Groep 3B

Leerkracht:Astrid Verschuren (ma,di en vr) en Kiki Schaap (wo en do) 

 

Gym: Woensdag en vrijdag 

Muziek: Maandag 

Wetenschap & Techniek: Donderdag 

Klassenouder: Wampie (moeder van Boyan)
AC-ouders: Malou (moeder van Isabella)
Luizenpluizers: Marjanka (moeder van Yannick), Manon (moeder van Isa)

BERICHTEN

10 aug 2022 - September
Beste ouders van groep 3b,


De eerste twee weken zitten er alweer bijna op. Wat hebben we al veel geleerd! Deze week ronden we kern start af en volgende week gaan we beginnen met kern 1. In de weekupdate ontvangt u hier meer informatie over. 

Belangrijke zaken voor mama en/of papa:

Wij horen het graag als uw kind door iemand anders opgehaald wordt. U kunt dit doorgeven door een briefje met uw kind mee te geven of via de mail. Op maandag, dinsdag en vrijdag kunt u voor vragen contact opnemen met Astrid en op woensdag en donderdag met Kiki. Onze mailadressen vindt u in het informatieboekje of op de website.

Alle kinderen hebben een elastiekmap, een koptelefoon voor de iPad (graag met kabel) en een lege etui nodig (u vindt deze informatie ook in het informatieboekje van school). Zij krijgen verder alles van school.

 

Wat gaan we de eerste weken leren in groep 3?

Taal
Kern start: letters i, k, m, s

In deze kern leert uw kind de letters i, k, m, s. Ook leert uw kind met die letters korte woordjes te maken en lezen zoals: ik, kim en mis. Daarnaast leren de kinderen onder meer het verschil tussen leesletters en schrijfletters, de betekenis van nieuwe woorden, samen een verhaal lezen en praten over een verhaal, regels voor het voeren van een gesprek en afspraken die gelden bij zelfstandig werken.

Verschillen tussen kinderen
Er zijn grote verschillen tussen wat kinderen kennen en kunnen als ze groep 3 binnenkomen. In de eerste twee weken heeft de leerkracht van uw kind de gelegenheid om te achterhalen wat elk kind al kent en kan. Kent uw kind al alle letters? Dan kan de leerkracht aan het eind van de kern een woordleestoets afnemen. Daaruit blijkt of uw kind ook vlot en correct woordjes kan lezen. Als dat zo is én tijdens de lessen blijkt dat uw kind gemotiveerd aan het werk kan blijven, kan de leerkracht ervoor kiezen om uw kind vanaf kern 1 materialen met een hoger leesniveau aan te bieden.

Rekenen
Blok 0

1. Getallen tot en met 12 kennen en op volgorde zetten.

2. Begrijpen wat meer en minder is en bepalen hoeveel meer of minder er is.

3. Handig tellen tot en met 10 met groepjes.

4. Ordenen van gebeurtenissen in tijd.

 

De Vreedzame School 

De eerste twee weken gaan we intensief aan de slag met het eerste thema van DVS 'We horen bij elkaar'. Deze lessen staan in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.

 

Tot zover alle startinformatie voor groep 3. Mocht u vragen hebben, laat het ons dan even weten. We hopen snel kennis met iedereen te maken.

  

 

Met vriendelijke groet,

 

Astrid en Kiki