Groep 7B

Leerkrachten: Wouter Schwake (ma t/m vr)

 

Gym: 

maandag: 11.00 uur

donderdag: 09.15 uur

 

Muziek:

dinsdag: 09.10 uur

 

Handvaardigheid:

Vrijdag: 10.30 uur

 

Klassenouder: Haya (moeder van Samuel) en Petra (moeder van Sarah) 

AC-ouder

Luizenpluizer: Marie Antoinette (moeder van Binq) en Minke (moeder van Hugo)

BERICHTEN

01 dec 2019 - December 2019
Hallo allemaal,

 

Wat gaat het schooljaar hard! Het is inmiddels december en de feestdagen staan voor de deur. De school is mooi versierd en over een paar dagen zal ook in onze klas de kerstboom komen te staan. 

 

Woensdag 5 december helpt de klas Sinterklaas door elkaar mooie surprises te geven. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om hieraan te werken.

 

Wat gaan we de komende maand leren? 

 

  • Rekenen blok 4: sommen schatten en uitrekenen en gebruik van een rekenmachine, breuken omzetten in kommagetallen en andersom, procenten, procenten koppelen aan breuken en kommagetallen, gemiddelde snelheid berekenen uit een verhaaltje. Na de toets van Blok 4 wordt er een zogenoemde 'supertoets' afgenomen waarbij de lesstof van de eerste vier blokken wordt teruggevraagd.  
  • Taal blok 4: Thema is Flits en gaat over fotografie. Themafilm: kinderen gaan als verslaggever aan de slag, maar worden dan zelf het onderwerp van een reportage. Woordenschat: woorden over fotograferen. Taal verkennen: de functie van beelden en alinea's in teksten. Spreken en luisteren: beschrijven van een gebeurtenis en een denkgesprek voeren. Schrijven: een bijschrift bij een foto schrijven en een krantenartikel schrijven en publiceren. 
  • Spelling blok 4: Tremawoord, verleden tijd van klankvast werkwoord, voegwoord en lijdend voorwerp. 
  • Begrijpend lezen Leeslink blok 3: WH-vragen en plaatjes maken in je hoofd. 
  • Geschiedenis blok 3: Monniken en ridders
  • Natuur blok 3: Eten; dit hoofdstuk gaat over de verschillende klimaten en welk voedsel waar voorkomt. Verder hebben we het over de spijsvertering en het gebit. Als laatste gaan we het hebben over energie uit voedsel halen, calorieën en isolatie (kleding). 
  • Aardrijkskunde blok 3: West-Europa. Hierbij werken we ook aan onze topografische kennis.  
  • Blits studievaardigheden: kaartlezen, schema's, tabellen en grafieken.
  • Vreedzaam blok 3: we hebben oor voor elkaar.

Denk er nog aan dat op maandag 16 december het boekverslag moet worden ingeleverd.  

Fijne decembermaand! Daarna lekker vakantie!

 

Groetjes,

Meester Wouter