Groep 7B

LeerkrachtenMerel le Poole (ma t/m wo) en Lizzy van der Maden (wo t/m vr)

 

Gym: maandag en vrijdag

Muziek: dinsdag

 

Klassenouder: Leonie (moeder van Lucca de Jong)

AC-ouder: Marrije (moeder van Britte)

Luizenpluizer: Sandra (moeder van Micky) en Debbie (moeder van Tom)

BERICHTEN

01 jun 2019 - Juni
Beste allemaal,

 

Wat vliegt de tijd voorbij! De laatste weken van school zijn aangebroken. Met alle feestdagen tussendoor komt de zomervakantie opeens wel heel snel in zicht.

 

Op 7 juni gaan we lekker het pinksterweekend in door te starten met het schoolreisje naar Snowworld! Na het pinksterweekend beginnen we aan de laatste CITO-toetsen van het jaar. Zorgen jullie allemaal dat je uitgerust naar school komt? We gaan er samen voor zorgen het beste uit jullie zelf te halen!

 

Wat gaan we nog meer leren in juni?

 

Rekenen blok 11: Betekenis geven aan grote getallen. Bewerkingen uitvoeren met hele getallen en kommagetallen. Percentages uitrekenen. Breuken omzetten in kommagetallen en omgekeerd. 

Taal blok 8 Geluk: In de themafilm bij dit blok vertelt Tjerk over een vrolijk gedicht waar een koffer vol geluk in voorkomt. We leren bij het onderdeel woordenschat woorden over geluk, we leren uitdrukkingen over geluk en over gedichten met een vaste en vrije vorm. We oefenen weer met het voeren van een denkgesprek en met gelukswensen. Bij het onderdeel schrijven leren we zelf een persoonlijke gelukswens te schrijven en een vrij gedicht over een kleur. Daarnaast gaan we een rondeel schrijven over geluk en deze ook publiceren. 

Spelling blok 9 en 10: Herhaling van het afgelopen schooljaar. 

Begrijpend lezen: Herkennen van verwijswoorden. Voorspellen waar een tekst over gaat. Feiten, meningen en argumenten. 

Vreedzaam: We gaan verder met het blok "We hebben hart voor elkaar". Herkennen en benoemen van gevoelens. 

Engels unit 6 Home: We ronden het laatste blok voor dit schooljaar af. Het thema is "Home". We leren o.a. antwoorden op een ja/nee- vraag, de bezittelijke voornaamwoorden my, your.

 

We gaan er nog even tegenaan en maken er een paar gezellige laatste weken van!

 

Liefs, juf Merel en juf Lizzy