Groep 5A

LeerkrachtenMarjolein van Kooten (ma,di) en Romy Willemse (wo t/m vr)  

 

Gym: Dinsdag en Donderdag

Muziek: Maandag

 

Klassenouders: Linda Velders (Sem)

AC-ouder: Anouk Jas (Wies) 

Luizenpluizer: Petra Guijt (Sanne) en Anouk Klomp-Kraal (Pieter)

BERICHTEN

01 jun 2019 - Juni
Hallo allemaal,

 

Na een hele leuke sportdag en daarna een heel lang weekend, zijn we alweer aangekomen in Juni. We verhuizen begin van deze maand meteen tijdelijk naar de bovenste verdieping. Daar zullen we ongeveer 3 weken zitten. Daarna zullen we weer terug verhuizen naar dit lokaal.

Verder zijn deze maand de cito toetsen. Deze beginnen na het weekend van Pinksteren. We nemen de toetsen rekenen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen af. Daarnaast gaan de kinderen weer 3 mintuten woordjes lezen bij een andere juf en zullen ze weer teksten gaan lezen op tijd om achter hun AVI niveau te komen.

Hieronder kunt u lezen wat we de komende tijd doen met spelling en rekenen. Taal hebben we al afgegrond. Ipv taal zullen we met de kinderen gaan werken aan een werkstuk. In groep 6 moeten ze dit zelfstandig doen, dus proberen wij in groep 5 te leren hoe je dat eigenlijk doen.  

 

Als u het rapport nog niet heeft ingeleverd, wilt u dit dan graag zo snel mogelijk nog doen? 

 

Staal spelling

We zijn aangekomen in de laatste twee blokken; Blok 9 en Blok 10.
In deze blokken komt de aangeboden stof van dit schooljaar nog een aan de orde. De categorieën, de werkwoorden en de grammatica wordt nog een herhaald.

Zo kunnen we bepaalde categorieën die de kinderen lastig vinden nog een herhalen. De volgende categorieën hebben we behandeld in groep 5:

Kilowoord

Komma-s-woord

Verkleinwoordje met etje

Centwoord

Komma-s-meervoud

Een woord met 4 categorieeën

Uitbreiding luchtwoord

Politiewoord

Colawoord

Uitbreiding achtervoegsel

Grondwoord + te, ste

Net als voorvoegsel

Tropisch-woord

Woord van het gids-rijtje

 

Met werkwoordspelling wordt het volgende herhaald:

Tegenwoordige tijd en verleden tijd

Verleden tijd van klankveranderende werkwoorden

Voltooide tijd

 

Met grammatica zullen we ons nog eens richten op het woordsoord, zinsdeel of leestekens:

Hoofdletter bij aardrijkskundige namen

Bijvoegelijk naamwoord

Persoonsvorm
Onderwerp
Hulpwerkwoord en voltooid deelwoord
Dubbele punt, aanhalingstekens en uitroeptekens

Voorzetsel

 

Rekenen

Toetsdoelen Blok 11:
*De kinderen kunnen optellingen aangeboden in een HTE-schema uitrekenen met overschrijdingen.

* De kinderen kunnen getallen t/m 10000 globaal tellen, ordenen en lokaliseren en de getallen in woorden schrijven.

* De kinderen kunnen lengtes (omtrekken) meten en gebruiken millimeters en centimeters.

* De kinderen kunnen bedragen van het type EUR 23,75 samenstellen t/m EUR 100,-.

 

Nieuwe doelen Blok 11:

* De kinderen kunnen een route op een kaart bepalen, tekenen en beschrijven.

* De kinderen kunnen uit hun hoofd optellen en aftrekken t/m 1000.

* De kinderen kunnen informeel afronden op honderdtallen.

* De kinderen kunnen handig optellen en aftrekken in geldcontext.

* De kinderen kunnen een camping inrichten en daarbij rekening houden met noord, oost, zuid en west.