Groep 3B

Leerkracht:Astrid Verschuren (ma,di en vr) en Kiki Schaap (wo en do) 

 

Gym: Woensdag en vrijdag 

Muziek: Maandag 

Wetenschap & Techniek: Donderdag 

Klassenouder: Wampie (moeder van Boyan)
AC-ouders: Malou (moeder van Isabella)
Luizenpluizers: Marjanka (moeder van Yannick), Manon (moeder van Isa)

BERICHTEN

01 mei 2023 - Mei
Beste ouders van groep 3b,

 

We hopen dat jullie allemaal aan het genieten zijn van de meivakantie. Wat gaat zo'n schooljaar toch snel en wat hebben we al veel geleerd. Nog even en de kinderen gaan naar groep 4.

 

Op woensdag 17 mei hebben we sportdag. Ik (Kiki) ben deze week afwezig. Ik ga voor een studiereis van de kenniskring ICT een paar dagen naar Tallinn. Hier gaan we o.a. een bezoek doen aan Tallinn University, Kinderopvang, verschillende scholen en bezoek aan Harno (The Education and Youth Board). Ik hoop hier heel veel inspiratie op te doen! 

 

Wat gaan we verder nog doen? 

De komende weken gaan we nog hard aan de slag. We gaan beginnen met STAAL spelling ter voorbereiding op groep 4.  De eerste categorie die we leren is categorie 1.

Categorie 1: hakwoord. Regel: Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Speciaal Hakwoord. Regel: Daar mag geen u tussen

 

Taal

Aankomende week ronden we kern 9 af van veilig leren lezen. Na pasen gaan we beginnen met kern 10.


Thema kern 10: Kijk eens om je heen!
Het thema van kern 10 sluit aan bij wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. In het ankerverhaal
‘Een schaap in de boom’, wordt Willem geconfronteerd met allerlei natuurverschijnselen. Met de
kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden, het landschap en de leefomgeving. Ze
leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel, het kalf, de motregen, schuilen en de
stortbui.


Woordtypen in kern 10
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 10 zijn:
● woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;
● woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;
● woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals:
bomen;
● woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de
eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;
● woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-,
-ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;
● woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-,
zoals: leeuwen en ruwe.
De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
● woorden van drie lettergrepen die eindigen op -eren, -elen of -enen, zoals: gisteren, hagelen en
openen;
● woorden van drie lettergrepen die eindigen op -ig, -lijk of -ing, zoals: negentig, vriendelijk en
oplossing;
● woorden van drie lettergrepen met in het midden van het woord -be-, -ge- of –ver-, zoals:
weerbericht, ongeluk en treinverkeer;
● samenstellingen van vier lettergrepen, zoals: boodschappentas;
● woorden van vier of vijf lettergrepen (zonder specifiek kenmerk), zoals: burgemeester en
onderwijzeres;
● woorden van vier lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver-, on-, of ont-, zoals: weerbericht,
ongeluk en treinverkeer.


Spelling
We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het
eind van de kern worden beheerst.
Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die
beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank
(kleefletter), zoals: dwerg en sterk.
Woorden van twee lettergrepen met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel
lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3.

 

Begrijpend lezen
Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. In deze kern oefenen we
onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waarin in twee zinnen een woord
ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden.

 

Rekenen

We zijn nog steeds bezig in blok 9. 

 

In blok 9 leren we:

- getallen t/m 100 aflezen en plaatsen op de streepjesgetallenlijn

- sommen tot 10 vlug maken

- kan ik getallen tussen 10 en 20 splitsen in tientallen en eenheden

- kan ik de wijzers van de klok een uur verzetten, vanaf heel en half uur

 

Het aflezen van de getallen t/m 100 en plaatsen op de getallenlijn is nog best wel moeilijk voor veel kinderen. We oefenen extra met de klok. Het was eerst 10 uur, nu is het 3 uur.. hoeveel uur later is dat? Best moeilijk hoor! 

 

Hartelijke groeten,

 

Astrid en Kiki