Groep 5A

Leerkrachten: Thomas Bombosch(ma t/m do) en Merel le Poole (vr) 

 

Gym: dinsdag (10.15 uur) en vrijdag (08.30 uur) door meester Jimmy 

 

Klassenouders: Sabine (moeder van Charlie) en Katrien (moeder van Guusje)

AC-ouder

Luizenpluizer: Sonja (moeder van Stella) en Nicole (moeder van Amelie)

BERICHTEN

01 jan 2020 - januari

Hallo allemaal,

Allereest de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! We hopen ook dat iedereen fijne kerstdagen heeft gehad en lekker aan het genieten is van de vakantie!

Januari is altijd een drukke maand zo net na de feestdagen! We moeten meteen goed aan de bak en de CITO toetsen komen er aan.

Wat gaan we leren deze maand?

Rekenen blok 5: Optellen en aftrekken, optel- en aftreksommen t/m 1000 uitrekenen in maximaal 2 en 3 sprongen. Vermenigvuldigen en delen, begrijpen waarom je een deelsom mag uitrekenen met een keersom en kunnen dat ook. Tijd, analoge en digitale klok aflezen en bepalen voor en over een half uur.

Taal blok 5 “Noodweer”: Woordenschat, woorden over noodweer. Taal verkennen, de overtreffende trap en taalconventies over weer. Spreken en luisteren, argumenten bij een mening en een denkgesprek voeren. Schrijven, gebruik van steekwoorden en beschrijving van weer.

Spelling blok 4: Komma s woord. Verkleinwoord met –etje. Ei-plaat. Tegenwoordige en verleden tijd. Persoonsvorm.

Begrijpend lezen blok 2: Vragen stellen. Visualiseren. Samenvatten.

Geschiedenis blok 2: Project over Romeinen en Grieken.

Vreedzame School blok 4: We hebben hart voor elkaar. Herkennen en benoemen van gevoelens. Gevoelens overbrengen. Omgaan met boosheid. Opkomen voor elkaar. Lootjes en cadeautjes. Gymles bedenken.

Groetjes, juf Merel, meester Thomas, juf Cynthia en juf Chrissy