Groep 5A

Leerkrachten: Thomas Bombosch(ma t/m do) en Merel le Poole (vr) 

 

Gym: dinsdag (10.15 uur) en vrijdag (08.30 uur) door meester Jimmy 

 

Klassenouders: Sabine (moeder van Charlie) en Katrien (moeder van Guusje)

AC-ouder

Luizenpluizer: Sonja (moeder van Stella) en Nicole (moeder van Amelie)

BERICHTEN

01 okt 2019 - oktober
Hallo allemaal,

 

De eerste weken zitten erop en we hebben de eerste toetsen ook al gemaakt. De kinderen hebben naast de bekende vakken, kennis gemaakt met de nieuwe vakken Blits (studievaardigheden) en geschiedenis in projectvorm.

 

Woensdag 2 oktober start de kinderboekenweek met het thema ‘Reis mee’. Er zijn dit jaar veel activiteiten rond de kinderboekenweek, waaronder een boekenmarkt, voorlezen aan de onderbouw en een voorleeswedstrijd. Dinsdag 8 oktober mogen er ouders komen voorlezen in de klas. Alle informatie over de kinderboekenweek vindt u op social schools.  

 

Verder zijn er, de komende maand, de eerste oudergesprekken en ook de eerste vakantie. De herfstvakantie begint voor de kinderen op 18-10 vanwege een studiedag op de 18e.

 

Wat doen we de komende tijd in de klas: 

 

Rekenen

 

Blok 1

 • Getallen tot en met 1000 splitsen in en samenstellen met honderdtallen, tientallen en eenheden.
 • Bepalen tussen welke honderdtallen een getal ligt en getallen tot en met  1000 op volgorde zetten
 • Memoriseren van de tafels: gelijk de uitkomst weten.
 • Tijd leren aflezen van digitale klok bij hele en halve uren en bij kwartieren

 

Blok 2

 • Getallen tot en met 1000 schattend plaatsen en aflezen op de streepjesgetallenlijn.
 • Sommen als 3 × 70 naar analogie van 3 × 7 (10 × zoveel) uitrekenen en dit ook begrijpen en sommen als 70 × 3 door omkering en analogie uitrekenen.
 • Leren wat delen is: herhaald aftrekken en het :-teken koppelen aan deelverhalen (opdelen).
 • Bovenaanzicht interpreteren en tekenen vanuit bepaald standpunt.

 

Taal

 

van impressie...

 • kennismaken met het thema nacht
 • nieuwe woorden leren rondom het thema nacht
 • aan de slag gaan met geluiden
 • verkennen van de gevoelswaarde van woorden
 • kennismaken met rijmsoorten

 

naar expressie...

 • zelf een slot of een begin bij een verhaal maken
 • zelf gedichten maken

 

Spelling:

 

 • Herhalen van woorden met twee categorieen
 • leren schrijven van de klankgroepenwoorden met de verkorte klankgroepenkaart
 • herhalen en uitbereiden van de ei-woorden
 • leren schrijven van de hoofdletter bij aardrijkskundige namen
 • herhalen van het woord van het uw-rijtje
 • herhalen van het klankgroepenwoord met twee klankgroepen
 • herhalen van het klankgroepenwoord met een lange klank aan het eind
 • leren schrijven van woorden met -eren -elen -enen
 • herhaling van de uitbereiding van de au-woorden
 • herkennen van de hoofdletter. 

01 sep 2019 - september
Hallo allemaal,

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad! Wij in ieder geval wel! We beginnen weer met heel veel plezier aan het nieuwe schooljaar!

Groep 5 is het eerste jaar van de bovenbouw en dat betekent dat we andere pauzetijden hebben. We eten van 12.30 tot 13.00 uur en van 13.00 tot 13.30 uur spelen we buiten.

Wat gaan we de komende tijd leren?

Rekenen: Voor rekenen starten we met de vernieuwde versie van Pluspunt met het instap blok.

 • Telrij t/m 1000
  • Tellen met sprongen van 1, 10 en 100
  • Ordenen van getallen t/m 1000
 • Optellen en aftrekken t/m 100
  • Rijgen en aanvullen
  • Rijgen met te veel
 • Tafels automatiseren
  • Tafelsommen binnen 3 seconden
 • Digitale klok
  • Hele en halve uren
  • Kwartieren

Spelling: We beginnen met herhaling van de stof uit groep 4.

 • Ordenen van de letters
 • Ei-plaat
 • Au-plaat
 • luchtwoord van het versje
 • Samenstelling
 • Werkwoord
 • Hoofdletter
 • Vraagteken

Taal thema “ziekenhuis”:

 • Woordenschat: woorden over het ziekenhuis
 • Taal verkennen: taalconversaties bij beroepen en de clou van moppen en cartoons ontdekken
 • Spreken en luisteren: aanwijzingen geven en een denkgesprek voeren
 • Schrijven: een dagverslag maken en een informatief antwoord schrijven

Natuurlijk hebben we dit jaar nog meer vakken, nl. begrijpend lezen, Engels, geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, technisch lezen en studerend leren. Daar gaan we ook de eerste weken mee aan de slag.

Voor muziek hebben we juf Marthe op maandagochtend. Voor handvaardigheid een andere juf Marthe op donderdagochtend en meester Jimmy geeft op dinsdag- en vrijdagochtend gym.

Wij hebben er dit schooljaar weer heel veel zin in en hopen jullie ook!

 

Groetjes, meester Thomas en juf Merel.