Groep 3B

Leerkracht:Astrid Verschuren (ma,di en vr) en Kiki Schaap (wo en do) 

 

Gym: Woensdag en vrijdag 

Muziek: Maandag 

Wetenschap & Techniek: Donderdag 

Klassenouder: Wampie (moeder van Boyan)
AC-ouders: Malou (moeder van Isabella)
Luizenpluizers: Marjanka (moeder van Yannick), Manon (moeder van Isa)

BERICHTEN

01 feb 2023 - Februari
Beste ouders van groep 3a,

 

Merkt u ook hoe hard het ineens gaat? De kinderen maken nu echt flinke sprongen met lezen! We ronden deze week kern 7 af en gaan dan aan de slag met kern 8. Ondertussen maken we de klas gezellig met winter knutselwerken en voor je het weet is het alweer voorjaarsvakantie. 


Wat gaan we leren in kern 8? 

 

Thema kern 8: Wat kan jij?

In het ankerverhaal ‘Een koninklijke maaltijd’ gaan Eef en Tom logeren bij hun oma. Het buurjongetje van oma, Lin, komt ook. Het wordt een groot feest met verkleedpartijen en toneelstukjes. De leerlingen van de maan-aanpak lezen vervolgens een verhaal over hoe oma een taart had willen bakken en de leerlingen van de zon-aanpak maken kennis met de boze buurman van oma. Woorden die aan bod komen, zijn onder andere: je verkleden, logeren, knuffelen, de koffer, rommelen, verlegen, wennen en de slaapkamer, maar ook: het applaus, je adem inhouden, toneelspelen en optreden.

 

Woordtypen in kern 8: lezen en spellen

De nieuwe woordtypen in kern 8 zijn:

 • woorden van één lettergreep die beginnen én eindigen met twee medeklinkers, zoals: sterk;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -b of -d, zoals: web en goud;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -ch(t), zoals: lach en bocht;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met een schr-, zoals: schrift;
 • verkleinwoorden van twee lettergrepen, zoals: muisje, boompje en stoeltje;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -a, -o, of -u, zoals: sla, vlo en nu.

 

De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: twintig en vrolijk;
 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: koning;
 • samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: appelboom;
 • verkleinwoorden van drie lettergrepen, zoals: zakdoekje;
 • woorden van drie lettergrepen met een voorvoegsel, zoals: onrustig, ontdekking, bezoeken, gevaarlijk en verkouden.

 

Spelling

Verder werken we in deze kern toe naar het goed kunnen schrijven van:

 • woorden van één lettergreep die beginnen met of eindigen op twee medeklinkers, zoals: stal en wesp;
 • eenvoudige samenstellingen van twee lettergrepen, zoals: zakmes en voetbal;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met sch- ,zoals: schaap;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals: bang.

Rekenen 

In blok 6 gaan we aan de slag met de volgende doelen:

- getallen tot 100 op de goede volgorde zetten

- 5 sommen herkennen en uitrekenen zonder te tellen

- in een splitsschema 10 en eenheden samenvoegen

- een plattegrond maken bij een blokkenbouwsel

 

Vreedzame school 

Tijdens de lessen van Vreedzame school hebben wij gevoelsstokjes gemaakt. Elke ochtend kunnen de kinderen hun eigen stokje in een bakje met een gevoel plaatsen. De verschillende gevoelens zijn: blij, verdrietig, boos en niet lekker/ziek. Op deze manier kunnen we praten met elkaar over blije maar ook minder blije gevoelens. 

 

 

Met vriendelijke groet,


Astrid en Kiki 


01 jan 2023 - Januari
Beste ouders van groep 3b,

 

Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar! Wij hopen dat iedereen is uitgerust en weer zin heeft om naar school te gaan.

 

De komende periode gaan we weer hard aan de slag. Het is gelijk een drukke periode met CITO'S en methodetoetsen.

 

Doelen Rekenen

1. getallen tot en met 50 op volgorde zetten en plaatsen op de getallenlijn

2. hoeveelheden tot 20 plaatsen en aflezen op het rekenrek 

3. getallen tussen 10 en 20 splitsen in een tiental en eenheden

4. de wijzersvan een klok verzetten vanaf een heel of half uur 

 

Doelen Taal

De letters g, au, ui, f en ei hebben we geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).

We herhalen in de eerste schoolweek de f en de ei en in de tweede week zullen we starten met de CITO's. Wilt u thuis dagelijks blijven oefenen met lezen?

 

Als alle letters zijn aangeboden, vindt een belangrijk toetsmoment plaats. Naast de letterkennis en het woordlezen bekijken we hoe het gaat met het lezen van een tekstje, en we nemen een letter- en een woorddictee af. Met de kinderen die nog niet alle letters kennen, gaan we extra oefenen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Astrid en Kiki