Groep 7B

Leerkrachten: Wouter Schwake (ma t/m vr)

 

Gym: 

maandag: 11.00 uur

donderdag: 09.15 uur

 

Muziek:

dinsdag: 09.10 uur

 

Handvaardigheid:

Vrijdag: 10.30 uur

 

Klassenouder: Haya (moeder van Samuel) en Petra (moeder van Sarah) 

AC-ouder

Luizenpluizer: Marie Antoinette (moeder van Binq) en Minke (moeder van Hugo)

BERICHTEN

01 jan 2020 - Januari 2019
Beste ouders en leerlingen,

 

Wij willen iedereen nog een mooi en gezond 2020 toewensen! 

 

De komende maand gaan wij er weer flink tegenaan. De lesstof hebben we voor de helft af en half januari gaan we richting de Cito-toetsen. Zo staat ook de reguliere stof op het programma. Hieronder weer een overzicht met de stof die de komende periode aan bod komt.

Vanaf maandag 20 januari starten we met de Cito's en de laatste dag die hiervoor beschikbaaris is vrijdag 31 januari. We verdelen de toetsen natuurlijk over verschillende dagen.

 

Vanaf maandag 13 januari gaan we verder met de volgende presenties, namelijk de spreekbeurten. 

 

Wat gaan we deze maand leren?

 

Rekenen blok 6: Sneeuw en ijs is het thema van dit blok. We leren in dit blok wat een lijngrafiek is en hoe we informatie hieruit kunnen aflezen. 

Spelling blok 5: We leren wanneer we een koppelteken moeten gebruiken. De verleden en voltooide tijd van klankvaste werkwoorden met -zen en -ven (verhuisd, geverfd). 

Taal blok 5: Het nieuwe thema is Nederland. 

Begrijpend lezen: De lessen van begrijpend lezen sluiten iedere les aan bij de actualiteit. We halen kennis op en leren informatie voorspellen. We leren samenvatten en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. 

Natuur blok 2: Het lichaam staat in het nieuwe blok centraal. We leren bijvoorbeeld wat warmbloedige en koudbloedige dieren zijn, hoe dieren ademhalen en waarom planten zo belangrijk zijn. Daarnaast leren we hoe wij mensen ademhalen en hoe zuurstof en andere stoffen door je lichaam verspreid worden. In de laatste les staan ziekten en het voorkomen daarvan centraal. 

Blits: Thema 3 is 'Het museum'. We leren in dit o.a. thema het verschil tussen een mening en een feit, het bepalen van de conclusie van een tekst, de functie van reclameteksten en dar de informatie in reclame eenzijdig is. We herhalen het aflezen en invullen van grafieken en tabellen, het interpreteren van een tabel en grafiek en het gebruiken van het woordenboek. Verder leren we nog het onderscheiden en gebruiken van verschillende bronnen en het kennen en gebruiken van een inhoudsopgave en register. Ook het selecteren van een bron bij een vraag komt aan bod. 

Nieuw in dit blok is ook het lezen en interpreteren van cirkelgrafieken. We leren dat in een cirkelgrafiek verhoudingen getoond worden. Het woord segment leren we ook kennen. 

Vreedzame School: We starten met het volgende blok waarbij we gaan leren hoe we om moeten gaan met onze eigen gevoelens en die van anderen.

Engels unit 2: Het vierde thema heet 'asking the way'. Onderwerpen in de lessen zijn verdwalen, de weg vragen en de weg wijzen. We leren ook de richtingen aan te geven. Het werkwoord to go staat in dit blok centraal. We leren de tegenwoordige en verleden tijd van het werkwoord te gebruiken. Daarnaast leren we de juiste uitspraak van woorden met een /eei/ - klank, denk aan woorden als wait, railway en wail.

 

Fijne maand gewenst.

 

Groeten,

Meester Wouter