Groep 7A

Leerkrachten: Merel le Poole (di,wo) en Astrid de Graaff (ma,do,vr)

 

Gym: Meester Jimmy (maandag en donderdag)

 

Klassenouders: Audrey Wei-Yun (moeder van Sophia) en Yvette Akkerman-Brook (moeder van Yara)

AC-ouder: Jantien de Jonge (moeder van Lisa)

Luizenpluizers: Liesbeth Loonstra (moeder van Elise) en Sanja Taslaman (moeder van Sara)

 

 

BERICHTEN

01 jan 2020 - Januari
Beste ouders en leerlingen,

 

Wij willen iedereen nog een mooi en gezond 2020 toewensen! 

 

De komende maand gaan wij er weer flink tegenaan. De lesstof hebben we voor de helft af en half januari gaan we richting de Cito-toetsen. Zo staat ook de reguliere stof op het programma. Hieronder weer een overzicht met de stof die de komende periode aan bod komt.

Vanaf maandag 20 januari starten we met de Cito's en de laatste dag die hiervoor beschikbaar is, is vrijdag 31 januari. We verdelen de toetsen natuurlijk over verschillende dagen. Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is de school gesloten vanwege de geplande onderwijsstaking. 

 

Vanaf maandag 13 januari gaan we verder met de volgende presenties, namelijk de spreekbeurten. 

 

Wat gaan we deze maand leren?

 

Rekenen blok 5: Sneeuw en ijs is het thema van dit blok. We leren in dit blok wat een lijngrafiek is en hoe we informatie hieruit kunnen aflezen. 

Voordat we met Blok 5 beginnen nemen we een zogenoemde 'supertoets' af. Hierbij wordt alle lesstof van de eerste vier blokken teruggevraagd. Deze nemen we af voordat we starten met de Cito Rekenen/Wiskunde. 

Spelling blok 5: We leren wanneer we een koppelteken moeten gebruiken. De verleden en voltooide tijd van klankvaste werkwoorden met -zen en -ven (verhuisd, geverfd). 

Taal blok 5: Het nieuwe thema is Nederland. In dit thema gaan we 'van een impressie naar expressie'. We leren woorden over Nederland, we behandelen diaclecten in Nederland en de invloed van het Nederlands op andere talen, we onderhandelen over wat typisch Nederlandse dingen zijn en voeren een denkgesprek. Als laatste gaan we beeldend schrijven en maken we een schrijfplan voor een informatieve tekst over Nederland.  

Begrijpend lezen: De lessen van begrijpend lezen sluiten iedere les aan bij de actualiteit. We halen kennis op en leren informatie voorspellen. We leren samenvatten en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. 

Natuur blok 2: Het lichaam staat in het nieuwe blok centraal. We leren bijvoorbeeld wat warmbloedige en koudbloedige dieren zijn, hoe dieren ademhalen en waarom planten zo belangrijk zijn. Daarnaast leren we hoe wij mensen ademhalen en hoe zuurstof en andere stoffen door je lichaam verspreid worden. In de laatste les staan ziekten en het voorkomen daarvan centraal. 

Blits: Thema 3 is 'Het museum'. We leren in dit o.a. thema het verschil tussen een mening en een feit, het bepalen van de conclusie van een tekst, de functie van reclameteksten en dar de informatie in reclame eenzijdig is. We herhalen het aflezen en invullen van grafieken en tabellen, het interpreteren van een tabel en grafiek en het gebruiken van het woordenboek. Verder leren we nog het onderscheiden en gebruiken van verschillende bronnen en het kennen en gebruiken van een inhoudsopgave en register. Ook het selecteren van een bron bij een vraag komt aan bod. 

Nieuw in dit blok is ook het lezen en interpreteren van cirkelgrafieken. We leren dat in een cirkelgrafiek verhoudingen getoond worden. Het woord segment leren we ook kennen. 

Vreedzame School: We starten met het volgende blok waarbij we gaan leren hoe we om moeten gaan met onze eigen gevoelens en die van anderen.

Engels unit 2: Het tweede thema gaat over uiteten gaan. De leerlingen ontwerpen onder andere een menu. 

 

Fijne maand gewenst.

 

Groeten,

Juf Merel en juf Astrid