Groep 7A

Leerkrachten: Merel le Poole (ma,wo) en Astrid de Graaff (di,do,vr)

 

Gym: Meester Jimmy (maandag en vrijdag)

 

Klassenouders: Audrey Wei-Yun (moeder van Sophia) en Yvette Akkerman-Brook (moeder van Yara)

AC-ouder: nog niet bekend

Luizenpluizers: Liesbeth Loonstra (moeder van Elise) en Sanja Taslaman (moeder van Sara)

 

 

BERICHTEN

27 sep 2019 - Oktober
Preview foto Beste ouders en leerlingen uit groep 7A,

 

Er wordt hard gewerkt in groep 7A! We zijn druk bezig met alle vakken. Zo zijn we bij geschiedenis volop aan de slag met ons project over Hanzesteden. Bij aardrijkskunde leren we over Europa en bij natuur gaat het over voortplanting en kleurgebruik.

Ook de kinderboekenweek is in aantocht. Er komt een heuse kinderboekenmarkt en nog veel meer leuke en leerzame activiteiten rondom de kinderboekenweek.

Met handvaardigheid werken wij aan ons fantasiedier. Het dier hebben we eerst geschetst en inmiddels gekleid. Hierna gaan we ons dier nog verven. 

 

De juffen zijn druk bezig met alle kindgesprekken wat wij erg prettig vinden, want hierdoor leren wij de kinderen een beetje beter kennen. 

 

Het eerste uitstapje is ook al een feit. Via Social schools heeft u foto's ontvangen van onze les in het museon over hacken en robotica.

 

Mediatoren

Onze mediatoren worden door juf Chrissy opgeleid op de dinsdagen en zijn inmiddels geslaagd voor de opleiding.

 

Doelen voor de komende periode

Voor rekenen zijn gestart met een nieuwe app van Pluspunt. Het is voor een ieder even wennen. De eerste twee weken stonden in het teken van herhaling van de lesdoelen van groep 6 en inmiddels werken wij in Blok 1. In Blok 1 komen de volgende doelen aan bod:

Schattend vermenigvuldigen en delen in rekenverhalen

Kolomsgewijs en cijferend vermenigvuldigen

Kommagetallen t/m duizendsten vergelijken en ordenen (bijvoorbeeld op een getallenlijn)

Rekenen met lijndiagrammen (bijvoorbeeld temperaturen aflezen)

Beelddiagram aflezen en gebruiken

 

 • Rekendoelen blok 2
  Cijferend optellen en aftrekken toepassen in contexten met hele getallen en met kommagetallen met gelijke aantallen cijfers achter de komma tot ongeveer 10.000. 
  Eenvoudige percentages uitrekenen.
  Kommagetallen vermenigvuldigen met 10, 100 en 100 (met en zonder context) en eenvoudige vermenigvuldigingen van het type 4,50 : 0,15 aangeboden in een context uitrekenen.
  Gegeven lengtes op schaal omrekenen naar werkelijke lengte.
 • Taaldoelen blok 2:
  Themafilm: Een jongen ontdekt bij het maken van een stamboom wel heel opvallende gelijkenissen.
  Woordenschat: woorden over familie.
  Taal verkennen: Uitdrukkingen over familie en de herkomst van Nederlandse achternamen.
  Spreken en luisteren: De eigen familie beschrijven en een denkgesprek voeren.
  Schrijven: een familietraditie beschrijven en een verhaal schrijven aan de hand van foto's met bijschriften.
 • Spelling doelen Blok 2:
  Luchtwoord van het versje.
  Langermaakwoord
  Afbouwen klankgroepenkaart
  Herhalen werkwoordspelling tegenwoordige tijd
  Herhaling persoonsvorm en onderwerp 

De vreedzame school

Blok 2: We lossen conflicten zelf op
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leert groep 7 dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.

 

Wat belangrijk is:
- Hoe gaat groep 7 hiermee om?

- Hoe lost groep 7 een conflict op een positieve manier op? 

- Hoe zorgt groep 7 ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?

 

Het doel waar groep 7 aan gaat werken is om kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.

 

Verkiezing leerlingenraad
Kinderen mogen zich opgeven als kandidaat voor de leerlingenraadverkiezingen. De kinderen zijn al druk aan het actievoeren in de klas. Alle redenen waarom we op hen moeten stemmen worden zorgvuldig uitgewerkt op papier en er verschijnen steeds meer posters in de klas. In de groepen 6 t/m 8 wordt op vrijdag 4 oktober één leerling gekozen die de klas vertegenwoordigt in de leerlingenraad. En de winnaar is: Sophia! Van harte gefeliciteerd!

 

 

Met vriendelijke groet,

Merel en Astrid