Groep 3B

Leerkracht: Petra Uittenbogaard (ma,di,do,vr) en Danielle Samson (wo) 

 

Gym: Woensdag en vrijdag 

Muziek: Maandag 

Wetenschap & Techniek: Donderdag 

Klassenouder: Elpidha Efstratiades (Elodie)
AC-ouders: Lida van Doveren (Hanne), Mae Brabander (Rivin) 
Luizenpluizers: Nadine Veltman (Pommelien)

BERICHTEN

01 mei 2022 - Mei
Beste ouders van groep 3b,

 

Het is alweer mei. We hebben twee weken kunnen uitrusten in de meivakantie en werken alweer toe naar het einde van het schooljaar. Wat gaan we de komende weken doen?


Veilig Leren Lezen

Na de vakantie ronden we kern 10 af van VLL en gaan we met kern 11 aan de slag. 

De open lettergreep in woorden als va-der, lo-pen en mu-ren hebben we in kern 10 al geoefend. 

De kinderen starten vanuit de eenlettergrepige woorden met een open eindlettergreep: ja, zo, nu. Daar maken zij woorden mee zoals: ja - jaren, zo - zomer.

Daarna leren de kinderen het lezen van de open lettergreep door de tweede lettergreep (-per, -ter, -kel etc) los te zien van het stukje ervoor en zo te ontdekken dat die klinker aan het eind van de eerste lettergreep dus lang moet worden. Ko-per, wa-ter, ste-kel.

 

Het thema in deze kern is ‘mijn lievelingsboek’. Het wordt geplaatst in activiteiten rondom

boeken. Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken, leesboeken, atlas, alle boeksoorten

kunnen een plek krijgen in deze kern.

 

Spelling

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.

Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en sterk.

Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3.

 

We beginnen met Staal ter voorbereiding op groep 4. Dit is een methode die spelling en grammatica combineert. In groep 4 starten de kinderen met het leren van de spellingcategorieën.

 

Begrijpend lezen

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. In deze kern oefenen we onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waarin in twee zinnen een woord ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden.

 

Wereldorientatie

Bij wereldorientatie hebben we lessen over het tuincentrum. De woordenschat wordt weer verder uitgebreid met woorden als binnen- en buitenplanten, schaduwplanten en we leren wat planten nodig hebben om te groeien. Tijdens het 10-uurtje bekijken we de afleveringen van Huisje Boompje Beestje die over het voorjaar gaan. 

 

Rekenen

Na de vakantie starten we met blok 9. In blok 9 leren we:

 

- getallen t/m 100 aflezen en plaatsen op de streepjesgetallenlijn, met en zonder hulpgetallen.

- sommen tot en met 10 vlug maken.

- getallen tussen 10 en 20 splitsen in tientallen en eenheden.

- lengtes meten en schatten met behulp van de meter en referentiematen. 

 

Overig

Op woensdag 25 mei is er sportdag. Meer informatie volgt hierover via Social schools. Hierna is het Hemelvaart en zijn we vrij!

 

Vriendelijke groeten,

 

Petra


01 apr 2022 - April
Beste ouders van groep 3b,

 

Nog maar een paar weken en de meivakantie staat alweer voor de deur. De kinderen hebben heel hard gewerkt en kunnen steeds meer woorden en steeds moeilijkere woorden lezen. We ronden kern 9 van Veilig Leren Lezen bijna af. Er zijn dan nog twee kernen tot het eind van het schooljaar, kern 10 en 11.

Blok 8 van rekenen is net gestart. De kinderen hebben geleerd hoe bloembollen groeien en hebben zelf narcissen en tulpen gemaakt met wasco en kleine propjes papier. Ook is er weer een cijfer-dier gemaakt; deze keer maakten we een haasje van het cijfer 8.

 

Veilig Leren Lezen: wat gaan we leren in kern 10?

 

Kern 10 gaat over wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. Met de kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden, het landschap en de leefomgeving. Ze leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel, het kalf, de motregen, schuilen en de stortbui.

 

De nieuwe woordtypen in kern 10 zijn:

 • woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;
 • woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen;
 • woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;
 • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-, -ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;
 • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.

Leerlingen die werken met zon-materialen (een hoger leesniveau dan de basislijn), leren de volgende woordtypen lezen:

 • woorden van drie lettergrepen die eindigen op -eren, -elen of -enen, zoals: gisteren, hagelen en openen;, zoals spannend;
 • woorden van drie lettergrepen die eindigen op -ig, -lijk of -ing, zoals: negentig, vriendelijk en oplossing;
 • woorden van drie lettergrepen met in het midden van het woord -be-, -ge- of -ver-, zoals: weerbericht, ongeluk en treinverkeer;
 • samenstellingen van vier lettergrepen, zoals: boodschappentas;
 • woorden van vier of vijf lettergrepen (zonder specifiek kenmerk), zoals: burgemeester en onderwijzeres;
 • woorden van vier lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver-, on-, of ont-, zoals: weerbericht, ongeluk en treinverkeer.

Spelling

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.

Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en sterk.

Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3.

 

Begrijpend lezen

Sinds kern 7 besteden we wekelijks aandacht aan begrijpend lezen. In deze kern oefenen we onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waarin in twee zinnen een woord ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden. In het leeswerkboekje van Humpie Dumpie wordt het begrijpend lezen ook geoefend. In dit werkboekje wordt het begrijpend lezen en de leesbeleving van kinderen ontwikkeld aan de hand van korte verhaaltjes.  

 

Rekenen

In blok 8 gaan we aan de slag met de volgende doelen:

 • hoeveelheden tot en met 100 opzetten en aflezen van de kralenketting
 • 10 sommen herkennen en uitrekenen zonder te tellen
 • bedragen tot en met 20 euro herkennen en samenstellen
 • moeilijke sommen maken op het rekenrek in 1 of 2 stappen via de 5

 

Pasen

Op donderdag 14 april vieren wij Pasen in de klas. Hierover ontvangt u nog bericht met extra informatie.

 

Hartelijke groet,

Petra


01 dec 2021 - December 2021
Beste ouders/verzorgers van groep 3b,

 

Wat een spannende tijd is het weer. Sinterklaas is in het land en het is bijna pakjesavond. Nog een paar weken en dan is het ook al weer vakantie. We hebben al heel veel geleerd in groep 3 en de laatste paar weken van dit jaar gaan we ook nog hard aan het werk. Wat gaan we allemaal doen?

 

Taal

We zijn alweer bij kern 5 van Veilig leren lezen aanbeland! Tot en met kern 4 hebben de kinderen al 24 letters geleerd. Nog maar 10 letters te gaan! En de kinderen die met zon-materialen werken, leren woorden lezen waarin steeds meer ‘moeilijkheden’ worden gecombineerd!

 

Thema kern 5: Mag dat wel?

De hoofdrol in het verhaal van deze kern, ‘Dan ken jij Krisje Kolen niet!’, is voor Krisje Kolen. Krisje Kolen houdt ervan als alles keurig netjes is; er staat zelfs geen grassprietje verkeerd op zijn gazon. Dat probeert hij ook zo te houden met allerlei borden waarop staat wat allemaal niet mag rond zijn huis. Dit verhaal is een aanleiding om te praten over regels. Wat mag wel, wat mag niet, wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Woorden als ‘de boef’, ‘de boete’, ‘de regel’ en ‘het uniform’ komen hierbij aan bod.

 

Letters en woorden lezen in kern 5

De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor veel kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’ en ‘ou’ nog best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere dag.

 

We merken dat veel kinderen door de Sinterklaasdrukte wat minder oefenen met lezen thuis. Wilt u dit, ook in deze drukke periode, toch dagelijks blijven doen met uw kind? Dagelijks oefenen heeft zo'n meerwaarde voor uw kind! 

 

Rekenen

In blok 4 leren we de volgende dingen:

 

We leren hoeveelheden tot en met 10 opzetten en aflezen op de bovenste rij van het rekenrek.

 

Je leert de dubbelen tot en met dubbel 5 aflezen. 

Je leert + 1, +2, -1 en -2 sommen en dubbelsommen herkennen.

Je weet het antwoord zonder te tellen.

Je leert een verhaal bij deze sommen.

 

Je leert de splitsingen van 10.

Je leert aanvullen tot en met 10 met de splitsing van 10.

Je weet het antwoord zonder te tellen.

 

Je leert bedragen tot en met 10 euro herkennen en samenstellen.

Je leert bedragen tot en met 10 euro samenstellen met zo min mogelijk munten en biljetten.

 

Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag! 

 

Met vriendelijke groet,

 

Petra en Sophie