Groep 6A

Leerkrachten: Yvonne Telgen (ma,do,vr) en Eveline Groen (di,wo) 

 

Gym: dinsdag 8.30 uur en vrijdag 10.15 uur

 

Klassenouders: Linda Velders (moeder van Sem)

AC-ouder

Luizenpluizers: Petra Guyt (moeder van Sanne), Saskia Tempelman (moeder van Marieke).

BERICHTEN

29 nov 2019 - december
DECEMBER

 

Hallo allemaal,

 

Hieronder leest u een en ander over de komende maand tot de kerstvakantie en wat andere belangrijke informatie over toetsen, automatiseren en lezen/spelling.

 

Toetsen:

In groep 6 hebben wij op school de afspraak dat de leerlingen maximaal 2 leertoetsen (huiswerk) per week meekrijgen. Deze worden 1 week van tevoren opgegeven, zodat er ruim de tijd is om dit thuis door te nemen. De ene week zullen er dus 2 leertoetsen zijn en de andere week misschien maar 1 of helemaal geen een.

 

Wij willen de leerlingen laten wennen aan het maken/leren van huiswerk. Dit wordt in de hogere klassen namelijk alleen maar meer. Dit doen wij ook om ze langzaam op het voortgezet onderwijs voor te bereiden.

 

Alle samenvatting van wereldzaken, topografie, natuurzaken en taal kunt u op de site van groep 6b terugvinden bij documenten, mocht het huiswerk thuis niet goed zijn aangekomen. Echter, ook dit, is een leerproces voor leerlingen om te zorgen dat ze hun huiswerk ook mee naar huis nemen als dit wordt uitgedeeld.

 

In de agenda op deze groepspagina kunt u terugvinden wanneer de toets is en we leren de leerlingen ook om dit op het blaadje zelf te noteren.

 

Automatiseren:

De plus-, min- en tafelsommen zijn bij een heel groot deel van de klas helaas nog niet of nog niet voldoende geautomatiseerd. Zo zijn er veel kinderen die de plus- en minsommen tot 10 en/of 20 nog niet vlot genoeg beheersen. Dit horen zij eigenlijk in groep 4 al te kunnen. De tafels zijn bij het merendeel ook nog niet geautomatiseerd. Dit hadden ze in groep 5 al moeten kunnen. Automatiseren betekent dat de kinderen binnen 3 seconden het antwoord kunnen geven. We zijn hier in de klas druk mee bezig. Elke dag maken ze op tijd zoveel mogelijk tafelsommen en plus- of minsommen.

Willen jullie hier thuis ook echt mee aan de slag gaan?

 

Wij zullen de leerlingen 1x een leeg tafelblad meegeven. Hierop staan alle tafels van 1 t/m 10. Ze zouden dit eigenlijk binnen 3 minuten moeten kunnen maken. Bij documenten op de site van groep 6b staan ook Powerpointpresentaties van de tafels. Deze worden al afgespeeld op snelheid. Hiermee zouden jullie ook kunnen oefenen.

De kinderen krijgen ook hun tempotoets van de plus- en minsommen mee naar huis zodat jullie het niveau van jullie kind kunnen zien. Het zijn 40 sommen en ze moeten er 32 goed hebben gemaakt, dan beheersen ze de sommen voldoende. (36 sommen goed, voor een ‘goed’ )

 

Spelling:

Bij spelling worden er veel fouten gemaakt in de weetwoorden. Is een woord met een korte of lange ei/ij, s/z, v/f, woorden met een c ipv k/s enz. Deze gaan we de komende tijd extra oefenen. De komende weken stellen we elke week één soort woorden centraal. Komende week beginnen met we met ‘colawoorden’(je hoort een k maar je schrijft een c). Aangezien we ook graag de woordleestoetsen willen verbeteren, gaan we beide zaken combineren. De kinderen krijgen op vrijdag een blad met allemaal woorden mee. Deze kunnen ze thuis en op school oefenen om zo snel mogelijk te lezen. Hopelijk gaan de kinderen door de woorden vaak te lezen en door deze tijdens spelling te schrijven sneller herkennen en zullen de resultaten omhoog gaan. Één keer per dag 1 min is al genoeg. 

 

In de klas:

We zitten midden in de leuke en drukke maanden. Rommelpiet is langs geweest, dinsdag 3 december hebben de kinderen Pietengym en op 5 december komt Sinterklaas hopelijk langs. Wij zijn heel erg benieuwd naar alle surprises van de kinderen. Op woensdag 16 december gaan we met de klas schaatsen bij het Kurhaus. De kinderen krijgen daar leenschaatsen, tenzij ze zelf ijshockey- of kunstschaatsen hebben. Informatie volgt nog via Social Schools. En tot slot vieren wij natuurlijk ook kerst. Ook hier volgt, na Sint, alle informatie nog over. Verder zijn we ook nog gewoon aan het werk in de klas. Hieronder leest u waar we mee bezig zijn de komende tijd:

 

Taal:

Woordenschat: We leren begrippen die over het thema ‘ondergronds’ gaan.
Taal verkennen: We leren teksten scannen en bepalen of de tekst geschikt is.
Spreken/Luisteren: We leren informatie in te winnen en een denkgesprek voeren
Schrijven: We leren onderzoeksvragen te formuleren en een samenvatting te schrijven

Aan het einde van het blok kunnen wij ‘informatie inwinnen en publiceren over een zelf gekozen onderwerp’.

 

Spelling:

Spelling: Theewoord (woorden met th) en caféwoord (Franse leenwoorden met een é)

Werkwoordspelling: De stam + t

Grammatica: het voegwoord

Leestekens: het gebruik van een komma in de zin.

 

Rekenen:

Toetsdoelen blok 4:

- getallen afronden op 10-tallen, 100-tallen en 1000-tallen

- sommen als 92:4 uitrekenen, waarbij 92 gesplitst wordt in 80 en 12

- breuken aanvullen tot een hele

- rekenen met tijdsduur met uren en minuten. Bijv. het berekenen van de tijdsduur tussen 2 tijden

 

Nieuwe doelen in blok 4:

  • Cijferend rekenen ( onder elkaar optellen)
  • Breuken schattend plaatsen op de getallenlijn
  • De maten kilogram en gram gebruiken
  • De maten liter, deciliter, centiliter en milliliter gebruiken

 

Groetjes,

Juf Yvonne en juf Astrid