Groep 6B

Leerkrachten: Romy Willemse (ma t/m vr)

 

Gym: Dinsdag en Vrijdag

 

Klassenouders: Arthur van de Graaf (Mae-lin)

AC-ouder

Luizenpluizer: Anouk van Nunen(Julia) en Mandy Meijer (Jenny)

 

 

BERICHTEN

01 okt 2019 - Oktober
Hallo allemaal, 

 

De eerste maand zit erop en beginnen aan oktober. Op 2 oktober begint de kinderenboeken week. De komende tijd zal dus veel in het teken staan van lezen. We beginnen woensdag met een boekenpraat. Iedereen mag zijn favoriete boek meenemen. De kinderen kunnen zich ook opgeven voor de voorleeswedstrijd en we houden een boekenmarkt voor het goede doel. 

Is er misschien nog een ouder die volgende week dinsdag zou willen voorlezen in de klas? 

 

Volgende week hebben we naast de voorleeswedstrijd ook de leerlingraadverkiezingen. De kinderen mogen voor de klas vertellen waarom zij in de leerlingraad zouden moeten en wij kiezen dan met elkaar 1 leerling uit. 

 

Onder het kopje 'documenten' staat het rooster voor de presentaties. Hier staat ook de uitleg bij. De informatie voor het werkstuk en de spreekbeurt ontvangen jullie later nog. Deze zullen pas gaan starten na de voorjaarsvakantie. 

 

Arthur van de graaf ( vader van Mae-lin) heeft zich opgegeven als contactouder. Heel fijn. Ik ben nu alleen nog op zoek naar een Activiteiten ouder. Wie zou dat dit jaar willen doen? 
Als je eerst meer informatie wilt over wat het precies is, kun je mij altijd even mailen hierover. 

Rekenen

Met rekenen zijn we bezig met blok 1. Hier hebben we binnenkort de toets van. De toets onderdelen zullen gaan over de stof van groep 5. We hebben in blok 1 ook nieuwe doelen geleerd. Hier gaan we het komende blok mee oefenen en deze zullen op de toets van blok 2 terug komen.

 

Daarnaast zijn we druk bezig met het oefenen van de tafels. Zouden jullie deze thuis ook met je kind kunnen oefenen? Bij documenten staan powerpointpresentaties. Als je deze afspeelt krijgen de kinderen de tafels op tempo door elkaar. Ze moeten ze zo snel kunnen opzeggen. 

 

 

De toetsdoelen van blok 2 ( geleerd in blok 1) :

 • Getallen tot 10.000 splitsen en samenstellen
 • Grote sommen ( zoals 1200+1300, 4500-1300, 4500:9 en 3x700) uitrekenen met behulp van de kleine som. ( 12+13, 45-13, 45:9 en 3x7)
 • We leren breukentaal en dat breuken ontstaan door eerlijk te delen
 • We leren klokkijken tot de minuut nauwkeurig op een klok met wijzer en op een digitale klok.

Nieuwe doelen blok 2 ( voor de toets van blok 3) :

 • Tellen t/m 10.000 met sprongen, op volgorde zetten en plaatsen en
  aflezen op de getallenlijn
 • Kolomsgewijs optellen van sommen als 368 + 257
 • Deel van een geheel bepalen en daarbij een passende breuknotatie
  maken
 • Via coördinaten een locatie op een kaart vinden en met een schaallijn
  werken.

 

Taal

Woordenschat: woorden over verzamelingen
Taal verkennen: we leren verzamelingen te ordenen en we leren het belang van titels, bijschriften en onderschriften
Spreken en luisteren: We leren samen te overleggen en we leren een denkgesprek te voeren
schrijven: we leren een voorwerp te beschrijven en we leren een korte informatieve tekst te schrijven

 

Aan het eind van dit hoofdstuk kunnen de kinderen een persoonlijk pronkstuk beschrijven en deze presenteren.

 

Spelling

In blok 2 herhalen we de spelling categorieën van groep 5.

Spelling:
- de au-plaat
- woorden van het gids rijtje
- woord van het uw- rijtje
- langermaakwoord

Werkwoordspelling:
- tegenwoordige tijd
- verleden tijd
- voltooide tijd
- verleden tijd van klank veranderend werkwoord

Woordsoorten:
- hulpwerkwoord
- voltooid deelwoord
- voorzetsel

Zinsdelen:
- persoonsvorm
- onderwerp

 

Aardrijkskunde

Het eerste blok van wereldzaken gaat over Nederland. 
- Nederland als waterland

- Wonen en werken in Nederland 

- Samenwerken in Nederland 

Topografie

De kinderen hebben voor het eerst topografie gehad. Ze vonden dit erg leuk. Ze krijgen binnenkort een oefenblad en antwoordenblad mee. Het is de bedoeling dat ze dit thuis gaan leren. In tegenstelling tot andere vakken wordt dit niet echt geoefend in de klas. Let op! De nummers/letters op de toets zijn anders. De kinderen moeten dus echt de plek leren en niet nummer 1 is Groningen. 

Natuur

Het eerste blok van natuurzaken gaat over zintuigen:

- Welke zintuigen er zijn

- wat dieren voelen en ruiken 

- Hoe geluid beweegt

- hoe echo's werken 

Geschiedenis

Met geschiedenis zijn we met het eerste project begonnen. Het thema is Rembrandt van Rijn. De kinderen zoeken informatie op over Rembrandt en maken uiteindelijk een vriendenboekje blz. over Rembrandt. 

 

Vreedzaam

We hebben blok 1 afgerond en gaan beginnen aan blok 2. '' We lossen zelf conflicten op''. 

Op de kletskaarten hieronder lees je wat we zoal bespreken in de klas. 

 

Blok 1

Blok 2