Groep 6A

Leerkrachten: Yvonne Telgen (ma,do,vr) en Eveline Groen (di,wo) 

 

Gym: dinsdag 8.30 uur en vrijdag 10.15 uur

 

Klassenouders: Linda Velders (moeder van Sem)

AC-ouder

Luizenpluizers: Petra Guyt (moeder van Sanne), Saskia Tempelman (moeder van Marieke).

BERICHTEN

01 okt 2019 - oktober 2019
Hallo allemaal,

 

De eerste maand op school zit er alweer op. Wat vliegt de tijd. Inmiddels is de herfst begonnen en zijn wij druk met alle schoolse zaken. 

 

Zo heeft iedereen de data van het krantenartikel en de boekbespreking doorgekregen. We zijn met ons eerste project van geschiedenis begonnen, Rembrandt van Rijn. De eerste toets van taal is achter de rug. We zijn weer voor het eerst naar de schoolbieb geweest en we hebben met alle kinderen inmiddels een kindgesprek gevoerd. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van ons klasgenootje Nadia, omdat zij ging emigreren. We zijn ook nog steeds op zoek naar een activiteitenouder voor onze groep! Wie o wie meldt zich hiervoor?

 

Wat gaan we deze maand doen?

 

Woensdag 2 oktober start de kinderboekenweek. Tijdens deze week houden de kinderen een boekenpraatje over hun favoriete boek, ze mogen boeken verkopen tijdens de kleedjesmarkt, we gaan voorlezen aan groep 2 en we houden een voorleeswedstrijd (zie social schools voor alle informatie).

 

Ook hopen wij alle ouders te zien tijdens de startgesprekken in de week van 7 oktober. U heeft zich kunnen inschrijven via Social Schools.

 

Op maandag 14 oktober gaan wij naar Museum Bredius met de bus. Op deze dag moet iedereen overblijven, want we vertrekken al om 12.45 uur en we zijn waarschijnlijk na 15 uur pas terug op school, de les daar duurt nl. tot 14.45 uur.

 

Op vrijdag 18 oktober hebben de kinderen vrij, alle leerkrachten hebben dan een studiedag.

 

De week van 21 oktober is de herfstvakantie en daarna zit de maand er alweer bijna op.

 

In de klas zijn we naast al deze dingen natuurlijk ook gewoon bezig met rekenen, taal en spelling deze maand.

 

Wat leren we?

 

Taal: pronkstukken

van impressie....

 • kennismaken met het thema
 • nieuwe woorden leren rondom het thema
 • aan de slag met verzamelingen
 • ervaring opdoen met ordenen, groeperen en categoriseren
 • verkennen en gebruiken van titels en bijschriften

....naar expressie

 • zelf een voorwerp beschrijven
 • zelf een verhaal schrijven over verzamelaars en hun verzameling

Rekenen: afronden blok 1, start blok 2

 • tellen t/m 10.000 met sprongen van 1,10,100 en 1000 en getallen op volgorde zetten
 • getallen t/m 10.000 schattend plaatsen en aflezen op de getallenlijn
 • kolomsgewijs optellen van sommen zoals 368+257
 • deel van het geheel bepalen en daarbij passende breukennotatie maken
 • via coördinaten een locatie op een kaart vinden
 • een lengte van een route berekenen m.b.v. een kaart en een schaallijn

Spelling: blok 2

 • au-plaat, woorden van het gids-rijtje en uw-rijtje, langermaakwoord met -heid en -teit
 • werkwoordspelling: tegenwoordige, verleden en voltooide tijd en de verleden tijd van klankveranderende werkwoorden.
 • woordsoorten: samenstelling, werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord, enkelvoud, meervoud, bijvoeglijk naamwoord
 • zinsdelen: persoonsvorm en onderwerp
 • leestekens: hoofdletter, vraagteken, dubbele punt, aanhalingstekens, uitroepteken.

De Vreedzame School

Blok 2: We lossen conflicten zelf op. Ze leren hoe ze zelf, zonder hulp van de leerkracht, conflicten constructief op kunnen lossen.

 

Er wordt dit blok gesproken over:

- het verschil tussen een conflict en geweld en wat de relatie is tussen geweld en pijn?

- dat je bij een conflict het best de gele pet op kunt zetten om zo geweld te voorkomen en conflicten beter op te lossen.

- wat de voordelen en nadelen zijn van verschillende manieren van conflictoplossing

- win-win oplossingen 

- wat de oorzaken van veel voorkkomende conflicten zijn in onze groep

En we oefenen met het stappenplan "PRAAT HET UIT"

U kunt thuis d.m.v. de toegevoegde kletskaarten hieronder met uw kind praten over dit blok van De Vreedzame School.

 

kletskaarten groep 6

 

Met vriendelijke groet,

 

Eveline en Yvonne