Groep 3B

Leerkrachten: Eveline Groen (ma) en Kim Brussee (di t/m vr) 

 

Gym: woensdag en vrijdag

 

Klassenouders: Verena Dirkse (moeder van Noam) en Anne Mieog (moeder van Koen)

AC-ouder: Ineke de Graaf (moeder van Boris)

Luizenpluizer: Maartje Hendriks (moeder van Niklas) en Dorthe van der Steen (moeder van Lars)

BERICHTEN

31 dec 2019 - Januari
Beste ouders van groep 3b,

 

Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar!

De komende periode gaan we weer hard aan de slag.

Blijft u thuis met uw kind lezen? 

 

Doelen Rekenen

1. getallen tot en met 50 op volgorde zetten en plaatsen op de getallenlijn

2. hoeveelheden tot 20 plaatsen en aflezen op het rekenrek 

3. getallen tussen 10 en 20 splitsen in een tiental en eenheden

4. de wijzersvan een klok verzetten vanafeen heel of half uur 

 

Doelen Taal

De letters g, au, ui, f en ei worden geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).

 

Als alle letters zijn aangeboden, vindt een belangrijk toetsmoment plaats. Naast de letterkennis en het woordlezen bekijken we hoe het gaat met het lezen van een tekstje, en we nemen een letter- en een woorddictee af. Met de kinderen die nog niet alle letters kennen, gaan we extra oefenen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Eveline en Kim