTEN

01 dec 2019 - December
Hallo allemaal, 

De feestmaand van het jaar is weer aangebroken!

 

Vol verwachting klopt ons hart: alle kinderen zijn druk bezig met het afronden van hun surprises en mooie gedichten.

 

Er staat een bezoek op de planning aan Maris Belgisch park en het VCL.

 

We zullen een les bij het Museon bijwonen om ons voor te bereiden op de werkweek in januari.

 

Ook kerst wordt een gezellig feestje met een lekker diner in de klas. We gaan nog schaatsen met de klas op 17 december, kortom genoeg leuke dingen op de planning. Via Social schools houd ik u op de hoogte rond de feestelijke activiteiten in de klas. 
Ons reguliere programma gaat ondertussen ook gewoon door. 

 

We zijn in de klas bezig met:

 

Taal: Mysteries

van impressie....

- kennismaken met het thema Mysteries

- nieuwe woorden leren rond het thema

- verkennen van beeldspraak

- toepassen van beeldspraak

- gebruik van de directe rede

- aantekeningen maken voor een schrijfplan

....naar expressie

- zelf een mysterieus verhaal schrijven

- zelf een verhaal voorlezen

 

Rekenen

-  een combinatie van (eenvoudige) bewerkingen aangeboden in een (complexe) context uitvoeren

- eenvoudige berekeningen maken met percentages waarbij gegevens in tabellen en grafieken worden aangeboden

 

Spelling

- leren schrijven van het woord met onbeklemd meervoud (monniken, dreumesen, slimmeriken)

- herkennen van de bepaling van tijd

- leren herkennen van de 1e, 2e en 3e persoon enkelvoud

- leren herkennen van de 1e, 2e en 3e persoon meervoud

- herhalen van alle categorieën

 

Geschiedenis: Napoleon en Franse revolutie

 

Aardrijkskunde: Zuid-Amerika en Antartica

 

Natuur: Lucht

Groetjes en alvast fijne feestdagen,
Juf Kirsten


01 nov 2019 - November
Hoi allemaal!

 

De maand november is begonnen: een maand waarin veel staat te gebeuren. Zo krijgen de leerlingen hun voorlopige advies, wordt de NIO-toets afgenomen en starten we met het bezoeken van middelbare scholen. Op deze manier krijgen de kinderen een goede indruk van hoe het leven als middelbare scholier eruit komt te zien.

 

Dinsdag 5 november bezoek Segbroek van 12.45 t/m 14.40 uur. 
Kinderen blijven tussen de middag over op school. We bezoeken de locatie aan de Klaverstraat. We worden met de bus gebracht naar de locatie Klaverstraat. Kinderen zijn naar verwachting rond 15.20 uur weer terug op school.

 

Donderdag 7 november bezoek Populier van 13.30 t/m 15.30 uur. 

De leerlingen blijven op school over. We gaan te fiets naar de Populier. Alle leerlingen worden dus met hun fiets op school verwacht.

 

Woensdag 13 november Afname NIO-toets.
De toets wordt tussen 8.30 uur en 12.00 uur afgenomen. 

Maandag 18 november Lootjes trekken voor surprise. Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind een leuke surprise maakt voor een ander kind? Maximaal €7,50!

 

Donderdag 21 november: Bezoek Maris Houtrust, verdere informatie volgt. 

 

Vrijdag 22 november: Voorlichting door HML in de klas. 

 

Ook het normale programma gaat door in de klas. We werken aan het volgende:

Rekenen:

Blok 3 afmaken en starten met blok 4
- cijferend keersommen en deelsommen oplossen, ook kommagetallen (onder elkaar rekenen).

- inhoudsmaten en gewichtsmaten omzetten naar een andere maat (bijvoorbeeld van kilometer omzetten naar meter).

- schattende berekeningen maken

- optellen en aftrekken met breuken

 

Spelling:

- Latijns voorvoegsel

- Bepaling van plaats (Je vindt de beplaing van plaats door te vragen: waar+gezegde+onderwerp(+lijdend voorwerp))

- In dit blok worden voltooid deelwoorden aangeboden waar het voorvoegsel niet vooraan staat:

opgroeien - groeide op - opgegroeid

voorlezen - las voor - voorgelezen

inhalen - haalde in - ingehaald

 

Taal:
Van impressie

Kennismaken met het thema ruimte
Woordenschat uitbreiden
Leren wanneer vaktaal wordt gebruikt
Uitleggen hoe iets werkt

Informatieve tekst schrijven
Universele symbolen en tekeningen gebruiken
Praten over ruimte en ruimtevaart
Leren hoe je een handleiding schrijft

Naar expressie

Zelf een gebruiksaanwijzing schrijven
Zelf (mondeling) verslag doen

 

Wereld oriëntatie:

Aardrijkskunde: Noord-Amerika

Natuur: Thema water 
Geschiedenis: Burgers en Stoommachines

 

Liefs,

Juf Kirsten