Groep 5A

Leerkrachten: Thomas Bombosch(ma t/m do) en Merel le Poole (vr) 

 

Gym: dinsdag (10.15 uur) en vrijdag (08.30 uur) door meester Jimmy 

 

Klassenouders: Sabine (moeder van Charlie) en Katrien (moeder van Guusje)

AC-ouder

Luizenpluizer: Sonja (moeder van Stella) en Nicole (moeder van Amelie)

BERICHTEN

01 dec 2019 - December
Hallo allemaal,

De drukke decembermaand komt er weer aan. Op 5 december vieren we het Sinterklaasfeest in de klas en zijn de kinderen om 12.00 uur vrij. In groep 5 maken de kinderen voor het eerst een surprise voor elkaar. Op 20 december vieren we het kerstfeest. Meer informatie hierover volgt. Naast de feesten zijn we natuurlijk ook nog hard aan het werk in de klas.

Wat doen we de komende maand:

 

Rekenen blok 3:

 • Optellen tot en met 1000 met de strategie: rijgen en via de kleine som
 • Beheersen van de basisstrategie splitsen bij het uitrekenen van sommen als 3 × 14
 • Een verhaal bedenken bij een deelsom met rest en begrijpen dat delen herhaald aftrekken is
 • Tijd aflezen van een analoge en digitale klok bij 5 en 10 minuten over het uur

 

Rekenen blok 4:

 • Aftrekken tot en met 1000 met de strategie: rijgen en via de kleine som
 • Beheersen van de basisstrategie splitsen bij het uitrekenen van sommen als 4 × 67
 • Een deelsom weergeven op de getallenlijn: zonder en met rest
 • Werken met bedragen tot en met 100 euro met euroteken en een komma

 

Taal Blok 4, Dierentuin:

van impressie....

 • kennismaken met het thema dierentuin.
 • nieuwe woorden leren rond het thema dierentuin.
 • aan de slag gaan met informatieborden over dieren.
 • ontdekken hoe een schriftelijke reactie (brief) op een oproep in elkaar zit.

 naar expressie....

 • zelf je favoriete dier aanprijzen.
 • zelf je favoriete dier presenteren.

 

Spelling blok 4:

 • leren schrijven van het komma-s-woord.
 • leren schrijven van het klankgroepenwoord zonder de klankgroepenkaart.
 • leren schrijven van het dictee zonder categoriekaart.
 • herkennen van de persoonsvorm.
 • leren schrijven van het verkleinwoord met -etje.
 • herkennen van de tegenwoordige tijd en de verleden tijd.

 

 

Vreedzame school blok 4, We hebben hart voor elkaar

 • Herkennen en benoemen van gevoelens
 • Gevoelens overbrengen
 • Omgaan met boosheid
 • Opkomen voor elkaar
 • Lootjes en cadeautjes
 • Gymles bedenken

 

 

Geschiedenis Project Romeinen:

Werken aan samenwerkopdrachten rond de onderwerpen:

 • Het Romeinse rijk
 • Romeinen in Nederland.

 

Natuur  thema 2 Het Lichaam

 • Allemaal beestjes
 • Jouw lichaam
 • Machines voor spierkracht

01 nov 2019 - november
 

Hallo allemaal,

We hopen dat iedereen een heerlijke herfstvakantie heeft gehad en weer met veel plezier is begonnen aan de 2e periode van het schooljaar!

Wat is deze periode toch leuk! Sinterklaas komt aan en daarna maken we het gezellig met de kerstboom. Toch moeten we ook hard werken, want na de kerstvakantie komen de CITO’s er weer aan.

Wat gaan we in november leren?

Rekenen blok 2:

 • Doel 1: Getallen plaatsen en aflezen op streepjes, lege getallenlijn t/m 1000.
 • Doel 2: 3 x 70 en 70 x 3 uitrekenen door omkering en naar analogie.
 • Doel 3: Begripsvorming delen 1.
 • Doel 4: Kijklijnen, standpunten en bovenaanzichten.

Taal blok 3 Eskimo’s:

 • Woordenschat: Woorden over Eskimo’s.
 • Taal verkennen: Inuktitut en gesloten vragen.
 • Spreken en luisteren: Beschrijving geven en een denkgesprek voeren.
 • Schrijven: Beschrijvingen geven.

Spelling blok 3:

 • Klankgroepenwoord van de a-lijst.
 • Één woord met drie categorieën.
 • Kilowoord
 • Bijvoeglijk naamwoord

Begrijpend lezen blok 1:

 • Woordkennis ophalen
 • Herstellen
 • Vragen stellen
 • Visualiseren

 

Aardrijkskunde blok 1 “de wijk”:

 • In de buurt
 • Werkers in de buurt
 • Water, gas en stroom

 

Vreedzame School blok 2 “we lossen conflicten zelf op”

 • Conflicten
 • Hoe reageer ik op conflicten?
 • Een voornemen
 • Win-win oplossingen
 • Het loopt uit de hand
 • Stappenplan praat het uit

Vreedzame school blok 3 “we hebben oor voor elkaar”

 • Ze ben je duidelijk
 • Misverstand
 • Gezichtspunt
 • Kan ik je overtuigen?
 • Luisteren en vragen stellen
 • We hebben oor voor elkaar

Naast al het harde werken gaan we ook nog naar het Museon! Een les over archeologie!

En komen de Sint en zijn Pieten ook weer aan in Nederland! Het mooiste feest van het jaar gaat weer beginnen! In groep 5 gaan we dit jaar surprises doen. Daar krijgen jullie t.z.t. meer informatie over.

Het gaat weer een mooie maand worden!


01 sep 2019 - september
Hallo allemaal,

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad! Wij in ieder geval wel! We beginnen weer met heel veel plezier aan het nieuwe schooljaar!

Groep 5 is het eerste jaar van de bovenbouw en dat betekent dat we andere pauzetijden hebben. We eten van 12.30 tot 13.00 uur en van 13.00 tot 13.30 uur spelen we buiten.

Wat gaan we de komende tijd leren?

Rekenen: Voor rekenen starten we met de vernieuwde versie van Pluspunt met het instap blok.

 • Telrij t/m 1000
  • Tellen met sprongen van 1, 10 en 100
  • Ordenen van getallen t/m 1000
 • Optellen en aftrekken t/m 100
  • Rijgen en aanvullen
  • Rijgen met te veel
 • Tafels automatiseren
  • Tafelsommen binnen 3 seconden
 • Digitale klok
  • Hele en halve uren
  • Kwartieren

Spelling: We beginnen met herhaling van de stof uit groep 4.

 • Ordenen van de letters
 • Ei-plaat
 • Au-plaat
 • luchtwoord van het versje
 • Samenstelling
 • Werkwoord
 • Hoofdletter
 • Vraagteken

Taal thema “ziekenhuis”:

 • Woordenschat: woorden over het ziekenhuis
 • Taal verkennen: taalconversaties bij beroepen en de clou van moppen en cartoons ontdekken
 • Spreken en luisteren: aanwijzingen geven en een denkgesprek voeren
 • Schrijven: een dagverslag maken en een informatief antwoord schrijven

Natuurlijk hebben we dit jaar nog meer vakken, nl. begrijpend lezen, Engels, geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, technisch lezen en studerend leren. Daar gaan we ook de eerste weken mee aan de slag.

Voor muziek hebben we juf Marthe op maandagochtend. Voor handvaardigheid een andere juf Marthe op donderdagochtend en meester Jimmy geeft op dinsdag- en vrijdagochtend gym.

Wij hebben er dit schooljaar weer heel veel zin in en hopen jullie ook!

 

Groetjes, meester Thomas en juf Merel.