Groep 6B

Leerkrachten: Romy Willemse (ma t/m vr)

 

Gym: Dinsdag en Vrijdag

 

Klassenouders: Arthur van de Graaf (Mae-lin)

AC-ouder

Luizenpluizer: Anouk van Nunen(Julia) en Mandy Meijer (Jenny)

 

 

BERICHTEN

27 nov 2019 - December
Surprise:

Ik was er vanuit gegaan dat er naar alle klassen een mail uit was gegaan over de surprise. Dit was helaas niet geval, dus bij deze de belangrijke informatie.

Je koopt (een) cadeautje(s) ter waarde van € 7,50 en pakt dit in. Het ingepakte cadeautje stop je in een surprise. De surprise zelf pak je niet in. Zorg ervoor dat je niet alleen maar snoep geeft. Je kunt voor het maken van de surprise iets doen met de hobby van wie jij het lootje hebt getrokken. Je kunt bijvoorbeeld een voetbal maken, een hockeystick, een gitaar, een make-up tafel, het lievelingsboek etc. Je mag voor het maken van de surprise natuurlijk ook kiezen voor iets dat met Sinterklaas te maken heeft. Bijvoorbeeld een staf, een schoen, een schoorsteen. Natuurlijk mag iemand je helpen als je het moeilijk vindt.

Bij de surprise schrijf je een gedicht van minimaal 8 regels, waarbij:
- je iets persoonlijks vertelt over degene voor wie het cadeautje is,
- je iets vertelt over de surprise,
- of al een klein beetje verklapt wat er in de surprise zit.
Onder het gedicht moet je de naam van Sint of Piet schrijven en natuurlijk niet je eigen naam.

Je neemt de surprise mee op donderdag 5 december. Deze stop je in een vuilniszak. Het gedicht in een envelop (met naam voor wie het is) plak/doe/leg je op de surprise en niet op de zak! We halen namelijk eerst alle surprises uit de vuilniszak, zodat iedereen ze goed kan zien. Als er dan geen naam op de surprise zelf zit, weten we niet voor wie die is.

 

Toetsen:

Van een aantal ouders heb ik gehoord dat ze het aantal huiswerk wel erg veel vinden. We hebben op school de afspraak dat de kinderen niet meer dan twee ‘leer’ toetsen per week krijgen.

Voor Wereldzaken( Aardrijkskunde) en Natuurzaken ( natuur) krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis om te leren. Dit is eigenlijk alleen als herhaling van de stof. In de klas wordt de stof besproken en maken de kinderen de opdrachten. Deze worden later ook nog met ze besproken. Als de kinderen dus goed meedoen in de klas, zouden ze het al goed moeten kennen. We geven de samenvatting mee naar huis om alle begrippen nogmaals te kunnen herhalen.

Voor verkeer geldt eigenlijk hetzelfde. De stof wordt allemaal behandeld in de klas. Ze krijgen nadat we alles hebben behandeld de werkboekjes mee zodat ze de belangrijkste regels nogmaals kunnen herhalen thuis.

Bij taal leren de kinderen in week 1 en week 2 van het blok de woorden. We bespreken de betekenis van de woorden en ze maken hier oefeningen mee. In week 1,2 en 3 komen deze woorden regelmatig terug tijdens de lessen. Tijdens de weektaak kunnen de kinderen extra oefenen met de woorden. In week 4 is dan pas de toets. Ook voor taal zouden de kinderen dus al heel veel begrippen moeten kennen en is de woordenlijst leren alleen een laatste herhaling.

Topografie is eigenlijk het enige wat we niet echt heel goed behandelen in de klas. Ze mogen alle plaatsen opzoeken in de atlas en daarna bespreken we dit met elkaar. Bij Topografie wordt er dus wel verwacht dat de kinderen dit thuis leren.

 

Daarnaast willen we de kinderen laten wennen aan het maken/leren van huiswerk. Dit wordt in de hogere klassen namelijk alleen maar meer. Ik heb alle samenvatting van wereldzaken, topografie, natuurzaken en taal bij documenten gezet. Verkeer krijgen de kinderen mee naar huis als het boekje af is. Het is verder de verantwoordelijkheid van de kinderen om het huiswerk mee te nemen. Ik deel het altijd net voordat we naar huis gaat uit. Vaak benoem ik ook dat dit het enige blaadje is wat ze krijgen en dat ze er zelf voor moeten zorgen dat het thuis komt.

 

Automatiseren:

De plus, min en tafel sommen zijn bij een groot deel van de klas nog niet geautomatiseerd. Zo zijn er veel kinderen die de plus en min sommen tot 20 nog niet vlot genoeg beheersen. Dit horen zij eigenlijk in groep 4 al te kunnen. De tafels zijn bij het merendeel nog niet geautomatiseerd. Dit hadden ze in groep 5 al moeten kunnen. Automatiseren betekent dat de kinderen binnen 3 seconden het antwoord kunnen geven.

We zijn hier in de klas druk mee bezig. Elke dag maken ze op tijd zoveel mogelijk tafelsommen en plus of min sommen. Willen jullie thuis ook echt aan de slag met uw kind? Ik zal de kinderen 1x een leeg tafelblad meegeven. Hierop staan alle tafels. Ze zouden dit eigenlijk binnen 3 minuten moeten kunnen maken. Bij documenten staan ook Powerpoint presentaties van de tafels. Deze worden al afgespeeld op snelheid. Hiermee zouden jullie ook kunnen oefenen.

De kinderen krijgen ook hun tempotoets van de plus en min sommen mee naar huis zodat jullie het niveau van uw kind kunnen zien. Het zijn 40 sommen en ze moeten er 32 goed hebben gemaakt, dan beheersen ze de sommen voldoende. ( 36 sommen goed, voor een ‘goed’ )

 

Spelling:

Bij spelling worden er veel fouten gemaakt in de weetwoorden. Is een woord met een korte of lange ei/ij, s/z, v/f, woorden met een c ipv k/s enz. Deze wil ik de komende tijd extra gaan oefenen. De komende weken ga ik elke week één soort woorden centraal stellen. Komende week beginnen met we met ‘colawoorden’. (je hoort een k maar je schrijft een c) Aangezien we ook graag de woordleestoetsen willen verbeteren, wil ik dit graag combineren. De kinderen krijgen op vrijdag een blad met allemaal woorden mee. Deze kunnen ze thuis en op school oefenen om zo snel mogelijk te lezen. Hopelijk gaan de kinderen door de woorden vaak te lezen en tijdens de spellingslessen te schrijven sneller herkennen en zullen de resultaten omhoog gaan. Één keer per dag 1 min is al genoeg. 

 

In de klas:

We zitten midden in de leuke en drukke maanden. Rommelpiet is langs geweest, dinsdag 3 december hebben de kinderen pietengym en op 5 december komt sinterklaas hopelijk langs. Ik ben heel erg benieuwd naar alle surprises van de kinderen. Op woensdag 16 december gaan we met de klas schaatsen bij het kurhaus. De kinderen huren daar hun schaatsen. Naast al die leuke dingen zijn we ook nog hard aan het werk in de klas.

 

Taal:

Woordenschat: We leren begrippen die over het thema ‘ondergronds’ gaan.
Taal verkennen: We leren teksten scannen en bepalen of de tekst geschikt is.
Spreken/Luisteren: We leren informatie in te winnen en een denkgesprek voeren
Schrijven: We leren onderzoeksvragen te formuleren en een samenvatting te schrijven

Aan het einde van het blok kunnen wij ‘informatie inwinnen en publiceren over een zelf gekozen onderwerp’.

 

Spelling:

Spelling: Theewoord (woorden met th) en caféwoord (Franse leenwoorden met een é)

Werkwoordspelling: De stam + t

Grammatica: het voegwoord

Leestekens: het gebruik van een komma in de zin.

 

Rekenen:

Toetsdoelen blok 4:

- getallen afronden op 10-tallen, 100-tallen en 1000-tallen

- sommen als 92:4 uitrekenen, waarbij 92 gesplitst wordt in 80 en 12

- breuken aanvullen tot een hele

- rekenen met tijdsduur met uren en minuten. Bijv. het berekenen van de tijdsduur tussen 2 tijden

 

Nieuwe doelen in blok 4:

  • Cijferend rekenen ( onder elkaar optellen)
  • Breuken schattend plaatsen op de getallenlijn
  • De maten kilogram en gram gebruiken
  • De maten liter, deciliter, centiliter en milliliter gebruiken

- Januari
Hallo allemaal,

 

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2020! Hopelijk is iedereen het nieuwe jaar goed gestart en is iedereen een beetje bijgekomen van de drukke decembermaand.

We hebben de laatste weken voor de kerstvakantie in kerstsferen doorgebracht met veel geknutsel voor de kerstmarkt, oefenen voor ons optreden in de gymzaal en een gezellig kerstdiner in de klas. Ook hebben we geschaatst op het Kurhausplein. Dat was voor groep 6 de eerste keer, maar is bij ons op school inmiddels een traditie om in de week voor de kerstvakantie met de groepen 6,7 en 8 gezellig te gaan schaatsen om de vakantie in te luiden.

 

Nu komt er een drukke maand aan met de afname van de jaarlijkse Cito toetsen. We zullen deze maand weer de toetsen voor rekenen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezen afnemen. Ook gaan we vanaf 14 januari starten met alle boekbesprekingen. Hier heeft iedereen alle informatie al in het begin van het schooljaar over ontvangen. Ook zullen we na de kerstvakantie gaan plannen voor het werkstuk en de spreekbeurt. Dat hoort u dus later nog van ons.

 

Voor de vakantie was er rondom Sint en Kerst uiteraard ook veel tijd voor gezelligheid, maar deze maand gaan we weer hard aan de slag. Hieronder leest u waar we mee bezig zijn de komende periode.

 

Taal: thema=sport

We ronden het thema ondergronds af met de toets van de woordjes op maandag 13 januari. Daarna starten we met een nieuw thema over sport.

van impressie.....

- kennismaken met het thema

- nieuwe woorden leren rond het thema

- aan de slag met sporttaal

- luisteren naar sportverslagen

- een sport beschrijven aan de hand van wh-vragen

- feiten en meningen uit een sportverslag halen

- praten over een wereld zonder sport

- een beschrijving maken m.b.v. steekwoorden

.....naar expressie

- zelf een sprotverslag maken

- zelf een verslag presenhteren als echte sportverslaggevers

 

Rekenen: blok 5

We ronden blok 4 af en starten met het nieuwe blok.

Doel 1:

Je leert sommen als 463-248 kolomsgewijs aftrekken en je begrijpt wat je opschrijft

Doel 2:

Je kunt sommen als 423-248 kolomsgewijs aftrekken en je bergijpt wat je opschrijft

Doel 3:

Je leert breuken met elkaar vergelijken m.b.v. afbeeldingen en de getallenlijn

Doel 4:

Je leert tijden aflezen en aangeven op de seconde nauwkeurig

Je leert tijden omrekenen in minuten en seconden.

 

Spelling: we maken blok 4 af en starten met blok 5

- leren schrijven van het verkleinwoord met -aatje, -ootje, -uutje, -nkje

- leren schrijven van het cadeauwoord

- leren schrijven van het klankgroepenwoord

- herhalen van de tot nu toe aangeboden werkwoordspelling

- het bijvoeglijk naamwoord wordt uitgebreid met het stoffelijk bijvoeglijk anamwoord

- de persoonsvorm leren ze te vinden door de tijdproef (vraagproef is al bekend)

 

 

Ook oefenen we dagelijks het automatiseren van de tafels en de plus- en minsommen en het lezen van losse woordjes. Doet u dit thuis ook met uw kind?